23 Ekim 2020 Cuma

Projeler-2209

5176 defa okundu
Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Origanum Bileşenlerinin In vitro Antibakteriyel Aktivitesinin Tespiti Üzerinde Bir Çalışma

Prof. Dr. Öznur DİLER

Proje Yürütücüsü

 

ÖĞRENCİ ADI

Damla KAMANLI

PROJE BAŞLIĞI

Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Origanum Bileşenlerinin In vitro Antibakteriyel Aktivitesinin Tespiti Üzerinde Bir Çalışma

PROJENİN AMACI

Bu proje çalışması ile gökkuşağı alabalığı üretim döneminde görülen bakteriyel hastalıklara karşı Origanum bitkisi bileşenlerinin in vitro antibakteriyel etkileri araştırılacaktır. Bu amaçla ticari olarak temin edilecek Origanum bitkisinin en önemli bileşenlerinden karvakrol, timol, p-cymene ve y-terpinen’ in antibakteriyel etkileri in vitro’ da balık patojenleri Flavobacterium psychrophilum, Yersinia ruckeri ve Lactococcus garvieae’ ya karşı antibakteriyel etkileri araştırılacaktır.


Balık Patojeni Aeromonas hydrophila Suşlarına Karşı  İn Vitro Ortamda   Bazı Probiyotik Bakterilerin ve Ticari Antibiyotiklerin  Gösterdiği Antimikrobiyal  Aktivitenin İncelenmesi
Proje Yürütücüsü

 

ÖĞRENCİ ADI

Emrah SÜTÇÜ

PROJE BAŞLIĞI

Balık Patojeni Aeromonas hydrophila Suşlarına Karşı  İn Vitro Ortamda   Bazı Probiyotik Bakterilerin ve Ticari Antibiyotiklerin  Gösterdiği Antimikrobiyal  Aktivitenin İncelenmesi

PROJENİN AMACI

Balık yetiştiriciliğinde yoğun antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların gelişmesine, sucul çevreye ve insan sağlığına zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Ülkemizde yaygın olarak görülen Aeromonas hydrophila’nın sebep olduğu Hareketli Aeromonad Septisemi’sine karşı in vitro olarak farklı antibiyotiklerin göstermiş olduğu antimikrobiyal duyarlılık seviyeleri test edilecek, etkene karşı en etkili antibiyotiğin en ideal dozda kullanımının sağlanmasıyla bilinçsiz ilaç kullanımı sonucunda oluşan antimikrobiyal direnç gelişimi, kalıntı ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesine yardımcı olunacaktır.

Ayrıca bu çalışma ileAeromonas hydrophila suşlarına karşı ticari olarak kullanılan  ve fakültemizde izole edilen bazı probiyotik bakterilerin antogonistik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İn vitro antogonistik etkinin belirlenmesi ile bu patojenin sebep olacağı bakteriyel hemorojik septisemi hastalığına karşı etkili probiyotiklerin saptanması sağlanmış olacaktır.


Sudak (Sander lucioperca) Balığı'nın Dondurulmuş Fileto Olarak İşlenmesi Sırasında Meydana Gelen Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü

 

ÖĞRENCİ ADI

Rukiye BURHANLI

PROJE BAŞLIĞI

Sudak (Sander lucioperca) Balığı'nın Dondurulmuş Fileto Olarak İşlenmesi Sırasında Meydana Gelen Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi

PROJENİN AMACI

HACCP işletmede üretilmekte olan gıda ürününün hammaddesinden başlayıp tüketicisine ulaştığı son aşamaya kadar gerçekleştirilen tüm süreçlerin tüm tesisin ve çalışanlarının bütün girdileri ve bunların tedarikçilerinin sürekli izlenerek kontrol altında tutulduğu ve düzgün işletildiğinde olası tüm tehlikelerin daha oluşmadan önlemeyi ve böylece tüketicileri olası sağlık risklerinden korunmayı hedefleyen etkin bir risk yönetimi sistemidir. Çalışmamızda üretilen su ürünlerinin insan sağlığı kodexine uygunluğu mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle belirlenecektir.

Yapılacak olan bu çalışmada, ürünün avcılık yoluyla hasattan pazara ulaşana kadar işlenme aşamalarında meydana gelen mikrobiyolojik ve kimyasal değişimleri incelemektedir. Bu incelemelerde mesofilik aerob bakteri, psikrofilik aerob bakteri, maya- küf, Enterobacteriaceae familyası üyeleri, koliform bakteri, psedomanas spp., E.coli, salmonella spp., pH, TVB-N değerleri incelenecektir.


Balık Ağları Yapımında DYNEEMA Lifinin Kullanım Olanakları
Proje Yürütücüsü

 

ÖĞRENCİ ADI

Tuğba OZAN

PROJE BAŞLIĞI

Balık Ağları Yapımında DYNEEMA Lifinin Kullanım Olanakları

PROJENİN AMACI

Balık avcılığında ağdan yapılmış av araçlarında ve yetiştiricilikte ağ kafeslerde genel olarak poliamid (Nylon)’den yapılmış ağlar kullanılmaktadır. Poliamid kopma dayanımı yüksek ve esnek olmasının yanında yoğunluğu nedeni ile ağır bir malzemedir. Dünya’da balıkçılık sektöründe ileri ülkeler balıkçılıkta yeni bir sentetik malzemenin arayışı içindeler ve Dyneema lifinin kullanım imkanlarını araştırmaktadırlar. Dyneema lifi poliamid lifler de dahil pek çok ağ malzemesinden yoğunluğu nedeni ile daha hafif ve yüksek kopma kuvvetine sahiptir. Bu çalışmada; Dyneema lifinin Ege Balık Ağları fabrikasında örülerek hazırlanması ve balıkçılıkta kullanım imkanları araştırılacaktır.


 

 

 

 

İLETİŞİM

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi,

Doğu Yerleşkesi,

Çünür-Isparta-TÜRKİYE

 

Tel : +90 246 214 64 00

Fax : +90 246 214 64 45

e-Posta: esuf@isparta.edu.tr