21 Mart 2019 Perşembe

Yönetim Kurulu Kararları

1167 defa okundu

2018 YILI YÖNETİM KURULU KARARLARI

ARALIK 2018

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

06.12.2018

12

1

1- Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları  (2018- 2019 Bahar Yarıyılı)

            ISUBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 22.11.2018 tarih ve 71097544-301.06-E.240758  sayılı yazıları (Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları “2018-2019 Bahar” ) okundu.

            Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile  Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”  uyarınca 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Yönetmelik şartlarını sağlayan öğrenciler için aşağıda yarıyıllarda sayısı belirtilen öğrenci kontenjanının açılmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

  Fakülte Adı

 

Bölüm Program      

       Adı

2. Yarıyıl

4. Yarıyıl

Mevcut Öğrenci

Kontenjan

Mevcut Öğrenci

Kontenjan

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği

3

1

10

2

 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

 A S L I G İ B İ D İ R

06.12.2018

 

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.  

 

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

06.12.2018

12

2

2- Doç.Dr.Mehmet Rüştü ÖZEN’in Ders Telafisi

            Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora öğrencisi Fatma KAYA’nın danışmanlığını yaptığı bölümüz öğretim üyesi Doç.Dr.Mehmet Rüştü ÖZEN’in 29 Kasım 2018 günü doktora yeterlilik sınavında görevli olması nedeniyle 29 Kasım 2018 Perşembe günü Balık Anatomisi ve Fizyolojisi (2+2) dersinin telafisini 10 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09.00-12.25 saatlerinde yapmasının uygunluğuna,

                Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

 

A S L I G İ B İ D İ R

06.12.2018

 

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.  

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

17.12.2018

13

1

 

1- Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN   in Antalya’ ya Görevlendirilmesi.

            Hayvan Deneyleri Etik Kurulları (HADYEK) Yönetmeliği gereği fakültemizde balıklar üzerinde  bilimsel deney ve araştırmalar yapabilmek üzere  hazırlanacak yönergenin resmi prosedür ve aşamaları   için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde  bilgi alışverişinde bulunmak üzere Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’  in    21.12.2018 tarihinde 1 (Bir) gün süreyle yolluk ve yevmiyesi fakülte bütçesinden ödenmek üzere olarak  2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği Antalya’ ya  görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 

 

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

 

A S L I G İ B İ D İ R

17.12.2018

 

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.  

 

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

17.12.2018

13

2

 2- Doç.Dr.Seval Bahadır KOCA’ nın Antalya’ ya Görevlendirilmesi.

            Hayvan Deneyleri Etik Kurulları (HADYEK) Yönetmeliği gereği fakültemizde balıklar üzerinde  bilimsel deney ve araştırmalar yapabilmek üzere  hazırlanacak yönergenin resmi prosedür ve aşamaları   için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde  bilgi alışverişinde bulunmak üzere Doç.Dr.Seval Bahadır KOCA’ nın   21.12.2018 tarihinde 1 (Bir) gün süreyle yolluk ve yevmiyesi fakülte bütçesinden ödenmek üzere olarak  2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği Antalya’ ya  görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 

 

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

 

A S L I G İ B İ D İ R

17.12.2018

 

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.  

 

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

17.12.2018

13

3

3- Fakültemiz  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmeleri

           Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında (II., IV., VI., VIII. Yarıyıl ve Üniversite Ortak Seçmeli Dersler ) okutulacak derslerde aşağıda ünvan ve isimleri belirtilen öğretim elemanlarının görevlendirilmelerine,

Oy birliği ile karar verildi.

 2012 Müfredat

 

2015 Müfredat

Ders Adı

Akts

T.Kr.

Saat

Ders Sorumlusu

MAT-152

MAT-152

Kalkülüs II

5,0

3,5

4,0

 

SUM-104

SUM-118

Su Omurgasızları

4,0

2,0

3,0

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI

SUM-108

SUM-120

Plankton Bilgisi

4,0

3,0

4,0

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ

SUM-110

SUM-122

Su Bitkileri

3,0

2,0

3,0

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA

 

SUM-124

Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş II

2,0

2,0

2,0

Prof.Dr. Ayşegül KUBİLAY

SUM-102

SUM-126

Teknik Resim

3,0

2,0

3,0

Doç. Dr. Yıldız BOLAT

ATA-260

ATA-260

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2,0

2,0

2,0

 

ING-102

ING-102

İngilizce II

2,0

2,0

2,0

 

TUR-270

TUR-270

Türk Dili II

2,0

2,0

2,0

 

SUM-106

 

Su Ürünleri Müh.Giriş

2,0

2,0

2,0

Prof.Dr. Ayşegül KUBİLAY

 

 

2. SINIF

 

 

 

 

SUM-202

SUM-224

Mukavemet

3,0

2,0

2,0

Prof. Dr. Atılgan ATILGAN

SUM-204

SUM-226

Limnoloji

4,0

3,0

4,0

Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

SUM-208

SUM-228

Genel Mikrobiyoloji

4,0

3,0

4,0

Prof. Dr. Öznur DİLER

SUM-210

SUM-230

Oseanoloji

2,0

2,0

2,0

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI

 

SUM-232

Malzeme Bilgisi

2,0

2,0

2,0

Doç. Dr. Levent İZCİ

 

SUM-234

İstatistik

3,0

2,0

2,0

Doç. Dr. Yıldız BOLAT

 

SUM-236

Mikroalg Biyoteknolojisi

4,0

2,0

2,0

Dr.N.Lerzan ÇİCEK

 

SUM-238

 Girişimcilik ve Proje Hazırlama

4,0

2,0

2,0

Doç.Dr.Seval Bahadır KOCA

 

SUM-240

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği

4,0

2,0

2,0

Prof. Dr. Murtaza ÖLMEZ

 

SUM-242

Ekotoksikoloji

4,0

2,0

2,0

Doç.Dr.Mehmet Rüştü ÖZEN

SUM-206

 

Su Kalitesi

4,0

3,0

4,0

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA

SUM-212

 

İşletme Yönetimi

4,0

2,0

2,0

Doç.Dr.Mehmet Rüştü ÖZEN

SUM-220

 

İlkyardım ve Dalma Tek.

4,0

2,0

2,0

 Dr.Habil Uğur KOCA

 

 

3.SINIF

 

 

 

 

SUM-302

 

İstatistik

2,0

2,0

2,0

Doç. Dr. Yıldız BOLAT

SUM-304

 

Balık Hastalıkları

4,0

3,0

4,0

Doç. Dr. Seçil METİN

SUM-306

 

Ağ Mat.ve Ağ Yapım Tekniği

4,0

3,0

4,0

Dr. Öğretim Üyesi Mete KUŞAT

SUM-308

 

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

4,0

3,0

4,0

Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT

SUM-310

 

Staj I

8,0

0,0

0,0

Doç. Dr. Şengül BİLGİN

SUM-312

 

Su Ürünlerinde Kalite Kontrol

2,0

2,0

2,0

Doç. Dr. Şengül BİLGİN

SUM-314

 

Balık İmmünolojisi ve Aşılama

3,0

2,0

2,0

Dr. Öznur GÖRMEZ

               

    ./2

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

17.12.2018

13

3

 2012 Müfredat

 

2015 Müfredat

Ders Adı

Akts

T.Kr.

Saat

Ders Sorumlusu

SUM-316

 

Kafes Balıkçılığı

3,0

2,0

2,0

Doç. Dr. Orhan DEMİR

SUM-318

 

Su Kirlilliği ve Kontrolü

3,0

2,0

2,0

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA

SUM-320

 

İngilizce Yazma ll

3,0

2,0

2,0

Dr. İsmail Yüksel GENÇ

 

 

4.SINIF

 

 

 

 

SUM-402

 

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

5,0

3,0

4,0

Prof. Dr. Abdullah DİLER

SUM-406

 

Staj II

3,0

0,0

0,0

Doç. Dr. Şengül BİLGİN

SUM-410

 

Bitirme Ödevi ll

3,0

1,0

2,0

Doç. Dr. Behire Işıl DİDİNEN

SUM-420

 

Su Ürünleri Tes.Projelendirilmesi

5,0

2,5

3,0

Prof. Dr. Murtaza ÖLMEZ

SUM-422

 

Balık Besleme ve Yem Teknolojisi

6,0

3,5

4,0

Doç.Dr. Orhan DEMİR

SUM-412

 

Alternatif Balık Tür.Yetiştiriciliği

4,0

3,0

3,0

Prof. Dr. Murtaza ÖLMEZ

SUM-414

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi

4,0

3,0

3,0

Doç. Dr. Seval Bahadır KOCA

SUM-416

 

İşleme Tes.Hijyen ve Sanitasyon

4,0

3,0

3,0

Doç. Dr. Levent İZCİ

SUM-418

 

İngilizce Çeviri ll

4,0

3,0

3,0

Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               

 

ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERSLER

SUM-806

Akvaryum Dünyası

2,0

0,0

2,0

3,0

Prof.Dr. Murtaza ÖLMEZ

SUM-802

Balık Yemekleri ve Sağlığımız

2,0

0,0

2,0

3,0

Prof.Dr. Abdullah DİLER

SUM-805

Sportif Olta Balıkçılığı

2,0

0,0

2,0

3,0

Doç.Dr. Yıldız BOLAT

 

  Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

17.12.2018

 

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.  

 

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

25.12.2018

14

1

 

1-Ziraat Mühendisliği Programına Ders Vermek Üzere Öğretim Üyesi Görevlendirilmesi.

            ISUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanlığının 14.12.2018 tarih ve E.243766 sayılı (2018-2019 Bahar Dönemi Ders Görevlendirilmeleri) yazıları okundu.

            Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Ziraat Mühendisliği Programı  2018-2019 Bahar Yarıyılında aşağıda tabloda verilen dersler için fakültemiz öğretim üyelerinden  Prof.Dr.Abdullah DİLER,  Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK ve  Doç.Dr.Mehmet Rüştü ÖZEN’ in görevlendirilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi

 Grup Dersinin     Kodu ve Adı

 

T

P

AKTS

Öğretim Üyesi

BIO-114 Botanik II

2

0

4

Doç.Dr.M.Rüştü ÖZEN

GDM-226 Gıda Bilimi ve Teknolojisi

2

0

4

Prof.Dr.Abdullah DİLER

BIO-111 Zooloji

3

0

3

Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK

 
 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

25.12.2018

 

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.  

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

25.12.2018

14

2

2- Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı  (Sharr Azni Harmin).

            SDÜ Mevlana Koordinatörlüğünün 20.12.2018 tarih  ve E.297133 sayılı (Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı  Sharr Azni Harmin) yazıları okundu.

Mevlana Değişim Programı kapsamında  2018-2019 eğitim-öğretim yılında Fakültemize ders vermek üzere gelecek olan  Malezya Selangor Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü öğretim  elemanı Sharr Azni Harmin’ in  hareketlilik tarihlerini 18-31 Mart 2019 olarak değiştirmesinin uygunluğuna,

Oy birliği ile karar verildi.


 
P rof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

25.12.2018

 

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.  

 

 

 

 

KASIM 2018

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

05.11.2018

09

1

 1- Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın   Ankara’ ya  görevlendirilmesi.

            21-23 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’ da düzenlenecek olan FABA 2018  (Internatıonal Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences) sempozyumuna poster bildirileri ile katılacak olan Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY’ ın  21-23 Kasım 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle yolluk, yevmiye ve katılım  ücretinin (450,00 TL) fakülte bütçesinden ödenmek üzere Ankara’ ya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

05.11.2018

 Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

05.11.2018

09

2

 2- Prof. Dr. Öznur DİLER’ in   Ankara’ ya  görevlendirilmesi.

            21-23 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’ da düzenlenecek olan FABA 2018  (Internatıonal Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences) sempozyumuna poster bildirisi  ile katılacak olan Prof.Dr.Öznur DİLER’ in   21-23 Kasım 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle yolluk, yevmiye ve katılım  ücretinin (450,00 TL) fakülte bütçesinden ödenmek üzere Ankara’ ya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 A S L I G İ B İ D İ R

05.11.2018

 Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

05.11.2018

09

3

 3- Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’ in    Ankara’ ya  görevlendirilmesi.

            21-23 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’ da düzenlenecek olan FABA 2018  (Internatıonal Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences) sempozyumuna poster bildirileri ile katılacak olan Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’ in    21-23 Kasım 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle yolluk, yevmiye ve katılım  ücretinin (450,00 TL) fakülte bütçesinden ödenmek üzere Ankara’ ya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 A S L I G İ B İ D İ R

05.11.2018

 Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

 

 T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

05.11.2018

09

4

 4- Doç.Dr.Seçil METİN’ in     Ankara’ ya  görevlendirilmesi.

            21-23 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’ da düzenlenecek olan FABA 2018  (Internatıonal Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences) sempozyumuna poster bildirileri ile katılacak olan Doç.Dr.Seçil METİN’ in  21-23 Kasım 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle yolluk, yevmiye ve katılım  ücretinin (450,00 TL) fakülte bütçesinden ödenmek üzere Ankara’ ya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

 

 Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 A S L I G İ B İ D İ R

05.11.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

05.11.2018

09

5

 5- Doç.Dr.Şengül BİLGİN’ in     Ankara’ ya  görevlendirilmesi.

            Fakültemizin 22.10.2018 tarih ve 49996100-903.07.02(010679-E.236845 sayılı yazıları ile 21-23 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’ ya yolluksuz, yevmiyesiz ve masrafsız görevlendirilmesi yapılan Doç.Dr.Şengül BİLGİN’ in görevlendirilmesi aşağıdaki şekliyle yeniden yapılmıştır.

21-23 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’ da düzenlenecek olan FABA 2018  (Internatıonal Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences) sempozyumuna poster bildirisi ile katılacak olan Doç.Dr.Seçil METİN’ in  21-23 Kasım 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle yolluk, yevmiye ve katılım  ücretinin (450,00 TL) fakülte bütçesinden ödenmek üzere Ankara’ ya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 A S L I G İ B İ D İ R

05.11.2018

 Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

20.11.2018

10

1

 1- Araş.Gör.Dr.Habil Uğur KOCA’ nın Görev Süresinin Uzatılması .

Fakültemiz Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığının 06.11.2018 tarih ve 238796 sayılı (Araş. Gör. Dr. Habil Uğur KOCA’ nın  Görev Süresinin Uzatılması) yazıları okundu.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 
 

Kurum                                                                      Görev  Süresinin

Sicil No           Ünvanı             Adı Soyadı                   Bitiş Tarihi         Uzatılacak Süre

ISUBÜ1168    Araş.Gör.      Habil Uğur KOCA          02.12.2018              3(Üç) Yıl

 

 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)


 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 A S L I G İ B İ D İ R

20.11.2018

 Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri  

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

20.11.2018

10

2

 2- Araş.Gör.Dr.İsmail Yüksel GENÇ’ in  Görev Süresinin Uzatılması .

Fakültemiz Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığının 09.11.2018 tarih ve 235173 sayılı (Araş. Gör. Dr. İsmail Yüksel GENÇ’ in  Görev Süresinin Uzatılması) yazıları okundu.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 
 

Kurum                                                                      Görev  Süresinin

Sicil No           Ünvanı             Adı Soyadı                   Bitiş Tarihi         Uzatılacak Süre

ISUBÜ1593    Araş.Gör.      İsmail Yüksel GENÇ     21.12.2018              3(Üç) Yıl

 
 

  Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

  Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 A S L I G İ B İ D İ R

20.11.2018

 Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri  

 

 

 

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

20.11.2018

10

3

 3- Araş.Gör.Dr.Öznur GÖRMEZ’ in  Görev Süresinin Uzatılması .

Fakültemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölüm Başkanlığının 09.11.2018 tarih ve 239186 sayılı (Araş. Gör. Dr. Öznur GÖRMEZ’ in   Görev Süresinin yenilenmesi) yazıları okundu.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Kurum                                                                      Görev  Süresinin

Sicil No           Ünvanı             Adı Soyadı                   Bitiş Tarihi         Uzatılacak Süre

ISUBÜ1537    Araş.Gör.      Öznur GÖRMEZ              21.12.2018              3(Üç) Yıl

 
 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

20.11.2018

 

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri  

 

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

20.11.2018

10

4

 4- Araş.Gör.Hasan Batuhan Emre ÖZDOĞAN’ ın   Görev Süresinin Uzatılması .

Fakültemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölüm Başkanlığının 12.11.2018 tarih ve 239420 sayılı (Araş. Gör. Hasan Batuhan Emre ÖZDOĞAN’ ın  Görev Süresinin yenilenmesi) yazıları okundu.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Kurum                                                                               Görev  Süresinin   Uzatılacak

Sicil No           Ünvanı             Adı Soyadı                              Bitiş Tarihi     Süre

ISUBÜ1831  Araş.Gör.   Hasan Batuhan Emre ÖZDOĞAN    30.12.2018        3(Üç) Yıl

 
 

 Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

20.11.2018

 

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri  

 

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

20.11.2018

10

5

5- Öğr.Gör.Deniz KARA’ nın   Görev Süresinin Uzatılması .

Fakültemiz Su Ürünleri Temel Bilimleri   Bölüm Başkanlığının 09.11.2018 tarih ve 239191 sayılı (Öğr.Gör.Deniz KARA’ nın  Görev Süresinin yenilenmesi) yazıları okundu.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  31 maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Kurum                                                                       Görev  Süresinin      Uzatılacak

Sicil No              Ünvanı             Adı Soyadı                 Bitiş Tarihi               Süre

ISUBÜ1055      Öğr.Gör.           Deniz KARA              29.12.2018             2(İki) Yıl

 

 
 Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

20.11.2018

 Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri  

 

 

 T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

20.11.2018

10

6

6- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Akademik İlan gerekçeleri.

a)      Fakültemiz   Su   Ürünleri   Yetiştiriciliği Bölümünün   19.11.2018 tarih ve 240281

sayılı (Akademik İlan) yazıları incelendi.

               06.11.2018 tarihli 30583 sayılı Resmi Gazete’ de ilan edilen   ve 02.11.2018 tarihinde YÖK tarafından yayınlanan Norm Kadro Yönetmeliğinden dolayı 07.11.2018 tarihinde  Devlet Üniversitelerine gönderilen Norm Kadro Yönetmeliği’ nin 3. Maddesine göre iptal edilen   Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Yetiştiricilik Anabilim Dalı 1. Derece Profesör kadrosu ve Hastalıklar Anabilim Dalı 1. Derece Doçent kadrosu için  anılan yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (3) fıkrası kapsamında    yeniden değerlendirilerek gerekçeleri ile birlikte   ilan verilmesine,

             b)Fakültemiz   Su   Ürünleri  Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümünün 19.11.2018 tarih ve 240298 sayılı (Akademik İlan) yazıları incelendi.

               06.11.2018 tarihli 30583 sayılı Resmi Gazete’ de ilan edilen   ve 02.11.2018 tarihinde YÖK tarafından yayınlanan Norm Kadro Yönetmeliğinden dolayı 07.11.2018 tarihinde  Devlet Üniversitelerine gönderilen Norm Kadro Yönetmeliği’ nin  3. Maddesine göre iptal edilen   Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi  Bölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı 1. Derece Profesör, 1. Derece Doçent  kadroları  ve İşleme Teknolojisi  Anabilim Dalı 1. Derece  2 (İki) adet Profesör kadroları için  anılan yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (3) fıkrası kapsamında    yeniden değerlendirilerek gerekçeleri ile birlikte   ilan verilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 
 

 Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

 A S L I G İ B İ D İ R

20.11.2018

 Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri  

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

27.11.2018

11

1

1- Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları  (2018- 2019 Bahar Yarıyılı)

            ISUBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 22.11.2018 tarih ve 71097544-301.06-E.240758  sayılı yazıları (Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları “2018-2019 Bahar” ) okundu.

            Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile  Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”  uyarınca 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Ziraat Fakültesinin “Zootekni Bölümü”, Fen-Edebiyat Fakültesinin “Biyoloji Bölümü”, Mühendislik Fakültesinin “Çevre Mühendisliği Bölümü” ve “Gıda Mühendisliği Bölümü” nden yatay geçiş uygunluğuna ve yönergeler çerçevesinde aşağıda belirtilen yarıyıllarda sayısı belirtilen öğrenci kontenjanlarının kabul edilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

  Fakülte Adı

 

Bölüm Program      

       Adı

2. Yarıyıl

4. Yarıyıl

Mevcut Öğrenci

Kontenjan

Mevcut Öğrenci

Kontenjan

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği

3

1

10

2

 

 Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

 Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

 Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

27.11.2018

 Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri  

 

 

EKİM 2018

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

02.10.2018

06

1

1-Fakültemiz Muafiyet ve İntibak Komisyonun;  Fakültemize DGS ile kayıt yaptıran 1711101030 numaralı öğrenci  Uğur Ufuk GELEN ve 1811101001 numaralı öğrenci Ramazan AYHAN’ ın  muafiyet durumları.

Fakültemiz Muafiyet ve İntibak Komisyonun;    2018-2019 eğitim öğretim yılında Fakültemize DGS ile kayıt yaptıran öğrenciler Uğur Ufuk GELEN ve Ramazan AYHAN’ ın   daha önce eğitim gördükleri kurumlardan almış oldukları derslerden muafiyet istekleri  ile aşağıda verilen  kararların aynen kabulüne,

                     

Karar 1 : Fakültemize DGS ile kayıt yaptıran ve daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım programı ile Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programından mezun olan 1711101030 numaralı Uğur Ufuk GELEN’in aşağıda belirtilen derslerden (44 AKTS) muafiyetine ve 2. Sınıfa intibakının yapılmasına,

1.Sınıf / Güz Dönemi 

Not

 Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Muaf Olunan Ders Adı

A

K

Saat

   

FİZ-133

Fizik

3,0

3,0

3,0

BB

Teknolojinin Temel İlkeleri

KIM-606

Genel Kimya

3,0

3,0

3,0

CB

Genel Kimya

SUM-109

Genel Biyoloji

4,0

3,0

4,0

 BA

Genel Biyoloji I-II

ATA-160

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

2,0

2,0

2,0

BB

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

ENF-150

Temel Bilgi Tekn.Kull.

3,0

3,0

3,0

G/CC

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

ING-101

İngilizce I 

2,0

2,0

2,0

AA

İngilizce I 

TUR-170

Türk Dili I

2,0

2,0

2,0

CC

Türk Dili I

1.Sınıf / Bahar Dönemi

Not

Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Muaf Olunan Ders Adı

A

K

Saat

MAT-152

Kalkülüs II

5,0

3,5

4,0

CB

Genel Matematik

ATA-260

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

2,0

2,0

2,0

BA

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

ING-102

İngilizce II

2,0

2,0

2,0

CB

İngilizce II

TUR-270

Türk Dili II

2,0

2,0

2,0

CC

Türk Dili II

2.Sınıf/ Güz Dönemi

Not

Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Muaf Olunan Ders Adı

A

K

Saat

SUM-229

Ekoloji

3,0

2,0

2,0

BB

Ekoloji ve Çevre Bilimi

SUM-231

Genetik

2,0

2,0

2,0

CC

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

2.Sınıf/ Bahar Dönemi

Not

Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Muaf Olunan Ders Adı

A

K

Saat

SUM-228

Genel Mikrobiyoloji

4,0

3,0

4,0

CC

Genel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

SUM-234

İstatistik 

3,0

2,0

2,0

CC

Biyoistatistik

3.Sınıf/ Güz Dönemi

Not

Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Muaf Olunan Ders Adı

A

K

Saat

SUM-321

Biyokimya

2,0

2,0

2,0

AA

Temel Biyokimya

SUM-335

Su Ürünlerinde Farmakoloji

3,0

2,0

2,0

CC

Farmakoloji

                       
 

 

./2

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

02.10.2018

06

1

Karar 2:Fakültemize YKS ile kayıt yaptıran ve daha önce SDÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan 1811101001 numaralı Ramazan AYHAN’ın aşağıda belirtilen derslerden muafiyetine, muafiyet verilen ders kredisi kadar üst yarıyıldan ders almasına,

1.Sınıf / Güz Dönemi

Notu

Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Muaf Olunan Ders Adı

A

K

S

ATA-160

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

2,0

2,0

2,0

CB

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

ENF-150

Temel Bilgi Tekn.Kull.

3,0

3,0

3,0

CB

Temel Bilgi Tekn.Kull.

ING-101

İngilizce I 

2,0

2,0

2,0

AA

İngilizce I 

TUR-170

Türk Dili I

2,0

2,0

2,0

BB

Türk Dili I

1.Sınıf / Bahar Dönemi

 Notu

Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Muaf Olunan Ders Adı

A

K

S

ATA-260

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

2,0

2,0

2,0

BB

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

ING-102

İngilizce II

2,0

2,0

2,0

BA

İngilizce II

TUR-270

Türk Dili II

2,0

2,0

2,0

CC

Türk Dili II

UOS-801

Üniversite Ortak Seçmeli I

3,0

2,0

2,0

BA

İLY-808 Hz.Muhammed (SAV)’ın Hayatı

UOS-802

Üniversite Ortak Seçmeli II

3,0

2,0

2,0

BA

TAR-802 Avrasya Tarihi

 

 

 

Oy birliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

02.10.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

11.10.2018

07

1

1 –Doç.Dr. Behire Işıl DİDİNEN’ in İzmir’ e görevlendirilmesi.

            İzmir’ de 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek  Future Fish EURASIA  “9. Uluslararası  İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı” nda  fakültemiz adına açılacak olan  standın tanıtımı ve etkinliklere katılmak üzere Dekan Yardımcımız  Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’ in  17-19 Ekim 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle fakülte bütçesinden ödenmek üzere  yevmiyeli ve konaklamalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği İzmir’ e görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

                 (İmza)                                                                                   (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

                 (İmza)                                                                                   (İmza)

 

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

11.10.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

11.10.2018

07

2

2 –Araş. Gör. Dr. Nezire Lerzan ÇİÇEK’ in  İzmir’ e görevlendirilmesi.

            İzmir’ de 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek  Future Fish EURASIA  “9. Uluslararası  İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı” nda  fakültemiz adına açılacak olan  standın tanıtımı ve etkinliklere katılmak üzere Araş. Gör. Dr. Nezire Lerzan ÇİÇEK’ in 17-19 Ekim 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle fakülte bütçesinden  ödenmek  üzere yevmiyeli ve konaklamalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği İzmir’ e görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

11.10.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

11.10.2018

07

3

3 –Araş. Gör. Dr. Habil Uğur KOCA ‘ nın   İzmir’ e görevlendirilmesi.

            İzmir’ de 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek  Future Fish EURASIA  “9. Uluslararası  İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı” nda  fakültemiz adına açılacak olan  standın tanıtımı ve etkinliklere katılmak üzere Araş. Gör. Dr. Habil Uğur KOCA’ nın   17-19 Ekim 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle fakülte bütçesinden  ödenmek  üzere yevmiyeli ve konaklamalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği İzmir’ e görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

11.10.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

11.10.2018

07

4

4 –Öğr.Gör. Ufuk Gürkan YILDIRIM’ ın    İzmir’ e görevlendirilmesi.

            İzmir’ de 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek  Future Fish EURASIA  “9. Uluslararası  İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı” nda  fakültemiz adına açılacak olan  standın tanıtımı ve etkinliklere katılmak üzere Öğr. Gör.  Ufuk Gürkan YILDIRIM’ ın   17-19 Ekim 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle fakülte bütçesinden  ödenmek  üzere yevmiyeli ve konaklamalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği İzmir’ e görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

11.10.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

16.10.2018

08

1

1–Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın   İzmir’ e görevlendirilmesi.

            İzmir’ de 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek  Future Fish EURASIA  “9. Uluslararası  İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı” na  fakültemiz adına açılacak olan  standın açılışında bulunmak   ve etkinliklere  katılmak üzere Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın    18-19 Ekim 2018 tarihlerinde 2 (İki) gün süreyle fakülte bütçesinden  ödenmek  üzere yevmiyeli ve konaklamalı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği İzmir’ e görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                              (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

16.10.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

EYLÜL 2018

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

12.09.2018

01

01

1-  Sharr Azni HARMİN’in Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı.

            Mevlana Değişim Programı Kapsamında, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 08.10.2018-21.10.2018  tarihleri arasında eğitim vermek amacıyla üniversitemizi tercih eden, Malezya Selangor Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü öğretim elemanı Sharr Azni HARMİN’in Öğretim Elemanı Hareketlilik Programının  uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Doç.Dr.Şengül BİLGİN                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

                Dekan V.                                                                                     (İmza)

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İzinli)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İzinli)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İzinli)

A S L I G İ B İ D İ R

12.09.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

14.09.2018

02

01

1-  Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünün 12.09.2018 tarih ve 231556 sayılı yazısı, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümünün 12.09.2018 ve  231457sayılı yazıları okundu.

            Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ziraat Mühendisliği Programı ve Bölümlerde (tek sınıf) okutulacak olan aşağıda belirtilen dersleri vermek üzere Fakültemiz Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA, Prof.Dr.Ömer Osman ERTAN, Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI, Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK’ün  ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü öğretim üyelerinden  Doç.Dr.Orhan DEMİR, Doç.Dr.Nalan Özgür YİĞİT’in  görevlendirilmelerine,

            Oy birliği ile karar verildi.

Grup Dersinin Kodu ve Adı

Bölümü

Sınıfı

T

P

L

Akts

Saat

Türü

Öğretim Üyesi

BIO-119 Botanik

Ziraat Mühendisliği Programları

1

3

0

0

3

3

Zorunlu

Prof.Dr.

Ö.Osman ERTAN

Bitki Koruma

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Toprak Bilimi ve

Bitki Besleme

Tarımsal Biyoteknoloji

Zootekni

BIO-113

Botanik I

Bahçe Bitkileri

1

2

0

0

3

2

Zorunlu

Prof.Dr.

Ö.Osman ERTAN

Tarla Bitkileri

BIO-119 Botanik

Zootekni Uzaktan Eğitim

1

3

0

0

3

3

Zorunlu

Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA

BIO-111

Zooloji

Bitki Koruma

1

3

0

0

3

3

Zorunlu

Prof.Dr.Y.Ömer BOYACI

Tarla Bitkileri

Zootekni

BIO-111

Zooloji

Zootekni Uzaktan Eğitim

1

3

0

0

3

3

Zorunlu

Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

14.09.2018

02

01

Grup Dersinin Kodu ve Adı

Bölümü

Sınıfı

T

P

Akts

Saat

Türü

Öğretim Üyesi / Görevlisi

ZTB-315

Balık Besleme

Zootekni

3

3

0

4

3

Seçmeli

Doç.Dr.Orhan DEMİR

ZTB-315

Balık Besleme

Zootekni Uzaktan Eğitim

3

3

0

4

3

Seçmeli

Doç.Dr.Nalan Özgür YİĞİT

 

 

Doç.Dr.Şengül BİLGİN                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

                Dekan V.                                                                                     (İmza)

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İzinli)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İzinli)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İzinli)

A S L I G İ B İ D İ R

14.09.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

14.09.2018

02

02

2-Çift Anadal Başvurusunda Bulunan Öğrenci Şakir YOLDAŞ’ ın Dilekçesi.

 Fakültemize 2018-2019 eğitim öğretim yılı Çift Anadal başvurusunda bulunan Orman Mühendisliği 1612001024 numaralı Öğrencisi Şakir YOLDAŞ’ın başvurusunun uygunluğuna, öğrencinin alacağı dersler ile ilgili değerlendirmenin Anadal Koordinatörü ve muafiyet ve intibak komisyonu tarafından yapılmasına,

                Oy birliği ile karar verildi.

Doç.Dr.Şengül BİLGİN                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

                Dekan V.                                                                                     (İmza)

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İzinli)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İzinli)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İzinli)

A S L I G İ B İ D İ R

14.09.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.09.2018

03

1

1-Fakültemiz Muafiyet ve İntibak Komisyonun 78. Geçici Madde Uyarınca Af Başvurusunda Bulunan  Öğrenciler İle İlgili Kararı.

 Fakültemiz Muafiyet ve İntibak  Komisyonunun   17.09.2018 tarihli raporu görüşülerek 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa öğrenci affıyla ilgili eklenen 78. Geçici Madde uyarınca af başvurusunda bulunan

- 834067 numaralı Hüseyin Yılmaz (TC kimlik no: 30976022010);

- 904049 numaralı İlter ÖZBEK (TC kimlik no: 44104048162)

- 0911101017 numaralı Engin KORKMAZ (TC kimlik no: 43078303604) ve

- 9611101031 numaralı Ali KILINÇKAYA’nın (TC kimlik no:17065304882) öğrenciler ile ilgili aşağıdaki kararların alınmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Karar 1:834067 numaralı Hüseyin YILMAZ’ın kaydı 18/11/1986 tarihinde başarısızlık nedeniyle silinmiştir. İlgili öğrencinin eğitim gördüğü dönemde almış olduğu derslerin başarı durumları ile eşdeğer dersler aşağıda çıkartılmıştır. Buna göre;

2. Sınıfa intibak işleminin yapılmasına   

Öğrencinin 2015-2017 %25 seçmeli ders müfredatına tabi olmasına

Başarılı olduğu derslerin eşdeğeri derslerden muaf tutulmasına

Ders planında olan ve muafiyet verilmeyen dersleri almasına

1.Sınıf / Güz Dönemi

Başarı Notu

 Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Ders Adı

A

K

Saat

FIZ-133

Fizik

3,0

3,0

3,0

K/FF

Genel Fizik

KIM-606

Genel Kimya

3,0

3,0

3,0

50/CC

Kimya

MAT-151

Kalkülüs I

5,0

3,5

4,0

K/FF

Matematik

SUM-109

Genel Biyoloji

5,0

3,0

4,0

54/CC

Genel Biyoloji

SUM-111

Su Ürünleri Müh.Giriş I

2,0

2,0

2,0

SUM-112

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi

4,0

3,0

4,0

 

 

ATA-160

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

2,0

2,0

2,0

60/CC

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

ENF-150

Temel Bilgi Tekn.Kull.

3,0

3,0

3,0

 

 

İNG-101

İngilizce I

2,0

2,0

2,0

50/CC

Yabancı Dil I

TUR-170

Türk Dili I

2,0

2,0

2,0

50/CC

Türk Dili I

1.Sınıf / Bahar Dönemi

 

Karşılığı olan ders

MAT-152

Kalkülüs II

5,0

3,5

4,0

K/FF

Matematik

SUM-126

Teknik Resim

3,0

2,0

3,0

51/CC

Teknik Resim

SUM-118

Su Omurgasızları

4,0

2,5

3,0

 

 

SUM-124

Su Ürünleri Müh.Giriş II

2,0

2,0

2,0

70/CB

Su Ürünlerine Giriş

SUM-108

Plankton Bilgisi

4,0

2,5

3,0

 

 

SUM-110

Su Bitkileri

2,0

2,0

2,0

 

 

 

 

./2

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.09.2018

03

1

 

1.Sınıf / Bahar Dönemi

 

Karşılığı olan ders

 

ATA-260

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

2,0

2,0

2,0

60/CC

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

 

İNG-102

İngilizce II

2,0

2,0

2,0

50/CC

Yabancı Dil II

 

TUR-270

Türk Dili II

2,0

2,0

2,0

50/CC

Türk Dili II

 

 

UOS I

3,0

2,0

2,0

 

 

SUM-229

Ekoloji

3,0

2,0

2,0

58/CC

Ekolojiye Giriş

 

SUM-231

Genetik

2,0

2,0

2,0

50/CC

Genetik

 

SUM-325

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

4,0

3,0

4,0

50/CC

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

 

SUM-333

Su Kirliliği ve Kontrolu

3,0

2,0

2,0

50/CC

Su Kimyası

 

SUM-438

Su Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması

2,0

2,0

2,0

54/CC 

Ekonomi

 

                     
 

 

Karar 2:904049 numaralı İlter ÖZBEK 16/04/1998 tarihinde kendi isteği ile kaydını sildirmiştir. Öğrenci ile ilgili öğrenciliği sırasında not bilgileri  aşağıda çıkartılmıştır. Başarılı olduğu derslerin harf notu değişimleri yapılmıştır. Buna göre;

Öğrencinin döneminde aldığı dersler ve başarı durumu göz önüne alınarak mezuniyetinde ulusal kredi sisteminin kullanılmasının uygun olduğuna,

4.sınıfa intibak işlemlerinin yapılarak  başarısız olduğu aşağıda eşdeğer tanımlaması yapılan derslerin vize ve final sınavlarına girmesine

10 günlük Kış ve 30 günlük yaz stajlarını yapmasına

Öğrencinin Aldığı Dersler

K

YY

Not

Harf Notu

Sınavlarına gireceği eşdeğer dersler

YY

Genel Zooloji

3

1

54

CC

 

 

Genel Botanik

3

1

50

CC

 

 

Genel Kimya

4

1

50

CC

 

 

Genel Fizik

3

1

Kaldı

FF

FİZ-133 Fizik

1

Matematik I

5

1

Kaldı

FF

MAT-151Kalkülüs 1

1

Teknik Resim

2

2

81

 

 

 

Matematik II

5

2

Kaldı

FF

MAT-152 Kalkülüs II

2

Su Omurgasızları Zoolojisi

3

2

62

CC

 

 

Plankton Bilgisi ve Kültürü

5

2

Kaldı

FF

SUM-108 Plankton Bilgisi

SUM-233 Plankton Kültürü

2

1

Balık Anatomisi

2

2

65

BB

 

 

Balık Fizyolojisi

2

2

70

BB

 

 

İngilizce II (Yıllık)*

6

1-2

Geçti

CC

 

 

Atatürk İlke ve İ. T.I  (Y)*

2

1-2

56

CC

 

 

Türk Dili I (Yıllık)*

1

1-2

Geçti

CC

 

 

Mühendislik Mekaniği

4

3

Kaldı

FF

SUM-201 Mühendislik Mek.

3

 

 

/3

 

T.C.  

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.09.2018

03

1

Malzeme Bilgisi

2

3

50

CC

 

 

Ekoloji

2

3

Kaldı

FF

SUM-205 Ekoloji

3

Balık Sistematiği

4

3

57

CC

 

 

Deniz Meteorolojisi

2

3

55

CC

 

 

Su Kalitesi

4

3

50

CC

 

 

Mukavemet

4

4

Kaldı

FF

SUM-202 Mukavemet

4

İstatistik

3

4

Kaldı

FF

SUM-302 İstatistik

6

Genetik

2

4

Kaldı

FF

SUM-209 Genetik

3

Limnoloji

3

4

50

CC

 

 

Genel Mikrobiyoloji

4

4

Kaldı

FF

SUM-208 Genel Mikrobiyoloji

4

Su Bitkileri

2

4

Kaldı

FF

SUM-110 Su Bitkileri

2

İngilizce (Yıllık)*

4

3-4

65

CC

 

 

Atatürk İlke ve İ. T.II (Y)*

1

3-4

Geçti

CC

 

 

Türk Dili II (Yıllık)*

1

3-4

Geçti

CC

 

 

Balık Biyolojisi

3

5

50

CC

 

 

Akışkanlar Mekaniği

4

5

Kaldı

FF

SUM-301 Akışkanlar Mekaniği

5

Balık Hastalıkları

4

5

Kaldı

FF

SUM-304 Balık Hastalıkları

6

Elektronik Aletl.Ölç.Bilgisi

3

5

70

CB

 

 

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

4

6

Kaldı

FF

SUM-303 İçsu Balıkları Yetişt.

5

Balık Ür.Tes. ve Planlaması

2

6

Kaldı

FF

SUM-420 Su Ürünleri Tes.Proj.

8

Oseanografi

2

6

53

CC

 

 

Su Kirliliği ve Kontrolü

3

6

52

CC

 

 

Av Araçları ve Avl. Tekn.

3

5

Kaldı

FF

SUM-307 Av Araçl.Avl.Tekn.

5

Ağ Mat. Ve Ağ Yap.Tekn.

3

6

Kaldı

FF

SUM-306 Ağ Mat.Ağ Yapım T.

6

İngilizce *

3

6

60

CC

 

 

Balıkçılık Biy.ve Pop.Din.

3

7

Kaldı

FF

SUM-309 Bal.Biy.Pop.Din.

5

Deniz Balıkları Yetştiriciliği

3

3

Kaldı

FF

SUM-308 Deniz Balıkları Yet.

6

Su Ürünleri Mevzuatı

1

7

52

CC

 

 

Navigasyon ve Gemi İşlet.

3

7

Kaldı

FF

SUM-415 Seyir ve Gemi İşlt.

7

Akvaryum Bal.Yet.

3

7

Kaldı

FF

SUM-405 Akvaryum Blk.Yet

7

Su Ürünleri Ekonomisi

2

7

Kaldı

FF

SUM-407 Su Ürünleri Eko.

7

Balık Besl. ve Yem Tekn.

4

8

Kaldı

FF

SUM-422 Blk.Besl.ve Yem T.

8

Su Ürünleri İşleme Tekn.

4

8

Kaldı

FF

SUM-402 Su Ür.İşl.Tekn

8

Balıkçı Gem.ve Donanımı

4

8

52

CC

 

 

Kabuklu ve Eklm.Bac.Yet.

3

8

Kaldı

FF

SUM-403 Kab.ve Ekl.Bac.Yet.

7

Bitirme Ödevi (Yıllık)

1

8

Dvz

NA

SUM-413 Bitirme Ödevi I

SUM-410 Bitirme Ödevi II

7

8

Bitkisel Su Ürünl.İşl.Tek

3

8

66

CC

 

 

Toplam kredi

153

 

 

 

 

 

*5 i dersleri kredi toplamı

17

 

 

 

 

 

Mezuniyet Kredisi

136

 

 

 

 

 

 

./4

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.09.2018

03

1

Karar 3:0911101117 numaralı Engin KORKMAZ 30.09.2010 tarihinde kendi isteği ile kaydını sildirmiştir. İlgili öğrencinin eğitim gördüğü dönemde almış olduğu derslerin başarı durumları ile eşdeğer dersler aşağıda çıkartılmıştır. Buna göre;

Öğrencinin başarı durumu göz önüne alınarak 1. Sınıfa intibak işleminin yapılmasına   

Öğrencinin 2015-2017 %25 seçmeli ders müfredatına tabi olmasına

SUM-109 Genel Biyoloji dersinin devamını almasına

Bağlı olduğu ders planına uygun olarak mezuniyet şartlarını sağlamasına    

1.Sınıf / Güz Dönemi

Başarı Notu

 Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Ders Adı

A

K

Saat

FIZ-133

Fizik

3,0

3,0

3,0

K/FF

Genel Fizik

KIM-606

Genel Kimya

3,0

3,0

3,0

K/FF

Genel Kimya

MAT-151

Kalkülüs I

5,0

3,5

4,0

K/FF

Matematik 1

SUM-109

Genel Biyoloji

4,0

3,0

4,0

 

 

SUM-111

Su Ürünleri Müh. Giriş I

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-113

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi

4,0

3,0

3,0

 

 

ATA-160

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

2,0

2,0

2,0

K/FF

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

ENF-150

Temel Bilgi Tekn.Kull.

3,0

3,0

3,0

K/FF

Bilgisayar Programlama

ING-101

İngilizce I 

2,0

2,0

2,0

K/FF

İngilizce I 

TUR-170

Türk Dili I

2,0

2,0

2,0

K/FF

Türk Dili I

1.Sınıf / Bahar Dönemi

Başarı Notu

Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Ders Adı

A

K

Saat

MAT-152

Kalkülüs II

5,0

3,5

4,0

   

SUM-126

Teknik Resim

3,0

2,0

3,0

 

 

SUM-118

Su Omurgasızları

4,0

2,5

3,0

K/FF

Su Omurg.Zoolojisi

SUM-124

Su Ürünleri Müh.Giriş II

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-108

Plankton Bilgisi

4,0

2,5

3,0

 

 

SUM-110

Su Bitkileri

3,0

2,0

3,0

K/FF

Su Bitkileri

ATA-260

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

2,0

2,0

2,0

K/FF

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

ING-102

İngilizce II

2,0

2,0

2,0

K/FF

İngilizce II

TUR-270

Türk Dili II

2,0

2,0

2,0

 

 

UOS-801

Üniversite Ortak Seçmeli

3,0

2,0

2,0

 

 

               
 

 

./5

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.09.2018

03

1

Karar 4:9611101031 numaralı Ali Kılınçkaya 30.05.2002 tarihinde kendi isteği ile kaydını sildirmiştir. İlgili öğrencinin eğitim gördüğü dönemde almış olduğu derslerin başarı durumları ile eşdeğer dersler aşağıda çıkartılmıştır. Buna göre;

Öğrencinin başarı durumu ve Fakültemizin yenilenen müfredatı göz önüne alınarak 2. sınıfa intibak işleminin yapılmasına

Öğrencinin 2015-2017 %25 seçmeli ders müfredatına tabi olmasına

Bağlı olduğu ders planına uygun olarak mezuniyet şartlarını sağlamasına ,

1.Sınıf / Güz Dönemi

Başarı Notu

 Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Ders Adı

A

K

Saat

FIZ-133

Fizik

3,0

3,0

3,0

K/FF

Genel Fizik

KIM-606

Genel Kimya

3,0

3,0

3,0

K/FF

Genel Kimya

MAT-151

Kalkülüs I

5,0

3,5

4,0

K/FF

Matematik 1

SUM-109

Genel Biyoloji

4,0

3,0

4,0

63/CC

Genel Zooloji

         

Genel Botanik

SUM-111

Su Ürünleri Müh. Giriş I

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-113

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi

4,0

3,0

3,0

K/FF

 

ATA-160

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

2,0

2,0

2,0

65/CB

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

ENF-150

Temel Bilgi Tekn.Kull.

3,0

3,0

3,0

62/CC

Bilgisayar Programlama

ING-101

İngilizce I 

2,0

2,0

2,0

63/CB

İngilizce I 

TUR-170

Türk Dili I

2,0

2,0

2,0

52/CC

Türk Dili I

1.Sınıf / Bahar Dönemi

 

Karşılığı olan ders

MAT-152

Kalkülüs II

5,0

3,5

4,0

K/FF

Matematik II

SUM-126

Teknik Resim

3,0

2,0

3,0

68/CB

Teknik Resim

SUM-118

Su Omurgasızları

4,0

2,5

3,0

 

 

SUM-124

Su Ürünleri Müh.Giriş II

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-108

Plankton Bilgisi

4,0

2,5

3,0

K/FF

Plankton Bilgisi ve Kültürü

SUM-110

Su Bitkileri

3,0

2,0

3,0

 

 

ATA-260

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

2,0

2,0

2,0

60/CC

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

ING-102

İngilizce II

2,0

2,0

2,0

60/CC

İngilizce II

TUR-270

Türk Dili II

2,0

2,0

2,0

65/CC

Türk Dili II

UOS-801

Üniversite Ortak Seçmeli

3,0

2,0

2,0

 

 
               
 

 

./6

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.09.2018

03

1

 

Kodu

2.SINIF GÜZ

 

 

 

 

 

SUM-227

Mühendislik Mekaniği

2,0

2,0

2,0

K/FF

Mühendislik Mekaniği

SUM-229

Ekoloji

3,0

2,0

2,0

K/FF

Ekoloji

SUM-231

Genetik

2,0

2,0

2,0

K/FF

Genetik

SUM-233

Plankton Kültürü

3,0

2,5

3,0

K/FF

Plankton Bilgisi ve Kültürü

SUM-235

Balık Sistematiği

4,0

3,0

4,0

K/FF

Balık Sistematiği

 SUM-237

Yetiştiriciliğin Temel Prensipleri

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-239

Yüzme ve Dalma Teknikleri

2,0

1,0

2,0

60/CC

İlkyardım Ve Dalma Tek.

SUM-241

Sulak Alanlar

4,0

2,0

2,0

 

 

SUM-243

İş Sağlığı ve Güvenliği

4,0

2,0

2,0

 

 

SUM-245

Balık Davranışları

4,0

2,0

2,0

 

 

SUM-247

Su Ürünleri Üretiminde Mekanizasyon

4,0

2,0

2,0

 

 

Kodu

2.SINIF BAHAR

 

 

 

 

 

SUM-224

Mukavemet

3,0

2,0

2,0

K/FF

Mukavemet

SUM-226

Limnoloji

4,0

3,0

4,0

K/FF 

Limnoloji

SUM-228

Genel Mikrobiyoloji

4,0

3,0

4,0

K/FF

Genel Mikrobiyoloji

SUM-230

Oseanoloji

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-232

Malzeme Bilgisi

2,0

2,0

2,0

K/FF

Malzeme Bilgisi

SUM-234

İstatistik 

3,0

2,0

2,0

K/FF

İstatistik

SUM-236

Mikroalg Biyoteknolojisi

4,0

2,0

2,0

 

 

SUM-238

Girişimcilik ve Proje Hazırlama

4,0

2,0

2,0

 

 

SUM-240

Organik Su Ününleri Yetiştiriciliği

4,0

2,0

2,0

 

 

SUM-242

Ekotoksikoloji

4,0

2,0

2,0

 

 

Kodu

3.SINIF GÜZ

 

 

 

 

 

SUM-319

Akışkanlar Mekaniği

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-321

Biyokimya

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-323

Balık Hastalıkları

4,0

3,0

4,0

K/FF

Balık Hastalıkları

SUM-325

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

4,0

3,0

4,0

 

 

SUM-327

Su Kalitesi

4,0

3,0

4,0

K/FF

Su Kalitesi

SUM-329

Yem Bilgisi ve Teknolojisi

2,0

1,5

2,0

 

 

SUM-331

Kuluçkahane ve Damızlık Yönetimi

3,0

2,0

2,0

 

 

UOS-802

Üniversite Ortak Seçmeli II

3,0

2,0

2,0

 

 

SUM-333

Su Kirliliği ve Kontrolu

3,0

2,0

2,0

 

 

SUM-335

Su Ürünlerinde Farmakoloji

3,0

2,0

2,0

 

 

SUM-337

Su Ürünlerinde Hijyen ve Sanitasyon

3,0

2,0

2,0

 

 

 

./7

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.09.2018

03

1

 

Ders

3.SINIF BAHAR

 

 

 

 

 

SUM-322

Ağ Materyalleri ve Ağ Yapım Tekniği

3,0

2,5

3,0

 

 

SUM-324

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

4,0

3,0

4,0

K/FF

Deniz Balık Yetişt.

SUM-326

Staj I (Yaz Stajı)

0,0

0,0

0,0

 

 

SUM-328

Balık Besleme

3,0

2,5

3,0

 

 

SUM-330

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

4,0

3,0

4,0

 

 

SUM-332

Kafes Balıkçılığı

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-334

Deniz Memelileri

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-336

Paraziter Balık Hastalıkları

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-338

Balıkçı Gemileri

2,0

2,0

2,0

 

 

Ders

4.SINIF GÜZ

 

 

 

 

 

SUM-425

Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği

3,0

2,5

3,0

K/FF 

Akvaryum Balık Yetişt

SUM-427

Av Araçları ve Avlama Tekniği

4,0

3,0

4,0

K/FF

Av Araç.Avlama Tekniği

SUM-429

Su Ürünlerinde Gıda Kimyası

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-431

Bitirme Ödevi

2,0

1,0

2,0

 

 

SUM-433

Yumuşakça ve Eklem Bacaklılar Yetişt.

3,0

2,5

3,0

 

 

SUM-435

Navigasyon ve Meteoroloji

3,0

2,0

3,0

 

 

SUM-437

Denizde Güvenlik

1,0

1,0

1,0

 

 

SUM-439

Gıda Mikrobiyolojisi

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-441

Balıkçılık Yönetimi

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-443

Araştırma ve Deneme Metotları

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-445

Hasat ve Canlı Taşıma

2,0

2,0

2,0

 

 

Ders

4.SINIF BAHAR

 

 

 

 

 

SUM-424

Su Ürünlerinde Kalite Kontrol

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-426

Staj II (Kış Stajı)

0,0

0,0

0,0

 

 

SUM-428

Bitirme Ödevi II

2,0

1,0

2,0

 

 

SUM-430

Su Ürünl.Tesislerinin Projelendirilmesi

3,0

2,5

3,0

K/FF 

Balık Üretim Tes. Planl.

SUM-432

Balık İmmünolojisi ve Aşılama

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-434

Deniz Hukuku ve Mevzuatı

2,0

2,0

2,0

K/FF 

Su Ürünl.Mevzuatı

SUM-436

Balıkçılık Biy.ve Populasyon Dinamiği

4,0

3,0

4,0

K/FF

Balıkç.Biy.Pop.Dinamiği

SUM-438

Su Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması

2,0

2,0

2,0

K/FF 

Su Ürünl.Ekonomisi

 

./8

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.09.2018

03

1

SUM-440

Su Ürünlerinde Yan Ürün Teknolojisi

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-442

Alternatif Balık Türleri Yetiştiriciliği

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-444

Göllerin Yönetimi ve Islahı

2,0

2,0

2,0

 

 

SUM-446

Entegre Yetiştiricilik

2,0

2,0

2,0

 

 

 

 

Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                          Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

                Dekan V.                                                                                     (İmza)

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                           (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

20.09.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.09.2018

03

2

2-Fakültemiz Muafiyet ve İntibak Komisyonun;  Fakültemize YKS ile kayıt yaptıran 1811101003 numaralı öğrenci  Şule AKGÜN’ ün muafiyet durumu.

Fakültemiz Muafiyet ve İntibak Komisyonun   2018-2019 eğitim öğretim yılında Fakültemize YKS ile kayıt yaptıran 1811101003 numaralı öğrenci  Şule AKGÜN’ ün Aydın Adnan  Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Laboratuar Teknolojisi bölümünde almış olduğu derslerle ilgili aşağıda belirtilen derslerden muafiyetine ve  2. sınıfa intibak işleminin yapılmasına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 

1.Sınıf / Güz Dönemi

Başarı Notu

 Karşılığı olan ders

Ders Kodu

Ders Adı

A

K

Saat

KIM-606

Genel Kimya

3,0

3,0

3,0

64/CC

Kimyaya Giriş I-II

MAT-151

Kalkülüs I

5,0

3,5

4,0

100/AA

Temel Matematik I

SUM-109

Genel Biyoloji

4,0

3,0

4,0

79/BB

Biyolojiye Giriş

ATA-160

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

2,0

2,0

2,0

G/CC

Atatürk İlk.ve İnkılap T.I

ENF-150

Temel Bilgi Tekn.Kull.

3,0

3,0

3,0

64/CC

Temel Bilgi Teknolojileri

ING-101

İngilizce I 

2,0

2,0

2,0

G/CC

İngilizce I 

TUR-170

Türk Dili I

2,0

2,0

2,0

G/CC

Türk Dili I

ATA-260

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

2,0

2,0

2,0

G/CC

Atatürk İlk.ve İnkılap T. II

ING-102

İngilizce II

2,0

2,0

2,0

G/CC

İngilizce II

TUR-270

Türk Dili II

2,0

2,0

2,0

G/CC

Türk Dili II

TOP-801

Toprak Bilimi

3,0

2,0

2,0

64/CC

Toprak Bilgisi

SUM-228

Genel Mikrobiyoloji

4,0

3,0

4,0

87/BA

Temel Mikrobiyoloji

SUM-429

Su Ürünlerinde Gıda Kimyası

2,0

2,0

2,0

73/CB

Gıda Teknolojisi

 

 

 

Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                          Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

                Dekan V.                                                                                     (İmza)

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                           (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

20.09.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

20.09.2018

04

1

1-Fakültemiz Staj Komisyonunun  Raporu .

            Fakültemiz Staj Komisyonunun 19.09.2018 tarihli Öğrenci Meryem PARÇACI’ nın 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde 30 (Otuz) iş günü  stajını  (BAŞARILI) tamamlayarak, başarı durumunun öğrenci bilgi sistemine aktarılmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                          Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

                Dekan V.                                                                                     (İmza)

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                            (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

20.09.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

20.09.2018

04

2

2-Fakültemiz Mezuniyet Komisyonunun Mezun Öğrenci Raporu.

            Fakültemiz Mezuniyet Komisyonunun 20.09.2018 tarihli raporu incelenerek; 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde 30 (Otuz) iş günü  stajını  başarılı olarak tamamlayan 0911101005 numaralı öğrencimiz  Meryem PARÇACI’ nın mezun olmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                          Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

                Dekan V.                                                                                     (İmza)

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                            (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

20.09.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

26.09.2018

05

1

1-Prof. Dr. İbrahim DİLER’ in Ders Görevlendirilmesinin İptali  Dilekçesi.

Prof. Dr. İbrahim DİLER’ in 24.09.2018 tarihli (SÜM-403 Kabuklu ve Eklem Bacaklılar Yetiştiriciliği (2+1) dersi görevlendirilmesinin iptali)  dilekçesi okundu.

 Fakültemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı 4. Sınıf SÜM-403 Kabuklu ve Eklem Bacaklılar Yetiştiriciliği (2+1) dersi için  Dr. Öğr. Üyesi Seval Bahadır KOCA’ nın görevlendirilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.09.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

26.09.2018

05

2

2-Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın  Ders Görevlendirilmesinin İptali  Dilekçesi.     

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın  25.09.2018 tarihli (SÜM-303 İç Su Balıkları  Yetiştiriciliği (2+2) dersi görevlendirilmesinin iptali)  dilekçesi okundu.

 Fakültemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı 3. Sınıf SÜM-303 İç Su Balıkları Yetiştiriciliği (2+2) dersi için  Dr. Öğr. Üyesi Seçil METİN’ in  görevlendirilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.09.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

26.09.2018

05

3

3- Dr.Araş.Gör.N.Lerzan ÇİÇEK’ in   Ders Görevlendirilmesinin İptali  Dilekçesi.

Dr.Araş.Gör.N.Lerzan ÇİÇEK’ in   25.09.2018 tarihli (SÜM-239 Yüzme Ve Dalma Teknikleri ve SUM-804 Yüzme Ve Dalma Teknikleri (Üniversite Ortak Seçmeli) derslerinin görevlendirilmesinin iptali)  dilekçesi okundu.

 Fakültemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı 2. sınıf  SÜM-239 Yüzme ve Dalma Teknikleri,   SUM-804 Yüzme Ve Dalma Teknikleri (Üniversite Ortak Seçmeli) 3. sınıf  dersleri  için  Dr. Araş.Gör. Habil Uğur KOCA’ nın   görevlendirilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                              (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.09.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

26.09.2018

05

4

4- Öğr.Gör.Dr.Gürkan DİKEN’ in TÜBİTAK Projesi Kapsamında Antalya’ ya Görevlendirilmesi.

TÜBİTAK 4004  Doğa Eğitimi ve  Bilim Okulları “ Yeşille Gelen Sevgi” isimli proje kapsamında projede eğitmen olarak görevli olan fakültemiz öğretim elemanlarından  Öğr.Gör.Dr.Gürkan DİKEN’ in Antalya İli korunan alanlarında yapılacak olan çalışmalara katılmak üzere  15-20 Ekim 2018 tarihlerinde 6 (Altı) gün süreyle yolluk ve yevmiyesi ilgili projeden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği Antalya’ ya  görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.09.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

 

T.C.   

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER  ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

26.09.2018

05

5

5- Bitirme Ödevi (B Grubu) Ders Görevlendirilmesi.

            Fakültemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı 3. Sınıf SÜM-413 (B Grubu) Bitirme Ödevi dersi için Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’ in görevlendirilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Öznur DİLER

                Dekan V.                                                                               (İmza)       

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                      (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              (İmza)                                                                                      (İmza)

 Dr. Öğr.Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.09.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

 

HAZİRAN 2018

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

06.06.2018

1521

1

 

1-Arş.Gör.Muhammet Hayati KAYHAN’ ın  Elazığ’a Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölüm Başkanlığı’nın 04.06.2018 tarih ve 151077 sayılı (Arş.Gör.Muhammet Hayatı KAYHAN’ın  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Araş.Gör.Muhammet Hayati KAYHAN’ın doktora tez çalışmaları kapsamında, doktora tezinde kullanılacak yayın balığı yavrularının OSİB DSİ 9.Bölge Müdürlüğü (Elazığ), Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nce 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde sağımı gerçekleştirilecektir. Bu nedenle Arş.Gör.Muhammet Hayati KAYHAN’ın 11-14 Haziran 2018 tarihlerinde 4 (dört) gün süreyle yolluk ve yevmiye ücretinin Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) bütçesinden karşılanmak üzere Elazığ’a 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

          Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

         Dekan (İzinli)                                                                             (İmza)          

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

 Dr. Öğretim Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

06.06.2018

 

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

26.06.2018

1522

1

 

1- 2017-2018  eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı  sınavları sonucu mezun  olan öğrenciler.

            Fakültemiz Mezuniyet Komisyonu Başkanlığının 20.06.2018 tarihli (2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı   sınavları sonucu mezun olan öğrenci)  yazısı okundu.

            Fakültemizin  2017-2018  eğitim-öğretim yılı bahar  yarıyılı   sınavları sonucu mezun  olma durumunda olan öğrenci için Mezuniyet Komisyonu Başkanlığının yazıları ve ekindeki Mezuniyet Komisyon Kararı görüşülerek aşağıda numarası, adı ve soyadı yazılı öğrencinin  mezun olmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

SN

Numarası

Öğrencinin Adı-Soyadı

1

1411101003

Gülhan ALTUNAY

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

                Dekan                                                                                       (İmza)    

 

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

 Dr. Öğretim Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.06.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

MAYIS 2018

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

02.05.2018

1516

1

1-Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın Japonya’ ya Görevlendirilmesi.

            Japonya’ nın Osaka şehrinde 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 11. Global Submit on Aquaculture&Fisheries Sempozyumuna bildirisi kabul edilerek  sözlü sunum ile katılacak olan Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın 23-26 Mayıs 2018 tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle  yolluk (gidiş: Antalya-İstanbul-Osaka, dönüş: Osaka-İstanbul-Antalya uçakla, Isparta-Antalya gidiş, dönüş otobüs) 2 günlük yurtdışı yevmiye ve 1.800,00 TL katılım ücretinin  Fakülte Bütçesinden (Merkezi bütçe) karşılanmak üzere ve 27-30 Mayıs 2018 tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Tsu kentinde bulunan Mei Üniversitesinde  fakültemiz ve üniversitemiz ile ilgili ikili anlaşmalar için ön görüşme yapmak üzere  yolluksuz ve yevmiyesiz olarak  toplam 8 (Sekiz) gün süreyle Japonya (Osaka, Tsu’) ya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

02.05.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

02.05.2018

1516

2

2-Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün Görevlendirilmesi.

            Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yürütülen “Türkiye’ de Dağılım Gösteren Alburnus Heckel, 1843 (Teleostei:Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu” adlı TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak görevli olan Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK’ ün  arazi çalışmalarına katılmak üzere 07-15/05/2018 tarihlerinde 9 (Dokuz) gün süreyle  yolluk ve konaklama giderleri proje bütçesinden karşılanmak üzere Kastamonu, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Mersin Adana, Kahramanmaraş, Sivas ve Samsun illerine 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

02.05.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

07.05.2018

1517

1

1- Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün  Telafi Dersi İsteği.

            Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün   03.05.2017 tarihli (Limnoloji ve Limnoloji  Uygulama dersinin  telafisi) dilekçesi okundu.

            Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yürütülen TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak 07-15 Mayıs 2018 tarihlerinde görevlendirilmesi nedeniyle Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü derslerinden  Limnoloji ve Limnoloji Uygulama  dersini aşağıdaki şekilde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Dersin Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Limnoloji

2+0

08.05.2018

 

17.05.2018 (09:00-10:35)

Limnoloji Uygulama

0+2

08.05.2018

 

22.05.2018 (13:30-14:15,

    16.05-16:50)

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

07.05.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

15.05.2018

1518

1

1- Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Kastamonu’ ya Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Temel Bilimleri  Bölüm Başkanlığının 08.05.2018 tarih ve E.133582 sayılı (Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA’ nın  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Kastamonu Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi tarafından 19-23 Haziran 2018 tarihleri arasında Kastamonu da düzenlenecek olan“International Symposium Ecology 2018” Sempozyumuna; sözlü ve poster sunumları ile katılacak olan Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın 18-23 Haziran 2018 tarihlerinde 6 (Altı) gün süreyle yolluk, 3 (Üç) günlük yurtiçi yevmiyesi ve 450,00 TL katılım giderinin Fakülte bütçesinden  (Merkezi Bütçe) karşılanmak üzere Kastamonuya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

15.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

15.05.2018

1518

2

2- Prof. Dr. Öznur DİLER’ in İzmir’ e  Görevlendirilmesi.

            Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünce düzenlenecek olan 2. Aşı Bilimi Kongresine poster   sunumu ile katılacak olan Prof. Dr. Öznur DİLER’  in  ın 24-26 Mayıs 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle; yolluksuz ve yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği İzmir’ e görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

15.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

15.05.2018

1518

3

3- Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın İzmir’ e  Görevlendirilmesi.

            Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünce düzenlenecek olan 2. Aşı Bilimi Kongresine bildirisini sözlü  sunmak  üzere  katılacak olan Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY’  ın 24-27 Mayıs 2018 tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle; yolluk,  4 (Dört) günlük yurtiçi yevmiyesi ve 400,00 TL katılım giderinin  20164747/SDÜ.00275 numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği İzmir’ e görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

15.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

15.05.2018

1518

4

4- Araş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ’ nün Görev Süresinin uzatılması.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Kurum                                                                           Görev  Süresinin

Sicil No            Ünvanı            Adı Soyadı                        Bitiş Tarihi        Uzatılacak Süre

SDÜ-2344       Araş.Gör.     Salim Serkan GÜÇLÜ          09.06.2018          3 (Üç) Yıl

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

15.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

15.05.2018

1518

5

5- Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları .

            Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 09.05.2018 tarih  ve  87902589-301.06-E.134054 sayılı (Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2018-2019 Güz) yazıları okundu.

            Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında; Ziraat Fakültesinin “Zootekni Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü”, Fen-Edebiyat Fakültesinin “Biyoloji Bölümü”, Mühendislik Fakültesinin “Çevre Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümü” nden yatay geçiş uygunluğuna ve yönergeler çerçevesinde aşağıda  belirtilen yarıyıllarda sayısı belirtilen öğrenci kontenjanlarının kabul edilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Fakülte Adı

Bölüm Program

Adı

3. Yarıyıl

5.Yarıyıl

Mevcut

Öğrenci

Kontenjan

Mevcut

Öğrenci

Kontenjan

Özel Koşullar

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

 

Su Ürünleri Mühendisliği

10

2

3

2

Zootekni Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Biyoloji Bölümü, Çevre Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümü

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

15.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

25.05.2018

1519

1

1- Okutman Sadi ERDEM’in  Görev Süresinin Uzatılması.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar uzatılarak yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Kurum                                                                      Görev  Süresinin

Sicil No            Ünvanı            Adı Soyadı                   Bitiş Tarihi        Uzatılacak Süre

SDÜ-0203        Öğr.Gör.      Sadi  ERDEM                26.06.2018              2 (İki) Yıl

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

         Dekan (Görevli)                                                                             (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza) (Görevli)   

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğretim Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

25.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

 

 

NİSAN 2018

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

12.04.2018

1514

1

1-  Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Moldova Cumhuriyeti Gagauzya Özerk Bölgesi’  

     ne Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Temel Bilimleri  Bölüm Başkanlığının 05.04.2018 tarih ve E.108993 sayılı (Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA’ nın  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Moldova Cumhuriyeti Gagauzya Özerk Bölgesi’nde Başkenti Komrat (Comrat) da 03-06 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslar arası Tarım Kongresine bildirilerini sunmak üzere  katılacak olan Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın  02-07 Mayıs 2018 tarihlerinde 6 (Altı) gün süreyle Moldova Cumhuriyeti Gagauzya Özerk Bölgesi Başkenti Komra’ ta yolluk (Uçakla), 6 günlük yurtdışı yevmiyesi ve 450,00 TL katılım ücretinin 20164747/SDÜ.04437 numaralı güdümlü proje (Performans) bütçesinden karşılanmak üzere  2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

12.04.2018

1514

2

2- Prof. Dr. Öznur DİLER’ in Ukrayna/Kiev’ e Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.114823 sayılı (Prof.Dr.Öznur DİLER’ in görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ukrayna/Kiev’ de 02-06 Mayıs  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan The 4 th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)  konferansına bildirilerini sunmak üzere  katılacak olan Prof. Dr. Öznur DİLER’ in 29 Nisan -05 Mayıs 2018  tarihlerinde 7 (Yedi) gün süreyle Ukrayna/Kiev’ e  yolluk (Otobüs ve Uçak), 5 (beş) günlük yurtdışı yevmiyesi ve 200,00 € katılım ücretinin 20164747/SDÜ.00123 numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

12.04.2018

1514

3

3- Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın  Ukrayna/Kiev’ e Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.114848 sayılı (Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY’ın görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ukrayna/Kiev’ de 02-06 Mayıs  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan The 4 th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)  konferansına bildirilerini sunmak üzere  katılacak olan Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın  29 Nisan -06 Mayıs 2018  tarihlerinde 8 (Sekiz) gün süreyle Ukrayna/Kiev’ e  yolluk (Otobüs ve Uçak), 6 (Altı) günlük yurtdışı yevmiyesi ve 200,00 € katılım ücretinin 20164747/SDÜ.00275 numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

12.04.2018

1514

4

4- Doç. Dr. Behire Işıl DİDİNEN’ in Ankara’ ya Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.114937 sayılı (Doç. Dr. Behire Işıl DİDİNEN’ in  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ankara’ da  26-27 Nisan  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 1 st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Sempozyumu’ na bildirilerini sunmak üzere  katılacak olan Doç. Dr. Behire Işıl DİDİEN’ in   25 -28 Nisan  2018  tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Ankara’ ya   yolluk, yevmiye ve 325,00 TL katılım ücretinin 20164747/SDÜ.01841  numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

12.04.2018

1514

5

5- Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT’ in  Ankara’ ya Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.116523 sayılı (Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT’ in  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ankara’ da  26-27 Nisan  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 1 st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Sempozyumu’ na bildirisini sunmak üzere  katılacak olan Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT’ in     25 -28 Nisan  2018  tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Ankara’ ya   yolluk, yevmiye ve 325,00 TL katılım ücretinin 20164747/SDÜ.02014  numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   SAYISI

12.04.2018

1514

6

6- Doç. Dr. Seçil METİN’  in  Ankara’ ya Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.114984 sayılı (Doç. Dr. Seçil METİN’ in  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ankara’ da  26-27 Nisan  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 1 st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Sempozyumu’ na poster  sunumu ile katılacak olan Doç. Dr. Seçil METİN’  in     25 -28 Nisan  2018  tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Ankara’ ya   yolluk, yevmiye ve 325,00 TL katılım ücretinin 20164747/SDÜ.03354  numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   SAYISI

12.04.2018

1514

7

7- Dr. Öğr. Gör. Hakan DİDİNEN’ in  Ankara’ ya Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.04.2018 tarih ve E.112110 sayılı (Dr. Öğr. Gör. Hakan DİDİNEN’ in    görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ankara’ da  26-27 Nisan  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 1 st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Sempozyumu’ na poster  sunumu ile katılacak olan Dr. Öğr. Gör. Hakan DİDİNEN’ in 25 -28 Nisan  2018  tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Ankara’ ya   yolluk ve yevmiyesinin 20164747/SDÜ.02259  numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   SAYISI

12.04.2018

1514

8

8- Araş.Gör. Muhammet Hayati KAYHAN’ ın  Kastamonu’ ya  Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölüm Başkanlığının 12.04.2018 tarih ve E.116478 sayılı (Araş.Gör. Muhammet Hayati KAYHAN’ın    görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Kastamonu’ da   26-29 Nisan  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Internatıonal Congress on Engineering Life Sicience (ICELIS) Kongresi’ ne bildiri ve poster  sunumu ile katılacak olan Araş. Gör. Muhammet Hayati KAYHAN’ ın   25 -30 Nisan  2018  tarihlerinde 6 (Altı) gün süreyle Kastamonu’ ya   yolluk,  yevmiye ve 450,00 TL katılım ücretinin  SDÜ.05252) ÖYP bütçesinden  karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

1

1- Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Denizli’ ye    Görevlendirilmesi.

            Turunç Peyzaj Limited  Şirketi’ nin yürütücülüğünü  yaptığı  “T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik  Dairesi Başkanlığı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Denizli İli’ nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi”  projesi kapsamında İç Su Balıkları Uzmanı olarak görevlendirilen fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın proje çalışmaları için (arazi çalışmaları, örnekleme, teşhis  ve değerlendirme)  13-19 Mayıs 2018 tarihlerinde 7  (Yedi) gün süre ile yolluk, yevmiye ve konaklama giderlerinin proje bütçesinden karşılanmak üzere Denizli İli’ ne 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, 

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                 

                   Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

2

2- Araş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ’ nün Antalya’ ya Görevlendirilmesi.  

            Antalya’ da  09-12 Mayıs   2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 3. st International Conference on Advance in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018)  Sempozyumu’ na bildirisini sunmak üzere  katılacak olan Araş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ’ nün  09-12 Mayıs  2018  tarihlerinde  4  (Dört)  gün   süreyle   Antalya’ ya   yolluk, 3  (Üç)   günlük  yevmiye  ve

200,00 $ katılım  ücretinin  20164747/SDÜ.02344  numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

3

3- Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın  Telafi Dersi İsteği.

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın 17.04.2018 tarihli dilekçesi (Su Kalitesi  dersi telafi isteği) incelendi.

            Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Moldova Cumhuriyeti Gagauzya Özerk Bölgesi’nde Başkenti Komrat (Comrat) da düzenlenecek olan Uluslararası Tarım Kongresine katılmak üzere 02-07 Mayıs 2018 tarihlerinde görevlendirilmesinden dolayı Su Kalitesi dersini aşağıda verilen tablodaki gün ve saatlerde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.           

Ders Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Dersin Telafi Edileceği Saat

Su Kalitesi

2+0

02.05.2018 (5.6.saatler)

08.05.2018

5. saat ve 

8. saat

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

4

4-Kayıt Silme.

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 16.04.2018 tarih ve 87902589-300-E.119385 sayılı (kayıt Silme) yazıları incelendi.

            2547 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde belirtilen “Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ile 4 yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir” hükmü gereği fakültemiz öğrencilerinin durumları incelenerek  aşağıda listede yer alan öğrencilerin  kayıtlarının silinmesine ve Rektörlük makamına arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.           

Öğrenci No

Adı

Soyadı

8311101074

EKREM

ERÇELİK

8311101075

HACI OSMAN

ÖZLÜ

8411101038

MESUT

CEYLAN

0211101017

MERT

BÜYÜKDAĞ

0711101069

MERT

ŞENOL

0811101035

ERDİ

KARATAŞ

0811101088

HÜSEYİN

AKINCI

0911101022

AHMET

ERGEN

0911101064

NEVİN

YALIMKILINÇ

0911101125

ERHAN

ÇELEBİ

1111101177

HABİBE

KURU

 

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

5

5 Mazeret sınavları açılması hk.

Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 1611101003 nolu öğrencisi Taha Bolat KOCA’ nın   2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bahar    yarıyılında okutulan  Limnoloji ve Genel Mikrobiyoloji dersleri, 1611101002 nolu öğrencisi Şeyda AKSOY’ un    2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bahar    yarıyılında okutulan  Limnoloji dersi vize sınavlarına  katılamayarak aldığı  raporun kabulüne,  mazeret sınavlarının 24-28 Nisan   2018  tarihlerinde derslerin  sorumlu öğretim elemanlarının uygun bulduğu yer, tarih ve saatte yapılmasına ve  ilgili öğretim elemanlarına tebliğine,

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

6

6- Araş.Gör.Dr.Öznur GÖRMEZ’ in Burdur’ a Görevlendirilmesi.  

            Burdur’ da  02-05 Mayıs   2018 tarihlerinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 1 st International Health Science and Life   Kongre’ sine  sözlü sunum ve poster sunumları ile katılacak olan Araş.Gör.Dr.Öznur GÖRMEZ’ in  02-05  Mayıs  2018  tarihlerinde  4  (Dört)  gün   süreyle   Burdur’ a   yolluksuz ve yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

 

MART 2018

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

13.03.2018

1513

1

1-SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi  Balık Ekmek Şenliği  Düzenlenmesi.

            Fakültemizin sosyal etkinlikleri  kapsamında 26 Nisan 2018 tarihinde   saat: 12:00-14:00 arasında  Doğu Yerleşkesi 19 Mayıs Öğrenci Meydanında Balık Ekmek Şenliği düzenlenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

13.03.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

ŞUBAT 2018

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR sayısı

05.02.2018

1511

3

1-Fakültemiz Kariyer Günü Etkinliği.

            SDÜ. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama  ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ nün 05.01.2018 tarih ve 80272248-051.05-E.4054 sayılı (SDÜ.Kariyer Zirvesi 2018) yazıları incelendi.

SDÜ. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama  ve Araştırma Merkezinin    19-23 Mart 2018 tarihlerinde düzenleyecekleri  Kariyer Zirvesi   etkinliği kapsamında;  Su ürünleri sektör temsilcileri ve öğrencilerimizi buluşturmak amacıyla 21. Mart. 2018 tarihinde  İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özkan ÖZDEN’ in “Su Ürünleri İşleme Sektörünün  Pazar Durumu ve Geleceği” başlıklı sunumu ile katılacağı  Kariyer Günleri etkinliğinin düzenlenmesine ,

2-Prof. Dr. Özkan ÖZDEN’ in Fakültemiz Kariyer Günü Etkinliğine Görevlendirilmesi.

            Su ürünleri sektör temsilcileri ve öğrencilerimizi buluşturmak amacıyla 21.03.2018 tarihinde düzenleyeceğimiz Kariyer Günleri etkinliğimize sunumu ile katılacak olan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri   Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özkan ÖZDEN’ in 20-21/03/ 2018 tarihlerinde 2 (İki) gün süreyle yolluk (Uçakla), yevmiye ve konaklama giderlerinin fakültemizce karşılanmak üzere  Isparta’ ya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine göre görevlendirilmesine,

3-Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın Antalya’ ya görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 09.01.2018 tarih ve 81511826-903.07.02  sayılı (Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın Görevlendirilmesi) yazıları incelendi

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından  23-25/02/2018 tarihlerinde Antalya’ da düzenlenecek  olan 6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı’ na Fakültemizi temsilen katılacak olan Dekan Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’  ın  22-25/02/2018 tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Antalya’ ya yolluklu ve yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine göre görevlendirilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

05.02.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

14.02.2018

1512

2

1-

2- Bitirme Ödevi Dersi Görevlendirilmesi.

Fakültemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi 4.sınıfında okutulacak olan SUM-410 Bitirme Ödevi II (0+2) (3AKTS) dersini önceki senelerde alan ve başarısız olan 0911101055 numaralı Efe Kireçcibaşı’ nın  Danışmanı  olarak Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün görevlendirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İzinli)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

14.02.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

OCAK 2018

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

09.01.2018

1508

1

1-Fakültemiz  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinde

    Değişiklik Yapılması.

            Fakültemiz öğretim üyesi Prof.Dr. Öznur DİLER’ in 05.01.2018 tarihli ders görevlendirilme değişikliği ile ilgili dilekçesi incelendi.

Adı geçen öğretim üyesinin gerekçesi dikkate alınarak  Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü   IV. Yarıyılda okutulacak olan  SUM-208 Genel Mikrobiyoloji dersine   Prof. Dr. Öznur DİLER’ in yerine Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’ in görevlendirilmesine, bu görevlendirilmeden  dolayı da VI. yarıyıldaki   SUM-304 Balık Hastalıkları dersine  Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’ in yerine Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın  ( 19 Şubat -06 Nisan  2018 tarihleri arasında)  görevlendirilmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

09.01.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

11.01.2018

1509

1

1-Yard.Doç.Dr.İsmail İbrahim TURNA’ nın İsminin Sınıfa Verilmesi.

            Fakültemizde görev yapmakta iken rahatsızlığı nedeniyle 07.10.2016 tarihinde vefat eden Yard.Doç.Dr.İsmail İbrahim TURNA’ nın isminin SUM-1 sınıfımıza verilmesinin uygunluğuna,

            Oy çokluğu  ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

11.01.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR no

18.01.2018

1510

1

1-Fakültemiz  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mukavemet Dersi Görevlendirmesinde  Değişiklik Yapılması.

            Emekli Öğretim Görevlisi Saime TURAN’ ın 17.01.2018 tarihli Mukavemet dersi görevlendirilmesinin mazereti nedeniyle iptal edilmesi isteği ile ilgili  dilekçesi incelendi.

Adı geçen emekli öğretim görevlisinin  gerekçesi dikkate alınarak;  Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü   IV. Yarıyılda okutulacak olan  SUM-202 Mukavemet (2+0) dersi için Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Atılgan ATILGAN’ ın görevlendirilmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

18.01.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR no

18.01.2018

1510

2

2-Fakültemiz  Muafiyet Komisyonunun Öğrenci Hasan Hüseyin YILDIZ İle İlgili Kararı.

Fakültemiz Muafiyet Komisyonunun 17.01.2018 tarihli dilekçesi (1711101006  numaralı öğrenci Hasan Hüseyin YILDIZ’ ın muaf tutulduğu derslerin  not dönüşümü) incelendi.

Fakültemiz 1711101006  numaralı öğrenci Hasan Hüseyin YILDIZ’ ın muaf tutulduğu ve aşağıda verilen dersler için Üniversitemizin 12.07.2017 tarih ve 475/8 sayılı senato kararının  Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinin 7. Maddesi 5. Fıkrası gereği  uyan dersler  ve not dönüşümlerinin öğrenci bilgi sistemine işlenmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Muaf Olunan Dersler ve Notları

Senato Kararı ile Not Dönüşümü yapılacak Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Notu

Ders Kodu

Ders Adı

Notu

Mat-169

Matematik -I

56

Mat-151

Kalkulus –I

CC

Mat-170

Matematik –II

55

Mat-152

Kalkulus –II

CC

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

18.01.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

 

 

İLETİŞİM

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta-TÜRKİYE

Tel : +90 246 211 86 61

Fax : +90 246 211 86 97

E-posta : esuf@isparta.edu.tr