Bölümümüzde, Su Ürünleri Avlama Teknolojisi ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi olmak üzere 2 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölüme ait işleme laboratuvarında işleme ilgili çeşitli donanımlar ve cihazlar bulunmaktadır. Avlama Teknolojisi anabilim dalında denizlerde ve içsularda su ürünleri avcılığında kullanılan av araç ve gereçlerinin yapımında gerekli ana malzemeler, teknik tasarımları, avcılığı amaçlanan türlere göre temel yapı özellikleri ve fonksiyonları hakkındaki bilgiler, Av Araçları ve Avlama Tekniği ile Ağ Materyali ve Ağ Yapım Tekniği derslerinde uygulamalı olarak verilmektedir. Aynı zamanda, Balıkçı Gemileri Donanımı, Seyir ve Gemi İşletmeciliği, Deniz Hukuku ve Motor Bilgisi gibi derslerde mezun olduğunda gemi adamı olmayı düşünen öğrencilerimize gemilerin sevk ve idaresinde gerekli bilgiler teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi anabilim dalında su ürünlerinin duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve kalite kontrol analizleri Su Ürünleri İşleme Teknolojisi dersinde öğretilmekte ve bu konularda araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim dalımızda avcılık veya yetiştiricilik yolu ile elde edilen su ürünlerinin soğuk muhafazası, tuzlama, tütsüleme, kabuklu su ürünleri teknolojisi, deniz yosunlarının değerlendirilmesi ve su ürünleri işlemeciliğinde hijyen ve sanitasyon ile HACCP konularında eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü'nde 5 profesör, 1 doçent, 3 Dr. öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi eğitim ve öğretim görevini sürdürmektedir.

 

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Abdullah DİLER
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yüksel GENÇ
 
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Yıldız BOLAT
İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Levent İZCİ