Laboratuvarda, limnolojik ve ekolojik çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, taksonomi-populasyon dinamiği çalışmaları kapsamında, sucul canlıların (mikroskobik-makroskobik) çeşitli özellikteki mikroskoplarda incelenmesi (çizim, fotoğraf-video çekimi ve sayım) yapılmaktadır.