Gıda ve İşleme Laboratuarı

Su ürünleri işleme laboratuvarı toplamda 3 üniteden oluşmaktadır. Girişte mikroorganizma gibi hassas örneklerin saklanabilmesi için derin dondurucu (-80°C) bulunmaktadır. Bununla beraber diğer kimyaal ve analiz örneklerinin saklanabilmesi için 2 adet dikey tip buzdolabı ve 1 adet derin dondurucuda mevcuttur. Su ürünleri işleme laboratuvarı duyusal analiz, kimya ve mikrobiyoloji laboratauvarlarından oluşmaktadır. Güncel alt yapısı bu laboratauvarlarda duyusal, kimyasal (pH, yağ, nem, kül, TVB-N,TBA ve elektroforez) ile mikrobiyolojik (bozulma ve patojen bakteri analizleri) analizlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Duyusal analiz laboratuarı:

Su ürünleri duyusal analiz laboratuvarında 8 adet bilgisayar bulunmaktadır. Işıklandırılmasında gün ışığını taklit edilmiştir (2300 lux). Toplamda 8 adet bilgisayar ve duyusal analiz için hazırlanan özel masalar bulunmaktadır. Su ürünleri duyusal analiz laboratuvarında gıda olarak kullanılan taze veya işlenmiş birçok çeşit su ürünü için duyusal analizler gerçekleştirilebilmektedir.

Kimya laboratuarı:

Kimya laboratuvarı, su ürünleri için belirlenen metotlar kullanılarak genel analizler ile bazı özel (elektroforez) analizlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Kimya laboratuvarında kül analizleri için fırın, protein ve TVB-N analizleri için buhar distilasyon cihazı, pH analizleri için masa üstü bir pH metre ve örneklerin sıcaklık gereksinimlerini karşılamak için inkübatörler bulunmaktadır. Bununla beraber elektroforez analizlerinde kullanılmak üzere bir ultra saf su cihazı da laboratuvarda mevcuttur.

Mikrobiyoloji laboratuarı:

Su ürünlerinde meydana gelen mikrobiyolojik değişimleri belirlemek amacı ile kurulan laboratuvarda besi yeri ve kullanılan malzemelerin sterilizasyonu için bir otoklav, Class II seviyesinde gıda patojenlerinin güvenli bir şekilde çalışılabildiği bir ekim kabini ve mikroorganizmaların inkübasyonu için kullanılan inkübatörler bulunmaktadır. Bunula birlikte mikrobiyoloji laboratuvarında mikroorganizmaların gelişiminin spektrofotometrik olarak belirleyebilen bir multi-scan cihazı da mevcuttur.