21 Mart 2019 Perşembe

Fakülte Kurulu Kararları

1101 defa okundu

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU

KARARLARI

     TOPLANTI TARİHİ

         TOPLANTI SAYISI

             KARAR  NO

            16.02.2016

02

2016/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

TOPLANTIYA KATILANLAR  :

1. Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ

2.Prof.Dr. Osman ÇETİNKAYA

  6. Prof.Dr. Yunus Ö. BOYACI

  7. Prof.Dr.İbrahim DİLER (Katılmadı) 

3. Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY (Katılmadı)

4. Doç.Dr.Levent İZCİ

5. Prof.Dr. Öznur DİLER 

 

    8. Doç.Dr.Orhan DEMİR (Katılmadı) 

    9. Doç.Dr.Şengül BİLGİN

   10. Yard.Doç.Dr.Mete KUŞAT

2-Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi  Yönetim Kurulu Doçent  Temsilciliği

Fakültemiz  Yönetim  Kurulu Doçent Temsilciliği 12.02.2016 tarihinde sona  eren Doç.Dr.Orhan DEMİR’ in  yeniden Yönetim Kurulu Doçent   Temsilcisi  olarak  seçilmesine ve  Rektörlük Makamına arzına,

3-Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi  Yönetim Kurulu Doçent  Temsilciliği

Fakültemiz  Yönetim  Kurulu Doçent Temsilciliği 12.02.2016 tarihinde sona  eren Doç.Dr.Yıldız BOLAT’ ın yerine Doç.Dr.Şengül BİLGİN’ in Yönetim Kurulu Doçent   Temsilcisi  olarak  seçilmesine ve  Rektörlük Makamına arzına,

4-Fakültemiz Yayın  Komisyonunun  Yenilenmesi.

                Fakültemiz Yayın  Komisyonu’ nun Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ’ ın  Başkanlığında,  üyeler  Prof.Dr.Murtaza ÖLMEZ, Doç.Dr.Orhan DEMİR, Doç.Dr.Fahrettin KÜÇÜK, Doç.Dr.Levent İZCİ, Doç.Dr.Yıldız BOLAT,  Doç.Dr.Mehmet Rüştü ÖZEN, Doç.Dr.Behire I. DİDİNEN, Yard.Doç.Dr.Seçil METİN, Araş.Gör.Dr.Habil Uğur KOCA ve Araş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ’ den  oluşturulmasına,

5-Fakültemiz Staj Komisyonunun Yenilenmesi.

                Fakültemiz Staj Komisyonu’ nun  Doç.Dr.Orhan DEMİR’ in Başkanlığında,  üyeler   Doç.Dr.Nalan Özgür AYBAL, Yard.Doç.Dr.İsmail İ. TURNA, Yard.Doç.Dr.Seval Bahadır KOCA ve Yedek Üye Yard.Doç.Dr.Seçil METİN’ in görevlendirilmesine,

6-Fakültemiz Mezuniyet  Komisyonunun Yenilenmesi.

                Fakültemiz Mezuniyet Komisyonu’ nun Doç.Dr.Orhan DEMİR’ in Başkanlığında,   üyeler Doç.Dr.Yıldız BOLAT, Yard.Doç.Dr.İsmail İ. TURNA ve Şef Sacit MULBAY’ ın görevlendirilmesine,

7-Fakültemiz İntibak ve Muafiyet   Komisyonunun Yenilenmesi.

                Fakültemiz İntibak ve Muafiyet  Komisyonu’ nun Doç.Dr.Orhan DEMİR’ in Başkanlığında,   üyeler Doç.Dr.Fahrettin KÜÇÜK ve Doç.Dr.Şengül BİLGİN’ den oluşturulmasına,

8-Fakültemiz Öğretim Üyeliğine Başvuran Adaylar İle İlgili  Değerlendirme Komisyonu’ nun  Yenilenmesi.

                Fakültemiz Öğretim Üyeliğine Başvuran Adaylar İle İlgili  Değerlendirme Komisyonu’ nun Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA’ nın  Başkanlığında,  üyeler Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY ve Doç.Dr.Levent İZCİ’ den oluşturulmasına,

9- Fakültemiz Projeler, Tezler ve Çıkan Yayınlar Komisyonu’ nun Yenilenmesi.

                Fakültemiz Projeler, Tezler ve Çıkan Yayınlar Komisyonu’ nun Doç.Dr.Fahrettin KÜÇÜK’ ün Başkanlığında,  üyeler Doç.Dr.Levent İZCİ, Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN, Uzman Gürkan DİKEN, Uzman Ufuk Gürkan YILDIRIM ve Uzman Deniz KARA’ nın görevlendirilmesine,

./1

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU

KARARLARI

     TOPLANTI TARİHİ

         TOPLANTI SAYISI

             KARAR  NO

            16.02.2016

02

2016/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

10- Fakültemiz Su ve Su Ürünleri Kaynakları Komisyonu’  nun Yenilenmesi.

                Fakültemiz Su ve Su Ürünleri Kaynakları Komisyonu’ nun Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA’ nın Başkanlığında, üyeler Doç.Dr.Fahrettin KÜÇÜK,  Yard.Doç.Dr.İsmail İbrahim TURNA ve Araş.Gör.Dr.Lerzan ÇİÇEK’  in görevlendirilmesine,

11- Fakültemiz Balıkçılık Komisyonu’  nun Yenilenmesi.

                Fakültemiz Balıkçılık  Komisyonu’ nun’ Doç.Dr.Yıldız BOLAT’ ın Başkanlığında, üyeler Yard.Doç.Dr.Mete KUŞAT ve Uzman Ufuk Gürkan YILDIRIM’  dan  oluşturulmasına,

12- Fakültemiz Yetiştiricilik  Komisyonu’  nun Yenilenmesi.

                Fakültemiz Yetiştiricilik   Komisyonu’ nun Prof.Dr.Murtaza ÖLMEZ’ in  Başkanlığında, üyeler Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY, Doç.Dr.Orhan DEMİR, Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN ve Araş.Gör.Muhammet Hayati KAYHAN’ dan  oluşturulmasına,

13- Fakültemiz AB Koordinatörlüğü’ nün  Yenilenmesi.

                Fakültemiz AB Koordinatörlüğünün  Prof.Dr.Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY’ ın Başkanlığında, üyeler Doç.Dr.Şengül BİLGİN ve Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’ in görevlendirilmesine,

14- Fakültemiz Kütüphane Komisyonu Başkanı’ nın   Yenilenmesi.

                Fakültemiz Kütüphane Komisyonunun Doç.Dr.Orhan DEMİR’ in başkanlığında,  üyeler  Araş.Gör.Muhammet Hayati KAYHAN, Araş.Gör.Sera Övgü URCUN ve Araş.Gör.İsmail Yüksel GENÇ’ in görevlendirilmesine,

15- Fakültemiz  Halkla İlişkiler Üyeliğinin  Yenilenmesi.

                Fakültemizin  Halkla İlişkileri için Doç.Dr.Nalan Özgür YİĞİT’ in görevlendirilmesine,

16- Fakültemiz Çift Anadal  Programı Koordinatörü ve Komisyonu’ nun   Yenilenmesi.

                Fakültemiz  Çift Anadal Programı Koordinatörü olarak Doç.Dr.Orhan DEMİR,  Çift Anadal Programı Komisyonu    Başkanı Doç.Dr.Fahrettin KÜÇÜK ve   üyeler  Doç.Dr.Yıldız BOLAT ve Doç.Dr.Levent İZCİ’ nin görevlendirilmesine,

17- Fakültemiz Yandal  Programı Koordinatörü ve Komisyonu’ nun   Yenilenmesi.

                Fakültemiz  Yandal Programı Koordinatörü olarak Doç.Dr.Orhan DEMİR,  Yandal Programı Komisyonu Başkanı  Doç.Dr.Şengül BİLGİN ve üyeler Yard.Doç.Dr.İ.İsmail TURNA ve Yard.Doç.Dr.Seval Bahadır KOCA’ görevlendirilmesine,

18- Fakültemiz  Yatay Geçiş Koordinatörü’ nün  Yenilenmesi.

                Fakültemiz  Yatay Geçiş Koordinatörü olarak Doç.Dr.Şengül BİLGİN’ in görevlendirilmesine,

19- Fakültemiz Farabi Koordinatörlüğünün   Yenilenmesi.

                Fakültemiz  Farabi Koordinatörü olarak  Doç.Dr.Şengül BİLGİN, Farabi Koordinatör Yardımcıları Doç.Dr.Nalan Özgür YİĞİT ve Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’ in görevlendirilmesine,

20- Fakültemiz Bologna Eşgüdüm Birim Temsilcisi ve Üyeleri (AKTS Koordinatörü)’ nin 

   Yenilenmesi.

                Fakültemiz Bologna Eşgüdüm Birim Temsilcisi (AKTS Koordinatörü) Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA ve Üyeler Doç.Dr.Şengül BİLGİN, Doç.Dr.Nalan Özgür YİĞİT ve Öğrenci Temsilcisi Kubilay ÖZMEN’ in  görevlendirilmesine,

/2

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU

KARARLARI

     TOPLANTI TARİHİ

         TOPLANTI SAYISI

             KARAR  NO

            16.02.2016

02

2016/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

21- Fakültemiz Erasmus Koordinatörlüğünün   Yenilenmesi.

                Fakültemiz Erasmus  Koordinatörü Doç.Dr.Şengül BİLGİN ve Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr.Nalan Özgür YİĞİT’ in   görevlendirilmesine,

22- Fakültemiz Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünün   Yenilenmesi.

                Fakültemiz Mevlana Değişim Programı Koordinatörü Doç.Dr.Şengül BİLGİN, Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr.Nalan Özgür YİĞİT’ in görevlendirilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi

 

 

 

İLETİŞİM

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta-TÜRKİYE

Tel : +90 246 211 86 61

Fax : +90 246 211 86 97

E-posta : esuf@isparta.edu.tr