SU KALİTESİ LABORATUVARI CİHAZLARI (Z/49)

 

Su Kalitesi Laboratuvarında, araştırmalar ve öğrenci uygulamaları kapsamında sucul ortamlardan alınan su örneklerinde su kalitesi parametrelerinin analizleri yapılmaktadır. 

S. No.

Cihaz Adı

Markası

Kullanım amacı ve fonksiyonu

1

Spektrofotometre

UV-mini-1240 SHIMADZU

Sularda kimyasal analizlerde, madde miktarının kantitatif olarak belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2

Spektrofotometre

Spectroquant NOVA-60

Sularda bulunan anyon ve katyonların derişimlerinin hazır kitlerle belirlenmesinde kullanılmaktadır.

3

Manyetik karıştırıcı

IKA-LABORTECHNIK

Kimyasal analizlerde çözünürlüğü arttırmada ve homojen karışım sağlanmasında kullanılmaktadır.

4

Termoreactör

Spectroquant NOVA-60

Fotometrik olarak yapılan analizlerde örneklerin belirli sürelerde 100-150 C0 arasında ısıtılarak ölçüme hazır hale getirilmesinde kullanılmaktadır.

5

Santrifüj

Hettich EBA 8S

Örneklerin çöktürülmesinde kullanılmaktadır.

6

Saf Su Cihazı

NÜVE NS-104

Saf suyun elde edilmesinde kullanılmaktadır.

7

Vakum Pompası

Rocker-300

Su örneklerinde bulunan askıdaki maddelerin filtre kağıdının üzerinde biriktirilmesi prensibine bağlı olarak suyun süzülmesinde kullanılmakatadır.

8

Debi ölçer

Global Water

Su akış hızının ölçümünde kullanılmaktadır.

9

Buzdolabı

Arçelik

Kimyasal çözeltilerin saklanmasında kullanılmaktadır.