Temel Bilimler Bölümü'ndedersler teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Deniz biyolojisi çalışmaları deniz ortamından alınan örneklerin fakültemizdeki laboratuvarda incelenmesi ile gerçekleştirilmektedir. İç sular biyolojisi ile ilgili çalışmalar ise göl ve akarsularda yapılmaktadır. Bölümümüzde balıkçılık biyolojisi, limnoloji, plankton, su omurgasızları, histoloji,  su bitkileri, su kalitesi ve su kirliliği konularında özgün çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, deniz, göl ve akarsularda mevcut ve kurulması düşünülen su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde su kalitesi, su kirliliği ve çevre konularında hizmet verilmektedir. Ekip çalışmasına özel bir önem verilmekte olup, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler yürütülmektedir. Bölümümüzde Su Kalitesi Laboratuvarı, Biyoloji, Ekoloji ve Limnoloji Laboratuvarı ve Genel Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölümde, 3 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. öğretim üyesi, 1 Dr. Araştırma Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisinden oluşan kadrosu ile lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

 
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi N. Lerzan ÇİÇEK
 
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA
Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan DİKEN