28 Ekim 2020 Çarşamba

Lisansüstü

13664 defa okundu
Birim Detayı
Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 32260 Isparta
Tel : 0 (246) 211 38 47 0 (246) 237 10 44
Fax : 0 (246) 237 10 19
Elektronik Posta : fenbilim@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Prof.Dr. Osman ÇETİNKAYA
Genel Bilgi : Enstitümüz; eğitim programlarının sürekli olarak değerlendirilmesini, geliştirilmesini sağlamak suretiyle etkin bir lisansüstü eğitim ile fen ve mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar, bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunan, bilim ve teknoloji alanında uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri izleyerek yeni lisansüstü programlarının açılmasını ve ileri araştırma konularına yönelinmesini teşvik eden ve lisansüstü eğitimin kalitesinin yükseltilmesini sağlayan bir kurumdur. Enstitümüzde 35 Anabilim dalında Yüksek Lisans ve 20 Anabilim dalında ise doktora programı bulunmaktadır.
Dekan : Doç.Dr.Yasin TUNCER
Fakülte Sekreteri : Yahya ŞENLİK
Kabul Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 1) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, 2) ALES?den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları, 3) ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS?ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları, Doktora programına başvuru şartları; 1) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim dalınca uygun görülecek bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak 2) 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğeri mezuniyet derecesine sahip olmak 3) ALES?den başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 70 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT ve benzeri sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. 4) ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS?ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS gibi sınavların birinden buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. 5) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. 6) Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunan ve en az 55 ALES standart puanına sahip olanlardan yeniden ALES belgesi istenmez.
Edinilen Ünvan :  
Kayıtlı Personel Durumu : Lisanüstü programa kabul edilen öğrenci, kayıt için gerekli olan belgeleri; Enstitümüz web adresinden öğrenebilirler. http://fenbilimleri.sdu.edu.tr
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans için; 21 Kredi ders, 1 Seminer, Tez çalışması Doktora için; 24 Kredi ders, 2 Seminer, Yeterlilik sınavı, Tik Raporları, Tez Çalışması
AKTS Yapılandırması : Yüksek Lisans için 120 AKTS.
Akademik Danışmanlık : Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi.
Bölümler
- Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
- Su Ürünleri Temel Bilimler
- Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 

 

 

 

İLETİŞİM

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi,

Doğu Yerleşkesi,

Çünür-Isparta-TÜRKİYE

 

Tel : +90 246 214 64 00

Fax : +90 246 214 64 45

e-Posta: esuf@isparta.edu.tr