İlk çağlardan günümüze insanoğlu yaşamak için daima avlanmış ve bunun için av araçları ve avcılık yöntemlerini geliştirmiştir. Fakültemizin Avlama Laboratuvarın’da “Doğaya Karşı Duyarlı Olma” ilkesi çerçevesinde eğitim-öğretim çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda denizlerimizde ve iç sularımızda av olan her türlü canlı için geliştirilmiş av araç-gereçleri ile avcılık yöntemleri anlatılmaktadır. Öğrencilerimiz kendi hazırladıkları olta takımları ile amatör avcılıklarını yapabilmekte, kendi örüp donattıkları ağlarla el becerilerini, donam hesapları, ağ kesimi ve ağ tamiri uygulamaları ile matematiksel zekalarını geliştirmektedir. Gerçek seyir haritaları üzerinde her öğrencimiz bir kaptan olup kendi rotalarını çizebilmektedir. Ayrıca aletli su altı dalış ekipmanlarına sahip olan laboratuvarımızda, bu ekipmanların tanıtımı, su altı fizyolojisi kapsamında kullanımları hakkında teorik bilgiler verilmektedir.