20 Eylül 2018 Perşembe

Yönetim Kurulu Kararları

582 defa okundu

2018 YILI YÖNETİM KURULU KARARLARI

HAZİRAN 2018

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

06.06.2018

1521

1

 

1-Arş.Gör.Muhammet Hayati KAYHAN’ ın  Elazığ’a Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölüm Başkanlığı’nın 04.06.2018 tarih ve 151077 sayılı (Arş.Gör.Muhammet Hayatı KAYHAN’ın  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Araş.Gör.Muhammet Hayati KAYHAN’ın doktora tez çalışmaları kapsamında, doktora tezinde kullanılacak yayın balığı yavrularının OSİB DSİ 9.Bölge Müdürlüğü (Elazığ), Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nce 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde sağımı gerçekleştirilecektir. Bu nedenle Arş.Gör.Muhammet Hayati KAYHAN’ın 11-14 Haziran 2018 tarihlerinde 4 (dört) gün süreyle yolluk ve yevmiye ücretinin Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) bütçesinden karşılanmak üzere Elazığ’a 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

          Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

         Dekan (İzinli)                                                                             (İmza)          

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

 Dr. Öğretim Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

06.06.2018

 

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

26.06.2018

1522

1

 

1- 2017-2018  eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı  sınavları sonucu mezun  olan öğrenciler.

            Fakültemiz Mezuniyet Komisyonu Başkanlığının 20.06.2018 tarihli (2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı   sınavları sonucu mezun olan öğrenci)  yazısı okundu.

            Fakültemizin  2017-2018  eğitim-öğretim yılı bahar  yarıyılı   sınavları sonucu mezun  olma durumunda olan öğrenci için Mezuniyet Komisyonu Başkanlığının yazıları ve ekindeki Mezuniyet Komisyon Kararı görüşülerek aşağıda numarası, adı ve soyadı yazılı öğrencinin  mezun olmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

SN

Numarası

Öğrencinin Adı-Soyadı

1

1411101003

Gülhan ALTUNAY

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

                Dekan                                                                                       (İmza)    

 

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

 Dr. Öğretim Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.06.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

MAYIS 2018

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

02.05.2018

1516

1

1-Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın Japonya’ ya Görevlendirilmesi.

            Japonya’ nın Osaka şehrinde 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 11. Global Submit on Aquaculture&Fisheries Sempozyumuna bildirisi kabul edilerek  sözlü sunum ile katılacak olan Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın 23-26 Mayıs 2018 tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle  yolluk (gidiş: Antalya-İstanbul-Osaka, dönüş: Osaka-İstanbul-Antalya uçakla, Isparta-Antalya gidiş, dönüş otobüs) 2 günlük yurtdışı yevmiye ve 1.800,00 TL katılım ücretinin  Fakülte Bütçesinden (Merkezi bütçe) karşılanmak üzere ve 27-30 Mayıs 2018 tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Tsu kentinde bulunan Mei Üniversitesinde  fakültemiz ve üniversitemiz ile ilgili ikili anlaşmalar için ön görüşme yapmak üzere  yolluksuz ve yevmiyesiz olarak  toplam 8 (Sekiz) gün süreyle Japonya (Osaka, Tsu’) ya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

02.05.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

02.05.2018

1516

2

2-Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün Görevlendirilmesi.

            Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yürütülen “Türkiye’ de Dağılım Gösteren Alburnus Heckel, 1843 (Teleostei:Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu” adlı TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak görevli olan Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK’ ün  arazi çalışmalarına katılmak üzere 07-15/05/2018 tarihlerinde 9 (Dokuz) gün süreyle  yolluk ve konaklama giderleri proje bütçesinden karşılanmak üzere Kastamonu, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Mersin Adana, Kahramanmaraş, Sivas ve Samsun illerine 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

02.05.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

07.05.2018

1517

1

1- Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün  Telafi Dersi İsteği.

            Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün   03.05.2017 tarihli (Limnoloji ve Limnoloji  Uygulama dersinin  telafisi) dilekçesi okundu.

            Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yürütülen TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak 07-15 Mayıs 2018 tarihlerinde görevlendirilmesi nedeniyle Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü derslerinden  Limnoloji ve Limnoloji Uygulama  dersini aşağıdaki şekilde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Dersin Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Limnoloji

2+0

08.05.2018

 

17.05.2018 (09:00-10:35)

Limnoloji Uygulama

0+2

08.05.2018

 

22.05.2018 (13:30-14:15,

    16.05-16:50)

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

07.05.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

15.05.2018

1518

1

1- Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Kastamonu’ ya Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Temel Bilimleri  Bölüm Başkanlığının 08.05.2018 tarih ve E.133582 sayılı (Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA’ nın  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Kastamonu Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi tarafından 19-23 Haziran 2018 tarihleri arasında Kastamonu da düzenlenecek olan“International Symposium Ecology 2018” Sempozyumuna; sözlü ve poster sunumları ile katılacak olan Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın 18-23 Haziran 2018 tarihlerinde 6 (Altı) gün süreyle yolluk, 3 (Üç) günlük yurtiçi yevmiyesi ve 450,00 TL katılım giderinin Fakülte bütçesinden  (Merkezi Bütçe) karşılanmak üzere Kastamonuya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

15.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

15.05.2018

1518

2

2- Prof. Dr. Öznur DİLER’ in İzmir’ e  Görevlendirilmesi.

            Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünce düzenlenecek olan 2. Aşı Bilimi Kongresine poster   sunumu ile katılacak olan Prof. Dr. Öznur DİLER’  in  ın 24-26 Mayıs 2018 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle; yolluksuz ve yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği İzmir’ e görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

15.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

15.05.2018

1518

3

3- Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın İzmir’ e  Görevlendirilmesi.

            Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünce düzenlenecek olan 2. Aşı Bilimi Kongresine bildirisini sözlü  sunmak  üzere  katılacak olan Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY’  ın 24-27 Mayıs 2018 tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle; yolluk,  4 (Dört) günlük yurtiçi yevmiyesi ve 400,00 TL katılım giderinin  20164747/SDÜ.00275 numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği İzmir’ e görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

15.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

15.05.2018

1518

4

4- Araş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ’ nün Görev Süresinin uzatılması.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Kurum                                                                           Görev  Süresinin

Sicil No            Ünvanı            Adı Soyadı                        Bitiş Tarihi        Uzatılacak Süre

SDÜ-2344       Araş.Gör.     Salim Serkan GÜÇLÜ          09.06.2018          3 (Üç) Yıl

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

15.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

15.05.2018

1518

5

5- Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları .

            Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 09.05.2018 tarih  ve  87902589-301.06-E.134054 sayılı (Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2018-2019 Güz) yazıları okundu.

            Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında; Ziraat Fakültesinin “Zootekni Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü”, Fen-Edebiyat Fakültesinin “Biyoloji Bölümü”, Mühendislik Fakültesinin “Çevre Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümü” nden yatay geçiş uygunluğuna ve yönergeler çerçevesinde aşağıda  belirtilen yarıyıllarda sayısı belirtilen öğrenci kontenjanlarının kabul edilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Fakülte Adı

Bölüm Program

Adı

3. Yarıyıl

5.Yarıyıl

Mevcut

Öğrenci

Kontenjan

Mevcut

Öğrenci

Kontenjan

Özel Koşullar

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

 

Su Ürünleri Mühendisliği

10

2

3

2

Zootekni Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Biyoloji Bölümü, Çevre Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümü

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğr. Gör.  Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

15.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

25.05.2018

1519

1

1- Okutman Sadi ERDEM’in  Görev Süresinin Uzatılması.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar uzatılarak yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Kurum                                                                      Görev  Süresinin

Sicil No            Ünvanı            Adı Soyadı                   Bitiş Tarihi        Uzatılacak Süre

SDÜ-0203        Öğr.Gör.      Sadi  ERDEM                26.06.2018              2 (İki) Yıl

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

         Dekan (Görevli)                                                                             (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza) (Görevli)   

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 Dr. Öğretim Üyesi  Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

25.05.2018

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

 

 

 

NİSAN 2018

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

12.04.2018

1514

1

1-  Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Moldova Cumhuriyeti Gagauzya Özerk Bölgesi’  

     ne Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Temel Bilimleri  Bölüm Başkanlığının 05.04.2018 tarih ve E.108993 sayılı (Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA’ nın  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Moldova Cumhuriyeti Gagauzya Özerk Bölgesi’nde Başkenti Komrat (Comrat) da 03-06 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslar arası Tarım Kongresine bildirilerini sunmak üzere  katılacak olan Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın  02-07 Mayıs 2018 tarihlerinde 6 (Altı) gün süreyle Moldova Cumhuriyeti Gagauzya Özerk Bölgesi Başkenti Komra’ ta yolluk (Uçakla), 6 günlük yurtdışı yevmiyesi ve 450,00 TL katılım ücretinin 20164747/SDÜ.04437 numaralı güdümlü proje (Performans) bütçesinden karşılanmak üzere  2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

12.04.2018

1514

2

2- Prof. Dr. Öznur DİLER’ in Ukrayna/Kiev’ e Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.114823 sayılı (Prof.Dr.Öznur DİLER’ in görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ukrayna/Kiev’ de 02-06 Mayıs  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan The 4 th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)  konferansına bildirilerini sunmak üzere  katılacak olan Prof. Dr. Öznur DİLER’ in 29 Nisan -05 Mayıs 2018  tarihlerinde 7 (Yedi) gün süreyle Ukrayna/Kiev’ e  yolluk (Otobüs ve Uçak), 5 (beş) günlük yurtdışı yevmiyesi ve 200,00 € katılım ücretinin 20164747/SDÜ.00123 numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

12.04.2018

1514

3

3- Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın  Ukrayna/Kiev’ e Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.114848 sayılı (Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY’ın görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ukrayna/Kiev’ de 02-06 Mayıs  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan The 4 th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)  konferansına bildirilerini sunmak üzere  katılacak olan Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın  29 Nisan -06 Mayıs 2018  tarihlerinde 8 (Sekiz) gün süreyle Ukrayna/Kiev’ e  yolluk (Otobüs ve Uçak), 6 (Altı) günlük yurtdışı yevmiyesi ve 200,00 € katılım ücretinin 20164747/SDÜ.00275 numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

12.04.2018

1514

4

4- Doç. Dr. Behire Işıl DİDİNEN’ in Ankara’ ya Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.114937 sayılı (Doç. Dr. Behire Işıl DİDİNEN’ in  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ankara’ da  26-27 Nisan  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 1 st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Sempozyumu’ na bildirilerini sunmak üzere  katılacak olan Doç. Dr. Behire Işıl DİDİEN’ in   25 -28 Nisan  2018  tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Ankara’ ya   yolluk, yevmiye ve 325,00 TL katılım ücretinin 20164747/SDÜ.01841  numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

12.04.2018

1514

5

5- Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT’ in  Ankara’ ya Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.116523 sayılı (Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT’ in  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ankara’ da  26-27 Nisan  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 1 st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Sempozyumu’ na bildirisini sunmak üzere  katılacak olan Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT’ in     25 -28 Nisan  2018  tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Ankara’ ya   yolluk, yevmiye ve 325,00 TL katılım ücretinin 20164747/SDÜ.02014  numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   SAYISI

12.04.2018

1514

6

6- Doç. Dr. Seçil METİN’  in  Ankara’ ya Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 11.04.2018 tarih ve E.114984 sayılı (Doç. Dr. Seçil METİN’ in  görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ankara’ da  26-27 Nisan  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 1 st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Sempozyumu’ na poster  sunumu ile katılacak olan Doç. Dr. Seçil METİN’  in     25 -28 Nisan  2018  tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Ankara’ ya   yolluk, yevmiye ve 325,00 TL katılım ücretinin 20164747/SDÜ.03354  numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   SAYISI

12.04.2018

1514

7

7- Dr. Öğr. Gör. Hakan DİDİNEN’ in  Ankara’ ya Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.04.2018 tarih ve E.112110 sayılı (Dr. Öğr. Gör. Hakan DİDİNEN’ in    görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Ankara’ da  26-27 Nisan  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 1 st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Sempozyumu’ na poster  sunumu ile katılacak olan Dr. Öğr. Gör. Hakan DİDİNEN’ in 25 -28 Nisan  2018  tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Ankara’ ya   yolluk ve yevmiyesinin 20164747/SDÜ.02259  numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   SAYISI

12.04.2018

1514

8

8- Araş.Gör. Muhammet Hayati KAYHAN’ ın  Kastamonu’ ya  Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölüm Başkanlığının 12.04.2018 tarih ve E.116478 sayılı (Araş.Gör. Muhammet Hayati KAYHAN’ın    görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Kastamonu’ da   26-29 Nisan  2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Internatıonal Congress on Engineering Life Sicience (ICELIS) Kongresi’ ne bildiri ve poster  sunumu ile katılacak olan Araş. Gör. Muhammet Hayati KAYHAN’ ın   25 -30 Nisan  2018  tarihlerinde 6 (Altı) gün süreyle Kastamonu’ ya   yolluk,  yevmiye ve 450,00 TL katılım ücretinin  SDÜ.05252) ÖYP bütçesinden  karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

12.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

1

1- Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Denizli’ ye    Görevlendirilmesi.

            Turunç Peyzaj Limited  Şirketi’ nin yürütücülüğünü  yaptığı  “T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik  Dairesi Başkanlığı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Denizli İli’ nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi”  projesi kapsamında İç Su Balıkları Uzmanı olarak görevlendirilen fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın proje çalışmaları için (arazi çalışmaları, örnekleme, teşhis  ve değerlendirme)  13-19 Mayıs 2018 tarihlerinde 7  (Yedi) gün süre ile yolluk, yevmiye ve konaklama giderlerinin proje bütçesinden karşılanmak üzere Denizli İli’ ne 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, 

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                 

                   Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

2

2- Araş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ’ nün Antalya’ ya Görevlendirilmesi.  

            Antalya’ da  09-12 Mayıs   2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 3. st International Conference on Advance in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2018)  Sempozyumu’ na bildirisini sunmak üzere  katılacak olan Araş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ’ nün  09-12 Mayıs  2018  tarihlerinde  4  (Dört)  gün   süreyle   Antalya’ ya   yolluk, 3  (Üç)   günlük  yevmiye  ve

200,00 $ katılım  ücretinin  20164747/SDÜ.02344  numaralı güdümlü proje (performans bütçesinden) bütçesinden karşılanmak  üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

3

3- Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın  Telafi Dersi İsteği.

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın 17.04.2018 tarihli dilekçesi (Su Kalitesi  dersi telafi isteği) incelendi.

            Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Moldova Cumhuriyeti Gagauzya Özerk Bölgesi’nde Başkenti Komrat (Comrat) da düzenlenecek olan Uluslararası Tarım Kongresine katılmak üzere 02-07 Mayıs 2018 tarihlerinde görevlendirilmesinden dolayı Su Kalitesi dersini aşağıda verilen tablodaki gün ve saatlerde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.           

Ders Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Dersin Telafi Edileceği Saat

Su Kalitesi

2+0

02.05.2018 (5.6.saatler)

08.05.2018

5. saat ve 

8. saat

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

4

4-Kayıt Silme.

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 16.04.2018 tarih ve 87902589-300-E.119385 sayılı (kayıt Silme) yazıları incelendi.

            2547 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde belirtilen “Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ile 4 yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir” hükmü gereği fakültemiz öğrencilerinin durumları incelenerek  aşağıda listede yer alan öğrencilerin  kayıtlarının silinmesine ve Rektörlük makamına arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.           

Öğrenci No

Adı

Soyadı

8311101074

EKREM

ERÇELİK

8311101075

HACI OSMAN

ÖZLÜ

8411101038

MESUT

CEYLAN

0211101017

MERT

BÜYÜKDAĞ

0711101069

MERT

ŞENOL

0811101035

ERDİ

KARATAŞ

0811101088

HÜSEYİN

AKINCI

0911101022

AHMET

ERGEN

0911101064

NEVİN

YALIMKILINÇ

0911101125

ERHAN

ÇELEBİ

1111101177

HABİBE

KURU

 

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

5

5 Mazeret sınavları açılması hk.

Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 1611101003 nolu öğrencisi Taha Bolat KOCA’ nın   2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bahar    yarıyılında okutulan  Limnoloji ve Genel Mikrobiyoloji dersleri, 1611101002 nolu öğrencisi Şeyda AKSOY’ un    2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bahar    yarıyılında okutulan  Limnoloji dersi vize sınavlarına  katılamayarak aldığı  raporun kabulüne,  mazeret sınavlarının 24-28 Nisan   2018  tarihlerinde derslerin  sorumlu öğretim elemanlarının uygun bulduğu yer, tarih ve saatte yapılmasına ve  ilgili öğretim elemanlarına tebliğine,

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR   NO

19.04.2018

1515

6

6- Araş.Gör.Dr.Öznur GÖRMEZ’ in Burdur’ a Görevlendirilmesi.  

            Burdur’ da  02-05 Mayıs   2018 tarihlerinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 1 st International Health Science and Life   Kongre’ sine  sözlü sunum ve poster sunumları ile katılacak olan Araş.Gör.Dr.Öznur GÖRMEZ’ in  02-05  Mayıs  2018  tarihlerinde  4  (Dört)  gün   süreyle   Burdur’ a   yolluksuz ve yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.04.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

 

MART 2018

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

13.03.2018

1513

1

1-SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi  Balık Ekmek Şenliği  Düzenlenmesi.

            Fakültemizin sosyal etkinlikleri  kapsamında 26 Nisan 2018 tarihinde   saat: 12:00-14:00 arasında  Doğu Yerleşkesi 19 Mayıs Öğrenci Meydanında Balık Ekmek Şenliği düzenlenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr.Murtaza ÖLMEZ                                                     Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

13.03.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

ŞUBAT 2018

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR sayısı

05.02.2018

1511

3

1-Fakültemiz Kariyer Günü Etkinliği.

            SDÜ. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama  ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ nün 05.01.2018 tarih ve 80272248-051.05-E.4054 sayılı (SDÜ.Kariyer Zirvesi 2018) yazıları incelendi.

SDÜ. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama  ve Araştırma Merkezinin    19-23 Mart 2018 tarihlerinde düzenleyecekleri  Kariyer Zirvesi   etkinliği kapsamında;  Su ürünleri sektör temsilcileri ve öğrencilerimizi buluşturmak amacıyla 21. Mart. 2018 tarihinde  İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özkan ÖZDEN’ in “Su Ürünleri İşleme Sektörünün  Pazar Durumu ve Geleceği” başlıklı sunumu ile katılacağı  Kariyer Günleri etkinliğinin düzenlenmesine ,

2-Prof. Dr. Özkan ÖZDEN’ in Fakültemiz Kariyer Günü Etkinliğine Görevlendirilmesi.

            Su ürünleri sektör temsilcileri ve öğrencilerimizi buluşturmak amacıyla 21.03.2018 tarihinde düzenleyeceğimiz Kariyer Günleri etkinliğimize sunumu ile katılacak olan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri   Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özkan ÖZDEN’ in 20-21/03/ 2018 tarihlerinde 2 (İki) gün süreyle yolluk (Uçakla), yevmiye ve konaklama giderlerinin fakültemizce karşılanmak üzere  Isparta’ ya 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine göre görevlendirilmesine,

3-Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın Antalya’ ya görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 09.01.2018 tarih ve 81511826-903.07.02  sayılı (Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın Görevlendirilmesi) yazıları incelendi

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından  23-25/02/2018 tarihlerinde Antalya’ da düzenlenecek  olan 6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı’ na Fakültemizi temsilen katılacak olan Dekan Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’  ın  22-25/02/2018 tarihlerinde 4 (Dört) gün süreyle Antalya’ ya yolluklu ve yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine göre görevlendirilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

05.02.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

14.02.2018

1512

2

1-

2- Bitirme Ödevi Dersi Görevlendirilmesi.

Fakültemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi 4.sınıfında okutulacak olan SUM-410 Bitirme Ödevi II (0+2) (3AKTS) dersini önceki senelerde alan ve başarısız olan 0911101055 numaralı Efe Kireçcibaşı’ nın  Danışmanı  olarak Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün görevlendirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İzinli)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

14.02.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

OCAK 2018

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

09.01.2018

1508

1

1-Fakültemiz  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmelerinde

    Değişiklik Yapılması.

            Fakültemiz öğretim üyesi Prof.Dr. Öznur DİLER’ in 05.01.2018 tarihli ders görevlendirilme değişikliği ile ilgili dilekçesi incelendi.

Adı geçen öğretim üyesinin gerekçesi dikkate alınarak  Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü   IV. Yarıyılda okutulacak olan  SUM-208 Genel Mikrobiyoloji dersine   Prof. Dr. Öznur DİLER’ in yerine Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’ in görevlendirilmesine, bu görevlendirilmeden  dolayı da VI. yarıyıldaki   SUM-304 Balık Hastalıkları dersine  Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’ in yerine Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın  ( 19 Şubat -06 Nisan  2018 tarihleri arasında)  görevlendirilmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

09.01.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

11.01.2018

1509

1

1-Yard.Doç.Dr.İsmail İbrahim TURNA’ nın İsminin Sınıfa Verilmesi.

            Fakültemizde görev yapmakta iken rahatsızlığı nedeniyle 07.10.2016 tarihinde vefat eden Yard.Doç.Dr.İsmail İbrahim TURNA’ nın isminin SUM-1 sınıfımıza verilmesinin uygunluğuna,

            Oy çokluğu  ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI                                           Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

11.01.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR no

18.01.2018

1510

1

1-Fakültemiz  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mukavemet Dersi Görevlendirmesinde  Değişiklik Yapılması.

            Emekli Öğretim Görevlisi Saime TURAN’ ın 17.01.2018 tarihli Mukavemet dersi görevlendirilmesinin mazereti nedeniyle iptal edilmesi isteği ile ilgili  dilekçesi incelendi.

Adı geçen emekli öğretim görevlisinin  gerekçesi dikkate alınarak;  Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü   IV. Yarıyılda okutulacak olan  SUM-202 Mukavemet (2+0) dersi için Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Atılgan ATILGAN’ ın görevlendirilmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

18.01.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR no

18.01.2018

1510

2

2-Fakültemiz  Muafiyet Komisyonunun Öğrenci Hasan Hüseyin YILDIZ İle İlgili Kararı.

Fakültemiz Muafiyet Komisyonunun 17.01.2018 tarihli dilekçesi (1711101006  numaralı öğrenci Hasan Hüseyin YILDIZ’ ın muaf tutulduğu derslerin  not dönüşümü) incelendi.

Fakültemiz 1711101006  numaralı öğrenci Hasan Hüseyin YILDIZ’ ın muaf tutulduğu ve aşağıda verilen dersler için Üniversitemizin 12.07.2017 tarih ve 475/8 sayılı senato kararının  Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinin 7. Maddesi 5. Fıkrası gereği  uyan dersler  ve not dönüşümlerinin öğrenci bilgi sistemine işlenmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Muaf Olunan Dersler ve Notları

Senato Kararı ile Not Dönüşümü yapılacak Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Notu

Ders Kodu

Ders Adı

Notu

Mat-169

Matematik -I

56

Mat-151

Kalkulus –I

CC

Mat-170

Matematik –II

55

Mat-152

Kalkulus –II

CC

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

18.01.2018

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

 

2017 YILI YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

02.01.2017

1467

1

TOPLANTIYA KATILANLAR  :

1. Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ

 

 5. Doç. Dr. Orhan DEMİR

2. Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY 

 6. Doç. Dr. Şengül BİLGİN

3. Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI

4. Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

 7. Yrd. Doç. Mete KUŞAT

       

 

1- Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi  Dergisi.

            Fakültemizin; Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi’ nin  Editör ve Yayın Kurulu değiştiği için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ ndaki ilgili dergi sayfasındaki (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye ISSN Merkezi) gerekli değişikliklerin T.C. Isparta  Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu aracılığıyla  yapılabilmesi  amacıyla hazırlanan beyannamelerin   (basılı ve e-dergi)  kabulüne,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V.                                                                                      Üye                             

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               Üye                                                                                           Üye

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              Üye                                                                                            Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                       Üye

 

A S L I G İ B İ D İ R

 02.01.2017

 

  Kamil KARATEPE

  Fakülte Sekreteri V.

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

05.01.2017

1468

1

TOPLANTIYA KATILANLAR  :

1. Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ

 

 5. Doç. Dr. Orhan DEMİR

2. Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY 

 6. Doç. Dr. Şengül BİLGİN

3. Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI

4. Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

 7. Yrd. Doç. Mete KUŞAT

       

 

1- Fakültemizin  2017 Yılı Uluslararası Öğrenci Kontenjan Talebi.

SDÜ.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının (Uluslararası Öğrenci Ofisi)   05.01.2017 tarih ve 93235990-301.02-E.2193 sayılı (2017 Yılı  Uluslararası Öğrenci Kontenjan Talebi) yazısı okundu.

“2017 Yılı  Uluslararası Öğrenci Kılavuzunda” yer almak üzere fakültemize 40 (Kırk) Uluslar arası Öğrenci Kontenjanı verilmesine, 

Oy birliği ile karar verildi.

            

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V.                                                                                      Üye                             

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               Üye                                                                                           Üye

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              Üye                                                                                            Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                       Üye

 

A S L I G İ B İ D İ R

 05.01.2017

 

  Kamil KARATEPE

  Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

06.01.2017

1469

1

TOPLANTIYA KATILANLAR  :

1. Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ

 

 5. Doç. Dr. Orhan DEMİR

2. Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY 

 6. Doç. Dr. Şengül BİLGİN

3. Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI

4. Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

 7. Yrd. Doç. Mete KUŞAT

       

1- Fakültemiz Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu.

SDÜ.Rektörlüğü Strateji Daire Başkanlığının  06.11.2017tarih ve 75062684-050.01-E-3496   sayılı yazısı görüşüldü.

      31.12.2016 tarihinde  Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ‘nin 5 inci maddesi  gereği Fakültemiz  Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının aşağıda adı geçen öğretim üyelerinden oluşturulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ  BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONLARI

 

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

1.Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA      Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı

2.Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI     Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

3.Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK             Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

1. Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ  Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölüm Başkanı

2.Prof. Dr. İbrahim DİLER     Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölümü

3. Doç .Dr. Seçil METİN       Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölümü

4. Doç. Dr. Seval BAHADIR KOCA Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölümü

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

1.Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ  Su Ürünleri Avlama ve  İşleme Teknolojisi  Bölüm Başkanı

2. Doç. Dr. Levent İZCİ Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi  Bölümü

3. Doç. Dr. Yıldız BOLAT    Su Ürünleri  Avlama ve İşleme Teknolojisi  Bölümü

 

 

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V.                                                                                      Üye                             

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               Üye                                                                                           Üye

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              Üye                                                                                            Üye

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                       Üye

A S L I G İ B İ D İ R

 06.01.2017

  Kamil KARATEPE

  Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

13.01.2017

1470

1

 

1- Yard. Doç. Dr. Seçil METİN’ in Görev Süresinin Uzatılması.

 Aşağıda ünvanı ve adı soyadı yazılı Fakültemiz öğretim elemanının   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi  uyarınca görev süresinin bitiş tarihinden itibaren belirtilen süre kadar uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük makamına teklifte bulunulmasına

Oy birliği ile karar verildi.

 

Kurum Sicil No

Ünvanı

Adı-Soyadı

Görev Süresinin Bitiş tarihi

Uzatılacak süre

SDÜ-3354

Yard.Doç.Dr.

Seçil METİN

15.02.2017

3(Üç) yıl

 

 

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V.                                                                                      Üye                             

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               Üye                                                                                           Üye

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              Üye                                                                                            Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                       Üye

 

A S L I G İ B İ D İ R

 13.01.2017

 

  Kamil KARATEPE

  Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

13.01.2017

1470

2

 

2- Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün dilekçesi.

            Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün  09.01.2017 tarihli (Öğrenci Ahmet BÜLBÜL’ ün  bilgilerinin öğrenci bilgi sistemine girilmesi) dilekçesi incelendi.

            Fakültemiz 2. Sınıf 1611101001 numaralı öğrencisi Ahmet BÜLBÜL’ ün   Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünde okutulan Balık Sistematiği (SUM-2013) dersinin ara sınav ve yıl sonu sınavlarına girmeyerek  devamsızlıktan kalmasına ve bilgilerin  öğrenci bilgi sistemine  girilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V.                                                                                      Üye                             

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               Üye                                                                                           Üye

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              Üye                                                                                            Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                       Üye

 

A S L I G İ B İ D İ R

 13.01.2017

 

  Kamil KARATEPE

  Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

30.01.2017

1471

1

 

1- Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI’nın İzmir’e Görevlendirilmesi

            Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI’nın 26.01.2017 tarihli İzmir’e görevlendirilme isteği ile ilgili dilekçesi incelendi.

            Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 18.01.2017 tarih ve 22798904-204.1/231 sayılı kararı ile 03 Mart 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü-İzmir’de doçentlik mülakat sınavına görevlendirilen Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI’nın 03-04 Mart 2017 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile yolluk ve yevmiyesinin Fakülte bütçesinden karşılanmak üzere 2547 sayılı kanunun 39. maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V.                                                                                      Üye                             

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               Üye (İzinli)                                                                                 Üye

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              Üye  (İzinli)                                                                                  Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                       Üye

 

A S L I G İ B İ D İ R

 30.01.2017

 

  Kamil KARATEPE

  Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.    

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

30.01.2017

1471

2

 

2- Kemer Su Ürünleri Üretim ve Ticaret ve AŞ. Amasya Köyü 100.Yıl Revize Alabalık Üretim Tesisi projesi için görevlendirme ve Döner Sermaye Katkı Payları.

            Penta Su Ürünleri Üretim San.ve Tic.A.Ş. bünyesinde yer alan Kemer Su Ürünleri Üretim ve Tic.A.Ş.’nin 09.12.2016 tarihli Döner Sermaye hizmeti almak üzere Dekanlığımızdan talebi ile Fakültemiz Dekanlığının 13.12.2016 tarihli ve 32429474.045.01/774 sayılı  Kemer Su ürünleri AŞ. Amasya Köyü 100. Yıl Revize Alabalık Üretim Tesisi Projesi konulu yazısı görüşüldü.

2-a-Şirketin isteği olan “Amasya Köyü 100. Yıl Revize Alabalık Üretim Tesisi “ ASC Amaçlı Yerinde inceleme, izleme, Örnekleme, Ölçüm- Bentik Fauna Analizleri ve Biyotik İndeks Hesaplama, Balık Faunası Örnekleme ve Biyoçeşitlilik Indeksi Hesaplama Ulusal ve AB Mevzuatı’na Göre Değerlendirilmesi ve Raporlama Projesi “ işinin “Üniversite İmkanlarını Kullanmayan Faaliyetler Kategorisinde“ Fakültemiz Döner Sermayesi tarafından 4.000 TL +%18 KDV 720 TL Toplam 4.720 TL bedelle yapılmasına ve bu bedelin döner sermaye hesabına yatırılmasına;

            2-b- Projenin Fakülte öğretim üyeleri Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA ve Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI ile öğretim elemanı Arş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ tarafından yürütülmesine;

2-c- Öğretim üye ve elemanlarının katılım paylarının;

Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA  :   % 45

Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI :   % 35

            Arş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ :   % 20 oranında ödenmesine;

 

            2-d- Yerinde gözlem, inceleme ve ölçümler için Isparta-Denizli-Nazilli-Bozdoğan- Amasya köyü- Kemer Baraj Gölü Tesisi güzergâhında proje çalışanlarının tüm masrafları, araç kiralama, yakıt, konaklama, yolluk ve gündeliklerinin Kemer Su Ürünleri Üretim ve Ticaret ve AŞ. tarafından karşılanmasına;

            Oy birliği ile karar verildi.

 

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V.                                                                                      Üye                              

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               Üye (İzinli)                                                                                 Üye

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              Üye  (İzinli)                                                                          Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                       Üye

 

A S L I G İ B İ D İ R

 30.01.2017

 

  Kamil KARATEPE   

 Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.    

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

30.01.2017

1471

3

 

3- Kemer Su Ürünleri Üretim ve Ticaret ve AŞ. Kemer Barajı Kafeslerde Alabalık Üretim Tesisi Revize Projesi için görevlendirme ve Döner Sermaye Katkı Payları.

            3-a-Kemer Su Ürünleri Üretim ve Tic.A.Ş.’nin 09.12.2016 tarihli Döner Sermaye hizmeti almak üzere Dekanlığımızdan talebi ile Fakültemiz Dekanlığının 13.12.2016 tarihli ve 32429474.045.01/775 sayılı  PENTA Kemer Barajı Kafeslerde Alabalık Üretim Tesisi Revize Projesi konulu yazısı görüşüldü. Şirketin isteği olan “Kemer Barajı Kafeslerde Alabalık Üretim Tesisi Revize Projesi için ASC Amaçlı Yerinde inceleme, izleme, Örnekleme, Ölçüm, Bentik Fauna Analizleri ve BBI Hesaplama, Balık Faunası Analizleri ve Biyçeşitlilik Indeksi Hesaplama, Ulusal ve AB Mevzuatı’na Göre Değerlendirilmesi ve Raporlama Projesi“ işinin “Üniversite İmkanlarını Kullanmayan Faaliyetler Kategorisinde“ Fakültemiz Döner Sermayesi tarafından 8.100 TL +%18 KDV 1.458 TL Toplam 9.558 TL bedelle yapılmasına ve bu bedelin döner sermaye hesabına yatırılmasına;

            3-b- Projenin Fakülte öğretim üyeleri Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA ve Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI ile öğretim elemanı Arş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ tarafından yürütülmesine;

3-c- Öğretim üye ve elemanlarının katılım paylarının;

Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA  :   % 45

Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI :   % 35

            Arş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ :   % 20 oranında ödenmesine;

 

            3-d- Yerinde gözlem, inceleme ve ölçümler için Isparta-Denizli-Nazilli-Bozdoğan- Amasya köyü- Kemer Baraj Gölü Tesisi güzergâhında proje çalışanlarının tüm masrafları, araç kiralama, yakıt, konaklama, yolluk ve gündeliklerinin Kemer Su Ürünleri Üretim ve Ticaret ve AŞ. tarafından karşılanmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V.                                                                                       Üye                             

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               Üye (İzinli)                                                                                 Üye

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              Üye  (İzinli)                                                                          Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                              Üye

 

A S L I G İ B İ D İ R

 30.01.2017

 

  Kamil KARATEPE   

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.    

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

30.01.2017

1471

4

 

4- Tek Ders Sınav Hakkının Kullanılması

            Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili Maddesi uyarınca final sınavları sonunda mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten başarısız olan ve o derse devam etmiş olan öğrencilerden  0811101053 numaralı İsmet ÇELİK, 111110170 numaralı Zelihe ÇALIŞKAN’ın  tek ders sınavlarının 02 Şubat 2017 Perşembe günü yapılmasına ve ilgili öğretim üyelerine duyurulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V.                                                                                       Üye                             

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               Üye (İzinli)                                                                                 Üye

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              Üye  (İzinli)                                                                          Üye

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                              Üye

 

A S L I G İ B İ D İ R

 30.01.2017

 

  Kamil KARATEPE   

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.    

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

07.02.2017

1472

2

1- 2016-2017  eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı  sınavları sonucu mezun  olan öğrenciler.

            Fakültemiz Mezuniyet Komisyonu Başkanlığının 07.02.2017 tarihli (2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz  yarıyılı   sınavları sonucu mezun olan öğrenciler hk)  yazısı okundu.

            Fakültemizin  2016-2017  eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı   sınavları sonucu mezun  olan öğrenciler ile ilgili Mezuniyet Komisyonu Başkanlığının yazıları ve ekindeki Mezuniyet Komisyon Kararı görüşülerek aşağıda numarası, adı ve soyadı yazılı öğrencilerin mezun olmalarına,

SN

Numarası

Öğrencinin Adı-Soyadı

1

0811101053

İsmet ÇELİK

2

1011101142

Seçkin DEDEOĞLU

3

1011101304

Fariz HÜSEYNOV

4

1111101170

Zeliha ÇALIŞKAN

5

1311101196

Mahmut YILDIRIM

2- Doç.Dr.Şengül BİLGİN’ in  (Not düzeltme formu) dilekçesi.

            Doç.Dr.Şengül BİLGİN’ in 06.02.2017 tarihli (Not düzeltme formu) dilekçesi görüşüldü.

            Fakültemiz 1411101003 numaralı öğrencisi Gülhan ALTUNTAY’ ın  Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünde okutulan Bitirme Ödevi  (SUM-413) dersinin   final sınav notunun  sistemin kapatılması nedeniyle girilemediğinden; öğrenci ile ilgili aşağıdaki bilgilerin öğrenci bilgi sistemine  girilmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Numarası

 

Arasınav

Notu

Yeni Final Notu

 

Ortalama

(Katsayı)

Sonuç

(Harf Olarak  Karşılığı)

 

Gülhan ALTUNTAY

 

1411101003

 

80

 

90

 

86

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V.                                                                                       Üye                             

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               Üye                                                                                             Üye

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              Üye                                                                                       Üye

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                              Üye

A S L I G İ B İ D İ R

 07.02.2017

  Kamil KARATEPE   

Fakülte Sekreteri

T.C.    

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

14.02.2017

1473

7

1- Prof.Dr.Öznur DİLER’ in Lefkoşa-Girne/Kıbrıs’ a Görevlendirilmesi.

            13-16  Nisan 2017 tarihlerinde Girne’ de düzenlenecek olan “The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) sempozyumuna “Determination of the Chemical Composition and In Vivo Antiparasitic Activity of Artemisia absinthium Ethanol Extract Against   Hexamitiosis in Rainbow  Trout (Oncorhynchus mykiss) başlıklı poster sunumuyla katılacak olan Prof. Dr. Öznur DİLER’ in 12-16 Nisan 2017 tarihlerinde 5 (Beş) gün süreyle Lefkoşa-Girne/ Kıbrıs’ a yolluk (otobüs-uçakla), yevmiye ve konaklama giderlerinin SDÜ-00123 nolu Güdümlü Proje  bütçesinden karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

2- 0911101055 nolu öğrenci Efe KİREÇCİBAŞI’ nın Mazeretli Kayıt Yenileme Dilekçesi.

Fakültemiz  0911101055 nolu öğrencisi  Efe KİREÇCİBAŞI’ nın   08.02.2017 tarihli(mazeretli kayıt yenileme) dilekçesi okundu.

0911101055 nolu öğrenci  Efe KİREÇCİBAŞI’ nın   Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin 9. Maddesi 5. Fıkrası gereği 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar  yarıyılında yaptıramadığı ders kaydını  mazeretli kayıt yenileme hakkından yararlanarak   yaptırmasına,

3- Doç.Dr. Nalan Özgür YİĞİT’ in  Lefkoşa-Girne/Kıbrıs’ a Görevlendirilmesi.

            13-16  Nisan 2017 tarihlerinde Girne’ de düzenlenecek olan “The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) sempozyumuna “ Effect on Nutrient Digestibility of Addition Oregano Essential Oil at Different Levels in Trout Diets (Oncorhynchus mykiss)” başlıklı poster sunumuyla katılacak olan Doç. Dr. Nalan Özgür AYBAL’ ın 12-16 Nisan 2017 tarihlerinde 5(Beş) gün süreyle Lefkoşa-Girne/ Kıbrıs’ a yolluk (otobüs-uçakla), yevmiye ve konaklama giderlerinin SDÜ-02014 nolu Güdümlü Proje  bütçesinden karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

4- Doç. Dr. Behire Işıl DİDNEN’ in   Lefkoşa-Girne/Kıbrıs’ a Görevlendirilmesi.

            13-16  Nisan 2017 tarihlerinde Girne’ de düzenlenecek olan “The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) sempozyumuna “Determination of Anesthetic Effects of Some Medicinal Plants on Rainbow Trout   (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)” ve “In Vitro andI n Vivo Antifungal Activity of Satureja cuneifolia Ten. Essential Oil on Saprolegnia Parasitica  Strains İsolated From Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Eggs”  başlıklı 2 poster sunumuyla katılacak olan Doç. Dr. Behire Işıl DİDİNEN’ in  12-16 Nisan 2017 tarihlerinde 5(Beş) gün süreyle Lefkoşa-Girne/ Kıbrıs’ a yolluk (otobüs-uçakla), yevmiye ve konaklama giderlerinin SDÜ-01841 nolu Güdümlü Proje  bütçesinden karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

 

./2

T.C.    

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

14.02.2017

1473

7

5- Doç. Dr. Seçil METİN’ in   Lefkoşa-Girne/Kıbrıs’ a Görevlendirilmesi.

            13-16  Nisan 2017 tarihlerinde Girne’ de düzenlenecek olan “The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) sempozyumuna “Determination of Anesthetic Effects of Some Medicinal Plants on Rainbow Trout   (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)” ve “In Vitro andI n Vivo Antifungal Activity of Satureja cuneifolia Ten. Essential Oil on Saprolegnia Parasitica  Strains İsolated From Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Eggs”  başlıklı 2 poster sunumuyla katılacak olan Doç. Dr. Seçil METİN’ in   12-16 Nisan 2017 tarihlerinde 5(Beş) gün süreyle Lefkoşa-Girne/ Kıbrıs’ a yolluk (otobüs-uçakla), yevmiye ve konaklama giderlerinin SDÜ-03354 nolu Güdümlü Proje  bütçesinden karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

6-  Uzman  Dr.Hakan DİDİNEN’ in   Lefkoşa-Girne/Kıbrıs’ a Görevlendirilmesi.

            13-16  Nisan 2017 tarihlerinde Girne’ de düzenlenecek olan “The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) sempozyumuna dinleyici olarak katılacak olan Uzman  Dr. Hakan DİDİNEN’ in   12-16 Nisan 2017 tarihlerinde 5(Beş) gün süreyle Lefkoşa-Girne/ Kıbrıs’ a yolluk (otobüs-uçakla), yevmiye ve konaklama giderlerinin SDÜ-02259 nolu Güdümlü Proje  bütçesinden karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

7- Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Telafi Dersi İsteği Dilekçesi.

            Avrupa Birliği finansmanıyla gerçekleştirilen  ve Orman ve Su  İşleri Bakanlığı ile birlikte yürütülen  “Technical Assistance for Strengthening the National Nature Protection System for Implementation of Natura 2000 Requirements” projesinde Senior Expert olarak görev alan Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA’ nın 22-23 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara’ da proje ile ilgili yapılacak olan  Sistematik Koruma Planlama Çalıştayına  katılacağından; 22 Şubat 2017 Çarşamba günü  13:30-16:50 saatlerindeki Su Kalitesi (2 Teorik + 2 Uygulama) lisans dersini 24 Şubat 2017  Cuma günü 09:00-12:25 saatlerinde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. (İmza)                                                                          İmza                             

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                          İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              İmza                                                                                    İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                              İmza  

A S L I G İ B İ D İ R

 14.02.2017

  Kamil KARATEPE   

Fakülte Sekreteri

T.C.    

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

21.02.2017

1474

1

1- SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi  Mezunlar Günü Düzenlenmesi.

            Fakültemizin kuruluşunun 35. Yılı nedeniyle düzenlemeyi düşündüğümüz bilimsel ve sosyal etkinlikler  kapsamında ilk olarak; SDÜ. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi katkılarıyla 22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde SDÜ. Eğirdir Mavi Göl Otelinde Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Mezunlar Günü düzenlenmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. (İmza)                                                                          İmza                             

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                          İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              İmza                                                                                    İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                              İmza  

 

A S L I G İ B İ D İ R

 21.02.2017

  Kamil KARATEPE   

Fakülte Sekreteri

 

T.C.    

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

07.03.2017

1475

1

1- SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisinin  Online Olarak yayınlanması.      

         Fakültemiz Yayın Komisyonu Başkanlığının 27.02.2017 tarih  ve 38911 sayılı yazıları görüşüldü.

SDÜ.Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi yazılı ve online olarak yayınlanmakta olup; derginin baskı kalitesi, basım masrafları, zaman kaybı, makale basım süreçlerinin  hızlandırılması gibi nedenlerden dolayı SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi’ nin  2017 Haziran sayısından itibaren sadece online (çevrimiçi-e-dergi) olarak yayınlanmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. (İmza)                                                                          İmza                             

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                          İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              İmza                                                                                    İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Kamil     KARATEPE   

              İmza                                                                                          Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

14.03.2017

1476

6

 

 

 

1-Cumhuriyet Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünce desteklenen (Proje No:V-044)Projenin Fizikokimyasal Su Analizi  İçin Görevlendirme ve Döner Sermaye Katkı Payları.

Yrd. Doç. Dr. Emel DEMİRBAĞ (SDÜ Isparta Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Üyesi, proje sorumlusu) tarafından Dekanlığa verilen 09.03.2017 tarihli; Cumhuriyet Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünce desteklenen (Proje No:V-044) “ Farklı Göllerde Sıcaklık ve Ağır Metal düzeylerindeki Değişimlerin Sazan balığının ( Cyprinus carpio L.,1758) Bazı Doku ve Organlarında Isı Şoku Ekspresyonuna Etkileri” konulu proje kapsamında alınarak  (Kasım1, Mart2, Mayıs2, Ağustos2) Fakülte laboratuarına getirilen Su örneklerinde Fizikokimyasal Su Analizlerinin yapılma isteğini belirtir yazısı  görüşüldü.

Söz konusu analizlerin Fakülte Döner Sermayesi marifetiyle, Üniversite imkânlarının kullanıldığı projeler kategorisinde yapılmasının uygunluğuna;

Bu analizler için 2966,10 TL +KDV 533,90 TL  toplam 3500,00 TL nin Fakülte Döner Sermaye hesabına yatırılmasına;

Analizleri yapmak, sonuç ve  değerlendirme raporlarını yazmak üzere Fakülte öğretim elamanları Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA ve Arş.Gör. Dr. N. Lerzan ÇİÇEK in görevlendirilmesine;

Döner Sermaye Katkı Payları olarak Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ya %55  Arş. Gör. Dr. N. Lerzan ÇİÇEK’e %45 oranında ödeme yapılmasına;

2- Prof.Dr.Abdullah DİLER’ in Lefkoşa-Girne/Kıbrıs’ a Görevlendirilmesi.

            13-16  Nisan 2017 tarihlerinde Girne’ de düzenlenecek olan “The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) sempozyumuna katılacak olan Prof. Dr. Abdullah  DİLER’ in 12-16 Nisan 2017 tarihlerinde 5 (Beş) gün süreyle Lefkoşa-Girne/ Kıbrıs’ a ; BAP Komisyonunun 21.02.2017 tarih ve 2017/01 sayılı BAP Komisyon kararına göre (Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ölçütleri gereği; yılda 1 defa 5 günü geçmemek üzere Güdümlü Projeden görevlendirilebilir hükmü gereğince) yolluk  (otobüs-uçakla), 4 günlük Kıbrıs yevmiyesi ve 500,00 TL katılım giderinin 20164747/SDÜ.00221 nolu Güdümlü Projeden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

3- Doç.Dr.Seval Bahadır KOCA’ nıLefkoşa-Girne/Kıbrıs’ a Görevlendirilmesi.

            13-16  Nisan 2017 tarihlerinde Girne’ de düzenlenecek olan “The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) sempozyumuna “ Effect on Nutrient Digestibility of Addition Oregano Essential Oil at Different Levels in Trout Diets (Oncorhynchus mykiss)” başlıklı poster sunumuyla katılacak olan Doç.Dr.Seval Bahadır KOCA’ nın  12-16 Nisan 2017 tarihlerinde 5 (Beş) gün süreyle Lefkoşa-Girne/ Kıbrıs’ a ; BAP Komisyonunun 21.02.2017 tarih ve 2017/01 sayılı BAP Komisyon kararına göre  yolluk  (otobüs-uçakla), 4 günlük Kıbrıs yevmiyesi ve 500,00 TL katılım giderinin 20164747/SDÜ.02735 nolu Güdümlü Projeden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

./2

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

14.03.2017

1476

6

4-Prof.Dr.Öznur DİLER’ in Lefkoşa-Girne/Kıbrıs’ a Görevlendirilmesi.

            13-16  Nisan 2017 tarihlerinde Girne’ de düzenlenecek olan “The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) sempozyumuna “Determination of the Chemical Composition and In Vivo Antiparasitic Activity of Artemisia absinthium Ethanol Extract Against   Hexamitiosis in Rainbow  Trout (Oncorhynchus mykiss) başlıklı poster sunumuyla katılacak olan Prof. Dr. Öznur DİLER’ in 12-16 Nisan 2017 tarihlerinde 5 (Beş) gün süreyle Lefkoşa-Girne/ Kıbrıs görevlendirilmesinin  Rektörlük oluru alınmış olup;   BAP Komisyonunun 21.02.2017 tarih ve 2017/01 sayılı BAP Komisyon kararına göre  görevlendirme yenilenerek yolluk  (otobüs-uçakla), 4 günlük Kıbrıs yevmiyesi ve 500,00 TL katılım giderinin 20164747/SDÜ.00123 nolu Güdümlü Projeden karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine,  

5- Doç.Dr. Nalan Özgür YİĞİT’ in  Lefkoşa-Girne/Kıbrıs’ a Görevlendirilmesi.

            13-16  Nisan 2017 tarihlerinde Girne’ de düzenlenecek olan “The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) sempozyumuna “ Effect on Nutrient Digestibility of Addition Oregano Essential Oil at Different Levels in Trout Diets (Oncorhynchus mykiss)” başlıklı poster sunumuyla katılacak olan Doç. Dr. Nalan Özgür AYBAL’ ın 12-16 Nisan 2017 tarihlerinde 5(Beş) gün süreyle Lefkoşa-Girne/ Kıbrıs görevlendirilmesinin  Rektörlük oluru alınmış olup;   BAP Komisyonunun 21.02.2017 tarih ve 2017/01 sayılı BAP Komisyon kararına göre  görevlendirme yenilenerek yolluk  (otobüs-uçakla), 4 günlük Kıbrıs yevmiyesi ve 500,00 TL katılım giderinin 20164747/SDÜ.02014 nolu Güdümlü Projeden karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine,  

6- Doç.Dr. Behire Işıl DİDİNEN’ in  Lefkoşa-Girne/Kıbrıs’ a Görevlendirilmesi.

            13-16  Nisan 2017 tarihlerinde Girne’ de düzenlenecek olan “The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) sempozyumuna “Determination of Anesthetic Effects of Some Medicinal Plants on Rainbow Trout   (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)” ve “In Vitro andI n Vivo Antifungal Activity of Satureja cuneifolia Ten. Essential Oil on Saprolegnia Parasitica  Strains İsolated From Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Eggs” başlıklı poster sunumuyla katılacak olan Doç. Dr. Behire Işıl DİDNEN’ in  12-16 Nisan 2017 tarihlerinde 5(Beş) gün süreyle Lefkoşa-Girne/ Kıbrıs görevlendirilmesinin  Rektörlük oluru alınmış olup;   BAP Komisyonunun 21.02.2017 tarih ve 2017/01 sayılı BAP Komisyon kararına göre  görevlendirme yenilenerek yolluk  (otobüs-uçakla), 4 günlük Kıbrıs yevmiyesi ve 500,00 TL katılım giderinin 20164747/SDÜ.01841 nolu Güdümlü Projeden karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine,  

            Oy birliği ile karar verildi.

     /3

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. (İmza)                                                                          İmza   

                         

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

14.03.2017

1476

6

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                          İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              İmza                                                                                          İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Kamil     KARATEPE  

              İmza                                                                                     Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

21.03.2017

1477

1

1- Kış  Dönemi Stajlarını  Tamamlayan Öğrenciler.

            Fakültemiz Staj Komisyonu Başkanlığının 15.03.2017 tarihli staj değerlendirme sınav tutanağı  yazıları okundu.

            Fakültemiz 2016-2017 eğitim-öğretim yılı kış döneminde 10 (On) işgünü stajını tamamlayan aşağıda adı-soyadı ve numarası verilen fakültemiz öğrencilerinin   başarı durumunun   öğrenci bilgi sistemine aktarılmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Öğrenci No

Adı-Soyadı

Başarı Durumu

1411101003

Gülhan ALTUNTAY

Başarılı

1411101306

Aboo CHİCO JUNİOR

Başarılı

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. (İmza)                                                                          İmza                            

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                          İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              İmza                                                                                          İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Kamil     KARATEPE  

              İmza                                                                                     Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

23.03.2017

1478

1

1-Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA’ nın Adana’ ya görevlendirilmesi.

            Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca  2016 Aralık Döneminde Sözlü Sınav  Aşamasından doçentlik sınavına başvuran adayların Sözlü Sınav Jürisinde  Asıl üye olarak görevlendirilen Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın 03.04.2017 tarihinde  Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınavına katılmak üzere 02-03 Nisan 2017  tarihlerinde 2 (İki) gün süreyle Adana’ ya yolluk ve yevmiyesi  fakülte bütçesinden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

2-Doç.Dr.Şengül BİLGİN’ in Hırvatistan’ a  Görevlendirilmesi.

            Üniversitemiz  Erasmus programı kapsamında Hırvatistan Dubroknik’ de bulunan Institute of Oceanography and Fisheries, Aquaculture Depermant (Dubrovnik Üniversitesi)’ a  gidecek olan Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in tüm giderleri Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce karşılanmak üzere  09-15 Nisan 2017 tarihlerinde 7 (Yedi) gün süreyle Dubrovnik/Hırvatistan’ a  2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

3- SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi  Balık Ekmek Şenliği  Düzenlenmesi.

            Fakültemizin kuruluşunun 35. Yılı nedeniyle düzenlemeyi düşündüğümüz sosyal etkinlikler  kapsamında 19 Nisan 2017 tarihinde   saat: 12:00-14:00 arasında  Doğu Yerleşkesi 19 Mayıs Öğrenci Meydanında Balık Ekmek Şenliği düzenlenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. (İmza)                                                                          İmza                            

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                          İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              İmza                                                                                          İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Kamil     KARATEPE  

              İmza                                                                                     Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

28.03.2017

1479

1

1- Sportif Olta Balıkçılığı Dersi Uygulamaları.

            Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü bahar yarıyılı ve üniversite ortak seçmeli derslerinden “Sportif Olta Balıkçılığı” dersinin sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. Yıldız BOLAT’ ın dilekçe ve ekleri okundu.

 “Sportif Olta Balıkçılığı” dersinin uygulamaları kapsamında  22 Nisan 2017 Cumartesi günü Antalya İli Kemer İlçesinde yapılacak olan uygulamalı balıkçılık etkinliği için  Doç. Dr. Yıldız BOLAT, Araş. Gör. Dr. Habil Uğur KOCA, Uzman Ufuk Gürkan YILDIRIM ve ekte listede isimleri verilen yardımcı eleman ve öğrencilerin Antalya/ Kemer’ e  1 (bir) gün süreyle görevlendirilmelerine,  gezi teknesinin bir günlük kirasının fakültemiz bütçesinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,   

Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. (İmza)                                                                          İmza                            

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                          İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              İmza                                                                                          İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Kamil     KARATEPE  

              İmza                                                                                     Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

28.03.2017

1479

1

SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI DERSİ  UYGULAMA GEZİSİ

PERSONEL VE ÖĞRENCİ LİSTESİ

                 ÜNVANI     ADI-SOYADI

1

Doç.Dr. Yıldız    BOLAT

Sorumlu Öğr. Üyesi

2

Araş. Gör. Dr. Habil Uğur KOCA

Yardımcı Öğr. Elemanı

3

Uzman Ufuk GürkanYILDIRIM

Yardımcı Öğr. Elemanı

4

Gemi Adamı Kemal BAKICI

Yrd. İdari Personel

5

1411101306 ABOO CHİCO

Öğrenci

6

1311402135 FATİH ERKAM KURT

Öğrenci

7

1321906002 CEMİLE KAYSERİ

Öğrenci

8

1321906003 ELİF ÖZAL

Öğrenci

9

1411405054 ORHAN KUVAN

Öğrenci

10

1411405078 SERDAR KARA

Öğrenci

11

1411821004 HACI  DÜZEN

Öğrenci

12

1411821005 İBRAHİM  ÖZTOP

Öğrenci

13

1411821007 MUSTAFA AKEKMEK

Öğrenci

14

1411821301 Askar Ali ASKAROV

Öğrenci

15

1411822011 HÜSEYİN LEVENT

Öğrenci

16

1411822012 ÖZGÜR MENGÜŞ

Öğrenci

17

1411822036 HAKAN TAŞDEMİR

Öğrenci

18

1411822038  SÜLEYMAN ÇAKIR

Öğrenci

19

1411832008 ÖZGÜR ÖZKES

Öğrenci

20

1411832009 HAKAN GÜRFİDAN

Öğrenci

21

1411832029 YASEMİN KABAN

Öğrenci

22

1411832033 ÜMMÜ BOZDAĞ

Öğrenci

23

1411832086 SEFA YILMAZ

Öğrenci

24

1411912013 ABDULLAH SANDIK

Öğrenci

25

1611912009 Alperen Kürşad İNANÇ

Öğrenci

26

1411822029  Osman ÖZBEK

Öğrenci

 

T.C.    

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

04.04.2017

1480

1

 

1- Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in Telafi Dersi İsteği.

            Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in  31.03.2017 tarihli (Su Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Bitirme Ödevi dersleri’ nin telafisi) dilekçesi okundu.

            Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in Erasmus Değişim Programı kapsamında 10-15 Nisan 2017 tarihlerinde Hırvatistan Dubrovnik Üniversitesine görevlendirilmesi  nedeniyle  Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü derslerinden  Su Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Bitirme Ödevi derslerini aşağıdaki şekilde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Dersin Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Su Ürünlerinde Kalite Kontrol

2+0

11.04.2017

22.04.2017 (09:00 -10:35)

Bitirme Ödevi

0+2”

13.04.2017

22.04.2017 (10:45 -12:25)

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. (İmza)                                                                          İmza        

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                          İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

              İmza                                                                                           İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                   Kamil KARATEPE  

              İmza                                                                                     Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

 

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

11.04.2017

1481

4

1- SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi  Yetiştiricilik Çalıştayı   Düzenlenmesi.

            Fakültemizin kuruluşunun 35. yılı nedeniyle;  bilimsel etkinlikler kapsamında 16 Mayıs  2017 tarihinde  Yetiştiricilik Çalıştayı düzenlenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,

           2-Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın  Proje kapsamında Denizli’ ye görevlendirilmesi.

            Turunç Peyzaj Limited  Şirketi’ nin yürütücülüğünde yapılan “T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik  Dairesi Başkanlığı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Denizli İli’ nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi”  projesi kapsamında İç Su Balıkları Uzmanı olarak görevlendirilen fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın 2017 yılı arazi çalışmaları için 21-25 Nisan 2017 tarihlerinde 5 (Beş) gün ve 05-09 Mayıs 2017 tarihlerinde 5 (Beş) gün olmak üzere toplam 10 (On) gün süreyle Denizli İli’ ne yolluk, yevmiye ve konaklama giderlerinin proje bütçesinden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, 

           3- Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Telafi Dersi İsteği.

            Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın  11.04.2017 tarihli (Su Kirliliği ve Kontrolü  dersinin  telafisi) dilekçesi okundu.

            Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın “Denizli İli’ nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi”   projesinin arazi çalışmaları kapsamında görevlendirilmesi nedeniyle  Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü derslerinden  Su Kirliliği ve Kontrolü dersini aşağıdaki şekilde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Dersin Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Su Kirliliği ve Kontrolü

 

2+0

24.04.2017

08.05.2017

28.04.2017 (10:45-12:25)

12.05.2017 (10:45-12:25)

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

11.04.2017

1481

4

 

4- Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün  Telafi Dersi İsteği.

            Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün   11.04.2017 tarihli (Balık Anatomisi ve Fizyolojisi  Uygulama dersinin  telafisi) dilekçesi okundu.

            Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen  “ Ülkemiz Tatlısu Balıklarının Listelenmesi ve Belgelendirilmesi Çalışmaları”   projesi kapsamında 18 Nisan 2017 tarihinde Ankara’ da yapılacak olan 2. çalışma toplantısına görevlendirilmesi nedeniyle  Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü derslerinden  Balık Anatomisi ve Fizyolojisi Uygulama  dersini aşağıdaki şekilde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Dersin Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi Uygulama

0+2

18.04.2017

(10:45-12:25)

21.04.2017 (09:00 -10:35)

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. İmza                                                                          İmza           

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                         İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               İmza                                                                                         İmza(Görevli)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                   Kamil KARATEPE  

              İmza                                                                                     Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

18.04.2017

1482

2

1-Araş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ’ nün TÜBİTAK-MAM Projesi Kapsamında Uşak, Kütahya, Denizli, Manisa ve İzmir’ e görevlendirilmesi.

            TÜBİTAK-MAM  tarafından yürütülmekte olan “Gediz Havzasında Nehir ve Göl İstasyonlarında Biyolojik İzleme, Buna Bağlı Su Kalitesi ve Ekolojik Durum Tayini” konulu proje kapsamında  Araş. Gör. Salim Serkan GÜÇLÜ’ nün arazi çalışmalarını yapmak üzere 23-30 Nisan 2017 tarihlerinde 8 (Sekiz) gün süreyle Uşak, Kütahya, Denizli, Manisa ve İzmir İllerine yolluk ve yevmiyesi ilgili projeden karşılanmak üzere görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,

2- Mazeret sınavları açılması hk.

Üniversitemiz Ortak Seçmeli derslerinden Doç. Dr. Yıldız BOLAT’ ın sorumluluğunda okutulan Sportif Olta Balıkçılığı dersinin vize sınavına mazereti nedeniyle katılamayan Güzel Sanatlar Fakültesi1321906003 numaralı öğrencisi Elif ÖZAL ile Ziraat Fakültesi 1411822001 numaralı öğrencisi Osman Fatih YAĞIZ’ ın aldıkları raporların kabulüne,  mazeret sınavlarının 24-28 Nisan 2017 tarihlerinde  dersin sorumlu öğretim elemanının uygun bulduğu yer, tarih ve saatte yapılmasına ve  ilgili öğretim elemanına tebliğine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. İmza                                                                          İmza           

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                         İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               İmza                                                                                         İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                   Kamil KARATEPE  

              İmza                                                                                     Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

24.04.2017

1483

7

1-Prof. Dr. Öznur DİLER’ in Budapeşte/Macaristan’ a Görevlendirilmesi.

            03-07  Mayıs 2017 tarihlerinde Budapeşte/Macaristan’ da düzenlenecek olan “III. Internatıonal Conference On Engıneerıng And Natural Scıence (ICENS)” sempozyumuna “Effect of Dietary Supplementation of Origanum onites L. Essential Oil on Growth Performance, Survival and Liver, Kidney, Spleen Histology of Rainbow  Trout (Oncorhynchus mykiss)”  başlıklıbildirisi   ve “A Histopathological Study of Hexamitosis in Farmed Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fry in Turkey” başlıklı poster sunumuyla katılacak olan Prof. Dr. Öznur DİLER’ in 02-07 Mayıs 2017 tarihlerinde 6 (Altı ) gün süreyle Budapeşte/Macaristan’ a; BAP Komisyonunun 18.04.2017 tarih ve 2017/02 sayılı BAP Komisyon kararına göre  yolluk  (otobüs-uçakla), 5 günlük yurtdışı yevmiyesi  ve 200,00 € katılım giderinin 20164747/SDÜ.00123 nolu Güdümlü Proje bütçesinden  (Performans)  karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

2-Prof. Dr. İbrahim  DİLER’ in Budapeşte/Macaristan’ a Görevlendirilmesi.

            03-07  Mayıs 2017 tarihlerinde Budapeşte/Macaristan’ da düzenlenecek olan “III. Internatıonal Conference On Engıneerıng And Natural Scıence (ICENS)” sempozyumuna “Effect of Gilthead Seabream Sparus aurata Fish Feed Replacement of Fish Meal at Different Rates Use of Canola Meal Brassica spp on Growth Rate, Feed Utilisation and Digestibility” başlıklı bildiri  sunumuyla katılacak olan Prof. Dr. İbrahim  DİLER’ in 02-07 Mayıs 2017 tarihlerinde 6 (Altı ) gün süreyle Budapeşte/Macaristan’ a; BAP Komisyonunun 18.04.2017 tarih ve 2017/02 sayılı BAP Komisyon kararına göre  yolluk  (uçakla), 5 günlük yurtdışı yevmiyesi  ve 200,00 € katılım giderinin 20164747/SDÜ.04161 nolu Güdümlü Proje bütçesinden   (Performans)  karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

3-Prof.Dr.Abdullah DİLER’ in  Budapeşte/Macaristan’ a Görevlendirilmesi.

            03-07  Mayıs 2017 tarihlerinde Budapeşte/Macaristan’ da düzenlenecek olan “III. Internatıonal Conference On Engıneerıng And Natural Scıence (ICENS)” sempozyumuna “A Histopathologıcal Study of Hexamitosis ın Farmed Raınbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Fry ın Turkey” başlıklı poster  sunumuyla katılacak olan Prof. Dr. Abdullah DİLER’ in 03-07 Mayıs 2017 tarihlerinde 5 (Beş ) gün süreyle Budapeşte/Macaristan’ a; BAP Komisyonunun 18.04.2017 tarih ve 2017/02 sayılı BAP Komisyon kararına göre  yolluk  (otobüs uçakla), 5 günlük yurtdışı yevmiyesi  ve 200,00 € katılım giderinin 20164747/SDÜ.00221 nolu Güdümlü Proje bütçesinden   (Performans)  karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

/2

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR sayısı

24.04.2017

1483

7

4-Araş. Gör. Sera Övgü URCUN’ un Kayseri’ ye  Görevlendirilmesi.

            11-13  Mayıs 2017 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenecek olan “Ecology 2017 Internatıonal Symposıum” a  “ Hydroid Polp Fauna Of The Eastern Coast Of The Gulf Of Antalya-Alanya” başlıklı poster   sunumuyla katılacak olan Araş. Gör. Sera Övgü URCUN’ un  10-14 Mayıs 2017 tarihlerinde 5 (Beş ) gün süreyle Kayseri’ ye  yolluk (otobüs-uçakla), yevmiye ve 300,00 TL katılım ücretinin (SDÜ.05263)  ÖYP  bütçesinden    karşılanmak üzere2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

 

5-Yard. Doç. Dr. Mete KUŞAT’ ın Saraybosna/ Bosna-Hersek’ e   Görevlendirilmesi.

            18-20  Mayıs 2017 tarihlerinde Saraybosna’ da düzenlenecek olan VI. Internatıonal Vocatıonal Schools Symposıum’ na “ Türkiye Su Ürünleri-Balıkçılık Sektörünün İstihdam Açısından Analizi -  Analysıs of Fishery Sectör In Turkey With Regard To Employment” başlıklı bildirisi ile sözlü sunum ile katılacak olan Yard. Doç. Dr. Mete KUŞAT’ ın  17-21 Mayıs 2017 tarihlerinde 5 (Beş ) gün süre ile Saraybosna/ Bosna-Hersek’e BAP Komisyonunun 18.04.2017 tarih ve 2017/02 sayılı komisyon kararına göre  yolluk (otobüs-uçakla), 3 günlük yurtdışı yevmiyesi  ve 290,00 € katılım ücretinin Fakülte Bütçesinden  (Merkezi Bütçe)  karşılanmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

6-Prof. Dr. İbrahim DİLER’ in Telafi Dersi İsteği .

            Prof. Dr. İbrahim DİLER’ in   24.04.2017 tarihli (Balık Besleme ve Yem Teknolojisi dersinin telafisi) dilekçesi okundu.

            Prof. Dr. İbrahim DİLER’  in  03-07  Mayıs 2017 tarihlerinde Budapeşte/Macaristan’ da düzenlenecek olan “III. Internatıonal Conference On Engıneerıng And Natural Scıence (ICENS)” sempozyumuna sözlü bildiri sunumu ile görevlendirilmesi  nedeniyle  Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü derslerinden  Balık Besleme ve Yem Teknolojisi dersini aşağıdaki şekilde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Dersin Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Balık Besleme ve Yem Teknolojisi

4+0

02.05.2017

12.05.2017 (7. ve 8. saatler)

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

24.04.2017

1483

                      7

7-Doç. Dr. Orhan DEMİR’ in Ankara’ ya görevlendirilmesi.

            Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ nün 20.04.2017 tarih ve 45630851-050/000134 sayılı (Ar-Ge & İnovasyon Toplantısı)  yazıları okundu.

            03 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’ da  Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanı Sayın Faruk ÇELİK’ in katılımlarıyla yapılacak olan  Ar-Ge& İnovasyon ile ilgili toplantıya Fakültemizi temsilen katılacak olan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Orhan DEMİR’ in 03 Mayıs 2017 tarihinde  1 (Bir) gün süreyle Ankara’ ya yolluk ve yevmiyesi fakülte bütçesinden   karşılanmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. İmza                                                                          İmza           

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                         İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               İmza                                                                                         İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                   Kamil KARATEPE  

              İmza                                                                                     Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

04.05.2017

1484

1

1- Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün  Telafi Dersi İsteği.

            Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün   04.05.2017 tarihli (Balık Anatomisi ve Fizyolojisi  Uygulama dersinin  telafisi) dilekçesi okundu.

            Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün  TÜBİTAK-2017 -1 Dönem Proje Değerlendirme paneline panalist olarak katılmak üzere 08-09 Mayıs 2017 tarihlerinde 2 ( iki) gün süreyle Ankara’da yapılacak olan toplantıya görevlendirilmesi nedeniyle Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü derslerinden  Balık Anatomisi ve Fizyolojisi Uygulama  dersini aşağıdaki şekilde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.

Dersin Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi Uygulama

0+2

09.05.2017

(10:45-12:25)

12.05.2017 (09:00 -10:35)

 

 

  Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. İmza                                                                             İmza       

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                         İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               İmza                                                                                                    İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Kamil KARATEPE

               İmza                                                                                    Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

09.05.2017

1485

1

1- Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları .

            Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 27.04.2017 tarih  ve  87902589-301.06-E.75358 sayılı (Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2017-2018 Güz) yazıları okundu.

            Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında; Ziraat Fakültesinin “Zootekni Bölümü”, Fen-Edebiyat Fakültesinin “Biyoloji Bölümü”, Mühendislik Fakültesinin “Çevre Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümü” nden yatay geçiş uygunluğuna ve yönergeler çerçevesinde aşağıda  belirtilen yarıyıllarda sayısı belirtilen öğrenci kontenjanlarının kabul edilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Fakülte Adı

Bölüm Program

        Adı

3. Yarıyıl

5.Yarıyıl

Mevcut

Öğrenci

Kontenjan

Mevcut

Öğrenci

Kontenjan

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

 

Su Ürünleri Mühendisliği

3

2

 

 

 

  Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. İmza                                                                             İmza       

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                         İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               İmza                                                                                                    İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Kamil KARATEPE

               İmza                                                                                    Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

23.05.2017

1486

1

1- Araş.Gör.Salim Serkan GÜÇLÜ’ nün Görev Süresinin uzatılması.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Kurum                                                                           Görev  Süresinin

Sicil No            Ünvanı            Adı Soyadı                        Bitiş Tarihi        Uzatılacak Süre

SDÜ-2344       Araş.Gör.     Salim Serkan GÜÇLÜ          09.06.2017          1 (Bir) Yıl

 

  Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. İmza                                                                             İmza       

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                         İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               İmza                                                                                                    İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Kamil KARATEPE

               İmza                                                                                    Fakülte Sekreteri

 

T.C.      

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

20.06.2017

1487

3

1- Uzman Gürkan DİKEN’ in Görev Süresinin uzatılması.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/e maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

           Kurum                                                                           Görev  Süresinin

Sicil No            Ünvanı            Adı Soyadı                        Bitiş Tarihi        Uzatılacak Süre

SDÜ-2429        Uzman          Gürkan DİKEN                  05.07.2017          1 (Bir) Yıl

2- Tek Ders sınav hakkının kullanılması hk.

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin tek ders sınavları ile ilgili maddesi uyarınca, mezuniyet durumunda olup (GNO’ su en az 2.00 olan öğrenci)  staj dersi hariç sadece tek dersten başarısız olup; dersin devamını  alan öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavı için başvuran ve şartları sağlayan öğrenci  0921101005 numaralı Meryem PARÇACI’ nın tek ders sınavının  23 Haziran 2017 Cuma günü  yapılmasına ve  ilgili öğretim üyelerine duyurulmasına ,

3- 2016-2017  eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı  sınavları sonucu mezun  olan öğrenciler.

            Fakültemiz Mezuniyet Komisyonu Başkanlığının 20.06.2017 tarihli (2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı   sınavları sonucu mezun olan öğrenci)  yazısı okundu.

            Fakültemizin  2016-2017  eğitim-öğretim yılı bahar  yarıyılı   sınavları sonucu mezun  olama durumunda olan öğrenci için Mezuniyet Komisyonu Başkanlığının yazıları ve ekindeki Mezuniyet Komisyon Kararı görüşülerek aşağıda numarası, adı ve soyadı yazılı öğrencinin  mezun olmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

SN

Numarası

Öğrencinin Adı-Soyadı

1

0911101014

Osman GÜN

 

  Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. İmza                                                                             İmza       

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                         İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               İmza                                                                                                    İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                      İmza 

A S L I G İ B İ D İ R

 20.07.2017

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

25.07.2017

1488

1

1-  Araş.Gör.Muhammet Hayati KAYHAN’ ın  Görev Süresinin uzatılması.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Kurum                                                                              Görev  Süresinin

Sicil No           Ünvanı             Adı Soyadı                         Bitiş Tarihi         Uzatılacak Süre

SDÜ-5252      Araş.Gör.   Muhammet Hayati KAYHAN      24.08.2017              1(Bir) Yıl

 

  Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

            Dekan V. İmza                                                                             İmza (İzinli)       

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                         İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               İmza                                                                                                    İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                      İmza 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 25.07.2017

 

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

31.07.2017

1489

1

1-  Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK’ün Eğirdir’e Görevlendirilmesi.

Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK’ün Eğirdir Gölü çevresindeki ovalara sulama suyu temin eden DSİ’ye ait pompalardan çekilen  sularda, pompalara su ile birlikte balık çekildiği ve bu durumun gölün balık varlığında tehdit oluşturduğu iddialarını incelemek için 01  Ağustos 2017 tarihinde 1 (Bir) gün süreyle Eğirdir Gölü’nde bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait pompalarda incelemelerde bulunmak üzere Eğirdir’e  yevmiyesi fakülte bütçesinden ödenmek üzere yolluksuz olarak görevlendirilmesine ve  Rektörlük  makamına  arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.

  Doç.Dr.Şengül BİLGİN                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

      Dekan  V. (İmza)                                                                                      İmza            

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                         İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               İmza                                                                                                    İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                      İzinli 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 31.07.2017

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

08.08.2017

1490

1

1-  Araş.Gör.Dr.Nezire Lerzan ÇİÇEK’in  Görev Süresinin uzatılması.

Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünün 31.07.2017 tarih ve 14862848.903.02.01-131883 sayılı yazıları görüşüldü. Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Kurum                                                                              Görev  Süresinin

Sicil No           Ünvanı             Adı Soyadı                         Bitiş Tarihi         Uzatılacak Süre

SDÜ-3795   Araş.Gör.Dr.   Nezire Lerzan ÇİÇEK              25.08.2017              1(Bir) Yıl

 

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

      Dekan  İmza                                                                                      İmza        

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                                  İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                    İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                    İmza (İzinli) 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 08.08.2017

 

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

08.08.2017

1490

2

2-  Araş.Gör.Sera Övgü URCUN’un  Görev Süresinin uzatılması.

Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünün 02.08.2017 tarih ve 14862848.903.02.01-133537 sayılı yazıları görüşüldü. Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Kurum                                                                              Görev  Süresinin

Sicil No           Ünvanı             Adı Soyadı                         Bitiş Tarihi         Uzatılacak Süre

SDÜ-5263   Araş.Gör.            Sera Övgü UNCUN           26.08.2017              1(Bir) Yıl

 

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

      Dekan  İmza                                                                                      İmza        

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                                  İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                    İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                    İmza (İzinli) 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 08.08.2017

 

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

08.08.2017

1490

3

3-  Uzman Hakan DİDİNEN’in  Görev Süresinin uzatılması.

Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünün 02.08.2017 tarih ve 14862848.903.02.01-133173 sayılı yazıları görüşüldü. Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Kurum                                                                              Görev  Süresinin

Sicil No           Ünvanı             Adı Soyadı                         Bitiş Tarihi         Uzatılacak Süre

SDÜ-2259       Uzman         Hakan DİDİNEN                     10.09.2017              1(Bir) Yıl

 

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

      Dekan  İmza                                                                                      İmza        

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                                  İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                    İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                    İmza (İzinli) 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 08.08.2017

 

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

08.08.2017

1490

4

4-  Uzman Ufuk Gürkan YILDIRIM’ın  Görev Süresinin uzatılması.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümünün 07.08.2017 tarih ve 72570395.903.02.01-E.135877 sayılı yazıları görüşüldü. Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Kurum                                                                              Görev  Süresinin

Sicil No           Ünvanı             Adı Soyadı                         Bitiş Tarihi         Uzatılacak Süre

SDÜ-2255       Uzman         Ufuk Gürkan YILDIRIM      09.09.2017              1(Bir) Yıl

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

      Dekan  İmza                                                                                      İmza        

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                                  İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                    İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                    İmza (İzinli) 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 08.08.2017

 

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

08.08.2017

1490

5

5- Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK’ün Edirne’ye Görevlendirilmesi.

                       Trakya Üniversitesi tarafından 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde Edirne’de  düzenlenecek olan 13.Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi’ne “Implementation of Species Action Plan  for Turkey’s Inland  Fishes: Capoeta mauricii and  Alburnus nasreddini (Teleostei; Cyprinidae)” başlıklı sözlü sunum ile katılacak olan Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK’ün 11-16 Eylül 2017 tarihlerinde 6 (altı) gün süreyle yolluk, yevmiye ve katılım giderlerinin Fakülte Bütçesi (Merkezi Bütçeden)  karşılanmak üzere Edirne’ye 2547 Sayılı Kanunun 39.Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

      Dekan  İmza                                                                                      İmza        

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                                  İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                    İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                    İmza (İzinli) 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 08.08.2017

 

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

08.08.2017

1490

6

6- Arş.Gör.Dr.Nezire Lerzan ÇİÇEK’in  Edirne’ye Görevlendirilmesi.

                       Trakya Üniversitesi tarafından 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde Edirne’de düzenlenecek olan 13.Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi’ne “Aksu Stream (Isparta-Antalya) Estuary Zone Epilithic and Planktonic Algae Diversity”  başlıklı sözlü sunum ile katılacak olan Arş.Gör.Dr.Nezire Lerzan ÇİÇEK’in  11-16 Eylül 2017 tarihlerinde 6 (altı) gün süreyle yolluk, yevmiye ve katılım giderlerinin Fakülte Bütçesi (Merkezi Bütçeden)  karşılanmak üzere Edirne’ye 2547 Sayılı Kanunun 39.Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

      Dekan  İmza                                                                                     İmza        

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                                  İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                    İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                    İmza (İzinli) 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 08.08.2017

 

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

08.08.2017

1490

7

7- Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY’ın Sinop’a Görevlendirilmesi.

            Sinop Üniversitesi tarafından 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenecek olan 19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu’na “Balık Çiftliklerinde Sağlık Yönetimi” başlıklı sözlü bildiri ve “Isparta İlinde Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) İşletmesinde Yersnia rukeri İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Antibiyotik Duyarlılığı”  başlıklı poster sunum ile katılacak olan Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY’ın 11-16 Eylül 2017 tarihlerinde 6 (altı) gün süreyle yolluk ve yevmiye giderlerinin  SDÜ-0275 nolu Güdümlü Proje (Performans) bütçesinden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,   

            Oy birliği ile karar verildi.

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

      Dekan  İmza                                                                                      İmza        

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                                  İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                    İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                    İmza (İzinli) 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 08.08.2017

 

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

08.08.2017

1490

8

8- Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’in Sinop’a Görevlendirilmesi.

            Sinop Üniversitesi tarafından 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenecek olan 19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu’na “Balık Çiftliklerinde Sağlık Yönetimi” başlıklı sözlü bildiri ve “Isparta İlinde Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) İşletmesinde Yersnia rukeri İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Antibiyotik Duyarlılığı”  başlıklı poster sunum ile katılacak olan Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN’in 11-16 Eylül 2017 tarihlerinde 6 (altı) gün süreyle Isparta-Sinop yolluk (otobüs-uçakla), yevmiye ve katılım giderlerinin SDÜ-01841 nolu Güdümlü Proje (Performans) bütçesinden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

      Dekan  İmza                                                                                      İmza        

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                                  İmza

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                    İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

                                                                    İmza (İzinli) 

 

A S L I G İ B İ D İ R

 08.08.2017

 

  Kamil KARATEPE  

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

14.08.2017

1491

1

1- Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’  ın  Sinop’a Görevlendirilmesi.

            Sinop Üniversitesi tarafından 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenecek olan 19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu’na “Mikroalglerin Kullanım Alanları” başlıklı poster sunum ile katılacak olan Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın  11-18 Eylül 2017 tarihlerinde 8 (Sekiz) gün süreyle Isparta-Sinop-Ordu-Giresun’ a yolluk (otobüs-uçakla), ve 6 (Altı) günlük yevmiyesinin  SDÜ-0747 nolu Güdümlü Proje (Performans) bütçesinden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

              Dekan                                                                                       İmza         

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                             İmza (İzinli)

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                 İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

İmza

 

 

A S L I G İ B İ D İ R

14.08.2017

 

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

14.08.2017

1491

2

2-Arş. Gör.  Sera Övgü URCUN’ un   Edirne’ye Görevlendirilmesi.

            Trakya Üniversitesi tarafından 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde Edirne’de düzenlenecek olan 13.Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi’ne “Hyroid Polyp Fauna of the Eastern Coast of the Gulf of Antalya Side”  başlıklı sözlü sunum ile katılacak olan Arş. Gör. Sera Övgü URCUN’ un  11-15 Eylül 2017 tarihlerinde 5 (Beş ) gün süreyle yolluk, yevmiye, konaklama ve katılım ücretinin ÖYP  bütçesinden  karşılanmak üzere Edirne’ ye 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

              Dekan                                                                                       İmza         

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                             İmza (İzinli)

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                 İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

İmza

 

 

A S L I G İ B İ D İ R

14.08.2017

 

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

14.08.2017

1491

3

3-Fakültemiz  2017-2018 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı ders görevlendirmeleri .

           Fakültemiz Su ürünleri Mühendisliği Bölümü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz  Yarıyılında (I., III., V., VII.) ve Üniversite Ortak Seçmeli ders havuzunda okutulacak derslerde aşağıda unvan ve isimleri belirtilen öğretim elemanlarının görevlendirilmelerine ve Rektörlük Makamına arzına,

Oy birliği ile karar verildi.

SINIF

DERS TÜRÜ

KOD

DERS

 

SAAT

AKTS

1

Zorunlu

ATA-160

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

2.0

2.0

FIZ-133

Fizik

 

3.0

3.0

SUM-107

Genel Botanik

Prof. Dr. Ömer Osman ERTAN

4.0

5.0

KIM-606

Genel Kimya

Doç. Dr. Levent İZCİ

3.0

3.0

SUM-105

Genel Zooloji

Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI

4.0

5.0

ING-101

İngilizce I 

 

2.0

2.0

MAT-151

Kalkülüs I

 

4.0

5.0

ENF-150

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 

3.0

3.0

TUR-170

Türk Dili I

 

2.0

2.0

2

Zorunlu

 

SUM-213

Balık Sistematiği

Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

4.0

4.0

SUM-207

Deniz Meterolojisi

Arş.Gör. Dr.N.Lerzan ÇİCEK

2.0

2.0

SUM-205

Ekoloji

Prof. Dr. Ömer Osman ERTAN

2.0

3.0

SUM-209

Genetik

Doç. Dr. M.Rüştü ÖZEN

2.0

2.0

SUM-203

Malzeme Bilgisi

Doç. Dr. Behire Işıl DİDİNEN

2.0

2.0

SUM-201

Mühendislik Mekaniği

 

2.0

3.0

SUM-211

Plankton Kültürü

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ

2.0

2.0

Seçmeli

SUM-217

Gemicilik

Doç. Dr. Yıldız BOLAT

2.0

4.0

SUM-219

Girişimcilik ve Proje Hazırlama

Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT

2.0

4.0

 

 

SUM-215

İngilizce Okuma l

Doç. Dr. Şengül BİLGİN

2.0

4.0

SUM-221

Su Kuşları, Sürüngen ve Mem.

Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

2.0

4.0

 

 

./2

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

14.08.2017

1491

3

SINIF

DERS TÜRÜ

KOD

DERS

 

SAAT

AKTS

2

Seçmeli

SUM-225

Su Ürünl.Duyusal Değ.Metodları

Prof. Dr. Abdullah DİLER

2.0

4.0

SUM-223

Yetiştiriciliğin Temel Prensipleri

Prof. Dr. Murtaza ÖLMEZ

2.0

4.0

UOS

SUM-805

Sportif Olta Balıkçılığı

Doç. Dr. Yıldız BOLAT

2.0

3.0

3

Zorunlu

SUM-301

Akışkanlar Mekaniği

 

2.0

3.0

SUM-307

Av Araçları ve Avlama Tekniği

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

4.0

3.0

SUM-309

Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA

4.0

4.0

SUM-305

Biyokimya

Doç. Dr. Orhan  DEMİR

2.0

4.0

SUM-303

İç Su Balık Yetiştiriciliği

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY

4.0

5.0

Seçmeli

SUM-313

Balıkçılık Yönetimi

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA

2.0

4.0

SUM-317

Deniz Hukuku

Prof.Dr. Abdullah DİLER

2.0

4.0

SUM-311

Denizde Haberleşme

Doç. Dr. Levent İZCİ

2.0

4.0

SUM-315

İngilizce Yazma l

Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT

2.0

4.0

UOS

SUM-802

Balık Yemekleri ve Sağlığımız

Doç. Dr. SEÇİL METİN

 

2.0

3.0

4

Zorunlu

SUM-405

Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği

Prof. Dr. Murtaza ÖLMEZ

3.0

3.0

SUM-409

Balıkçı Gemileri ve Donanımı

Doç. Dr. Yıldız BOLAT

3.0

3.0

SUM-413

Bitirme Ödevi l

 

2.0

3.0

SUM-411

Gıda Kimyası

Doç. Dr. Şengül BİLGİN

2.0

3.0

SUM-403

Kabuklu ve Ekl.Bacaklı Yet.

Prof. Dr. İbrahim DİLER

3.0

3.0

SUM-415

Seyir ve Gemi İşletmeciliği

Arş.Gör.Habil Uğur KOCA

3.0

3.0

SUM415

Staj II

Doç. Dr. Şengül BİLGİN

0.0

3.0

SUM-407

Su Ürünleri Ekonomisi

Doç. Dr. Orhan  DEMİR

2.0

2.0

SUM-401

Su Ürünleri Mevzuatı

Prof. Dr. Abdullah DİLER

1.0

2.0

                     

 

./3

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

14.08.2017

1491

3

SINIF

DERS TÜRÜ

KOD

DERS

 

SAAT

AKTS

 

Seçmeli

SUM-417

Balık Hast. Teshiş ve Tedavi Yönt.

Prof. Dr. Öznur DİLER

3.0

4.0

SUM-421

Denizde Güvenlik

Doç. Dr. Mete KUŞAT

3.0

4.0

 

 

SUM-423

İngilizce Çeviri l

 Doç. Dr. SEÇİL METİN

3.0

4.0

SUM-419

Larva Yetiştiriciliği

Doç. Dr. Seval Bahadır KOCA

3.0

4.0

                     

 

Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

              Dekan                                                                                       İmza         

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                              Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                             İmza (İzinli)

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                 İmza

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

İmza

 

 

A S L I G İ B İ D İ R

14.08.2017

 

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

14.08.2017

1491

4

4-Arş. Gör. Dr. Habil Uğur KOCA’ nın  Edirne’ye Görevlendirilmesi.

            Trakya Üniversitesi tarafından 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde Edirne’de düzenlenecek olan 13.Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi’ne “The Distribution and Fish Species of Aksu Steram-Köprüçay River in Isparta Province””  başlıklı bildirisini  sözlü sunum ile katılacak olan Arş. Gör. Dr. Habil Uğur KOCA’ nın   11-16 Eylül 2017 tarihlerinde 6 (altı) gün süreyle yolluk, yevmiye ve katılım giderinin SDÜ-01698 nolu Güdümlü Proje bütçesinden (Performans )  karşılanmak üzere Edirne’ye 2547 Sayılı Kanunun 39.Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

       Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

              Dekan                                                                                       İmza         

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                             İmza (İzinli)

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                  Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                 İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

İmza

 

 

A S L I G İ B İ D İ R

14.08.2017

 

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

17.08.2017

1492

1

1- Emekli Öğretim Görevlisi Saime TURAN’ ın Ders Görevlendirilmesi.

            Saime TURAN’ ın 17.08.2017 tarihli (Ücret karşılığı ders vermek isteği) dilekçesi okundu.

            Fakültemizin  2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Su Ürünleri Mühendisliği bölümünde  okutulacak  olan FİZ-133 Fizik (3+0), SUM-201  Mühendislik Mekaniği (2+0) ve SUM-301  Akışkanlar Mekaniği (2+0) derslerini Fakültemizden emekli Öğretim Görevlisi Saime TURAN’ ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 31.  Maddesi uyarınca ücret karşılığı vermesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi. 

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

              Dekan                                                                                       İmza         

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                             İmza (İzinli)

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                 İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

İmza

 

 

A S L I G İ B İ D İ R

17.08.2017

 

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

17.08.2017

1492

2

2- Prof. Dr. İbrahim DİLER’ in Bakü/Azerbaycan’ a Görevlendirilmesi.

            Bakü/Azerbaycan’ da 29-30 Eylül 2017 tarihlerinde  düzenlenecek  olan “ISITES 2017- 5 th International Symposıum On Innovatıve Technologıes In Engineering and Science” isimli kongreye “Recent Innovative and Technological Developments in Aquaculture”  başlıklı bildirisini  sözlü olarak sunmak üzere katılacak olan Prof. Dr. İbrahim DİLER’ in    28 Eylül – 02 Ekim 2017 tarihlerinde 5 ( Beş)  gün süreyle;  Isparta –Antalya (Gidiş-Dönüş Otobüs),  Antalya-Bakü/ Bakü-Antalya (Uçakla)’ ya yolluk, katılım ücreti ve 4 (Dört) günlük yurtdışı yevmiyesinin SDÜ-04161 nolu Güdümlü Proje (Performans) bütçesinden karşılanmak üzere  2547 Sayılı Kanunun 39.Maddesi gereği Bakü/Azerbaycan’ a görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

    Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI     

              Dekan                                                                                       İmza         

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza (İzinli)                                                                             İmza (İzinli)

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                  Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza (İzinli)                                                                                 İmza

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

İmza

 

 

A S L I G İ B İ D İ R

17.08.2017

 

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

05.09.2017

1493

1

1. Prof.Dr.Öznur DİLER’in  Sinop’a Görevlendirilmesi

            Sinop Üniversitesi tarafından 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenecek olan 19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu’na “Balık Çiftliklerinde Sağlık Yönetimi” başlıklı sözlü bildiri ile katılacak olan Prof.Dr.Öznur DİLER’in yolluk (Isparta Antalya otobüs-Antalya Sinop uçakla), yevmiye ve katılım giderinin Fakülte Bütçesi (Merkezi Bütçeden)  karşılanmak üzere  11-16 Eylül 2017 tarihlerinde 6 (altı) gün süreyle Sinop’a görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

              Dekan                                                                                       İmza         

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

               İmza                                                                                      İmza    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

           İmza                                                                                      İmza (İzinli)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

İmza

A S L I G İ B İ D İ R

05.09.2017

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

05.09.2017

1493

2

2. ÖYP Araştırma Görevlilerinin Görev Sürelerinin Uzatılması

            Üniversitemiz Rektörlüğünün 05.09.2017 tarihli 152922 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

            Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 33/a Maddesi uyarınca atamaları yapılan ancak 01.09.2017 tarih ve 674 sayılı K.H.K ile kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aynı kanunun 50/d maddesine dönüştürülen aşağıda adı soyadı belirtilen ÖYP Araştırma Görevlilerinin görevlerinin uzatılarak yeniden atanmalarının uygunluğuna ve kararın Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Kurum Sicil No

Ünvanı-Adı Soyadı

Bölümü

Görev Süresi Bitiş Tarihi

Uzatılacak Süre

SDÜ-5263

Arş.Gör.Sera Övgü URCUN

Su Ürünleri Temel Bilimleri

01 Eylül 2017

1 yıl

SDÜ-5252

Arş.Gör.Muhammet Hayati KAYHAN

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

01 Eylül 2017

1 yıl

 

 

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                      (İmza)  

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İzinli)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

05.09.2017

Sacit MULBAY

Fakülte Sekreteri V.

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

19.09.2017

1494

1

1-MAT-151 Kalkülüs I  Dersi Görevlendirilmesi.

            Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 18.09.2017 tarih ve 16536075-105.01.02-E.162461 sayılı MAT-151 Kalkülüs I. Ders görevlendirilmesi yazıları okundu.

            Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünde okutulacak olan MAT-151 Kalkülüs I Dersini vermek üzere (Dışarıdan) Mualla Birgül HUBAN’ ın görevlendirilmesine ve  Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

 

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                      (İmza)  

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

19.09.2017

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

26.09.2017

1495

1

1-Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün Edirne’ ye görevlendirilmesi ile ilgili düzeltme yapılması

Fakültemizin 08.08.2017 tarih ve 1490/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Edirne’ ye görevlendirilmesi yapılan Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ e         Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının 23.08.2017 tarih ve 82894921.903.07.02(0241)-E.149462 sayılı yazıları ile Olur  verilmiştir.  Trakya Üniversitesi tarafından 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde Edirne’de  düzenlenecek olan 13.Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi’ne  katılan Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün Görevlendirme Başvuru Formunda finans kaynağı Güdümlü Proje (Performans) olarak girilmesine rağmen BAP Komisyonu  02/08/2017 tarih ve 2017/07 sayılı kararı ile finans kaynağını  Fakülte Bütçesi (Merkezi Bütçe) olarak almıştır. BAP Komisyonunun sehven aldığı kararı düzeltmesi üzerine Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün 11-16 Eylül 2017 tarihlerinde  6 (altı) gün süreyle yolluk, yevmiye ve katılım giderlerinin 20164747/SDÜ.00241   Güdümlü Proje Bütçesinden (Performans) karşılanmak üzere Edirne’ye 2547 Sayılı Kanunun 39.Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, 

            Oy birliği ile karar verildi.

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                      (İmza)  

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.09.2017

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

26.09.2017

1495

2

2-Doç. Dr. Orhan DEMİR’ in  Telafi Dersi İsteği.

Doç. Dr. Orhan DEMİR’ in 20.09.2017 tarihli dilekçesi (Su Ürünleri Ekonomisi ve Biyokimya derslerini telafi isteği) incelendi.

Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  tarafından 27.09.2017 tarihi için Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Asil Jüri Üyeliği görevi verilen Doç. Dr. Orhan DEMİR’ in 27.09.2017 tarihinde yapacağı lisans derslerini aşağıda tarih ve saati verilen tarihlerde telafi etmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

Dersler

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Saat

Telafi tarihi

Saat

Su Ürünleri  Ekonomisi

27.09.2017

3-4

29.09.2017

7-8

Biyokimya

27.09.2017

5-6

28.09.2017

7-8

  

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                      (İmza)  

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

26.09.2017

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

26.09.2017

1495

3

3-Prof.  Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın Hırvatistan (Dubrovnik)’ a  Görevlendirilmesi.

            17-20  Ekim 2017 tarihlerinde Dubrovnik/Hırvatistan’ da düzenlenecek olan “Aquaculture Europe 2017” konferansına “The Effects of L-Carnitine Levels On The Population Growth of Rotifer Branchionus plicatilis Fed With Chlore4lla vulgaris” başlıklı poster sunumuyla katılacak olan Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın  16-21 Ekim  2017 tarihlerinde 6 (Altı ) gün süreyle BAP Komisyonunun 12.09.2017 tarih ve 2017/08 sayılı BAP Komisyon kararına göre  yolluk  (otobüs-uçakla), 6 günlük yurtdışı yevmiyesi  ve 200,00 € katılım giderinin 20164747/SDÜ.00747 nolu Güdümlü Proje Bütçesinden  (Performans)  karşılanmak üzereDubrovnik/Hırvatistan’ a; 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                      (İmza)  

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.09.2017

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

26.09.2017

1495

4

4- Fakültemiz Muafiyet ve İnceleme Komisyonu Raporu.

            Fakültemizin Muafiyet ve İntibak Komisyonu Başkanlığı’ nın 25.09.2017 tarihli  (Öğrenciler  Hasan Hüseyin YILDIZ ve Ramazan Tufan BİLGİÇ’ in muafiyet durumları) dilekçe ve ekleri incelendi.

                Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 1711101006 nolu    Hasan Hüseyin YILDIZ ve 1711101005 nolu    Ramazan Tufan BİLGİÇ’ in muafiyet isteği ile ilgili dilekçeleri  ve ekleri incelenerek, aşağıda belirtilen derslerden muaf olmalarının uygunluğuna,

 Oybirliği ile karar verildi.

           Hasan Hüseyin YILDIZ

Öğrenci No: 1711101006

Aldığı Dersin Adı

K

Not

Ders Kodu

Muaf Olacağı Dersin Adı

Muafiyet

Durumu

 

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

3

79

ENF-150

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Muaf (BB)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

77

ATA-160

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Muaf (BB)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

76

ATA-260

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Muaf (BB)

Kimya I-II

2+2

64+63

KİM-606

Genel Kimya

Muaf (CC)

Fizik I-II

3+3

70+50

FİZ-133

Fizik

Muaf (CB)

Türk Dili I

2

73

TUR-170

Türk Dili I

Muaf (CB)

Türk Dili II

2

75

TUR-270

Türk Dili II

Muaf (BB)

İngilizce I-II

2+2

65+65

ING-101

İngilizce I

Muaf (CC)

İngilizce III-IV

2+2

81+77

ING 102

İngilizce II

Muaf (BA)

Matematik I-II-III

6+6+4

56+55+58

MAT-151

Kalkülüs I (Mat.I-II-III dersi karşılığı Kalkülüs I uygundur.

Muaf (DC)

./2

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

26.09.2017

1495

4

 Ramazan Tufan BİLGİÇ

Öğrenci No: 1711101005

Aldığı Dersin Adı

K

Not

Ders Kodu

Muaf Olacağı Dersin Adı

Muafiyet

Durumu

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

AA

ATA-160

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Muaf (AA)

İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrencilier İçin)

2

CC

ING-101

İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrencilier İçin)

Muaf (CC)

Türk Dili I

2

AA

TUR-170

Türk Dili I

Muaf (AA)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

BA

ATA-260

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Muaf (BA)

İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)

2

DC

ING 102

İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrencilier İçin)

Muaf (DC)

Türk Dili II

2

AA

TUR-270

Türk Dili II

Muaf (AA)

Acil Sağlık Hizmetleri I

4

BB

 

Ön lisans eğitiminde alınan Üniversite Ortak Seçmeli derse karşılık lisans seviyesinde eşlenik bir ders olmadığından muaf sayılmamasına ve lisans döneminde uygun olan Üniversite Ortak Seçmeli dersin alınması uygun görülmüştür.

 

 

/3

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

26.09.2017

1495

4

 Ramazan Tufan BİLGİÇ

Öğrenci No: 1711101005

Aldığı Dersin Adı

K

Not

Ders Kodu

Muaf Olacağı Dersin Adı

Muafiyet

Durumu

 

 

Acil Sağlık Hizmetleri II

3

AA

 

Ön lisans eğitiminde alınan Üniversite Ortak Seçmeli derse karşılık lisans seviyesinde eşlenik bir ders olmadığından muaf sayılmamasına ve lisans döneminde uygun olan Üniversite Ortak Seçmeli dersin alınması uygun görülmüştür.

 

  Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                     (İmza)  

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.09.2017

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

26.09.2017

1495

5

5- Prof.  Dr. Murtaza ÖLMEZ’ in  Doçentlik Sınavı İçin Ankara’ ya   Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının  26.09.2017 tarih ve E.169047 sayılı (Prof. Dr. Murtaza ÖLMEZ’ in Ankara’ ya Görevlendirilmesi) yazıları incelendi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Doçentlik Sınavı2016 Nisan Döneminde Eser İnceleme Aşamasından başarılı olan adayların Sözlü Sınav Jürisinde Asil Üye olarak görevlendirilen Prof. Dr. Murtaza ÖLMEZ’ in 06.10.2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yapılacak olan sözlü sınava katılmak üzere 05-07 Ekim 2017 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle Ankara’ ya yolluklu ve yevmiyeli (Ön Ödemeli) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

 

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                      (İmza)  

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

A S L I G İ B İ D İ R

26.09.2017

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

03.10.2017

1496

1

1- Prof.  Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün Doçentlik Sınavı İçin İzmir’ e   Görevlendirilmesi.

            Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün 29.09.2017 tarihli (Doçentlik Sınavı için İzmir’ e görevlendirme isteği.) dilekçesi  incelendi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Doçentlik Sınavı2016 Nisan Döneminde Eser İnceleme Aşamasından başarılı olan adayların Sözlü Sınav Jürisinde Asil Üye olarak görevlendirilen Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK’ ün 09.10.2017 tarihinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri  Fakültesinde yapılacak olan sözlü sınava katılmak üzere 08-10 Ekim 2017 tarihlerinde 3 (Üç) gün süreyle İzmir’ e yolluklu, konaklamalı ve yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                      (İmza)  

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

03.10.2017

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

10.10.2017

1497

1

1- Prof.  Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın Telafi Dersi İsteği.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın 04.10.2017 tarihli dilekçesi (Plankton Kültürü  dersi telafi isteği) incelendi.

            Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın 17-20  Ekim 2017 tarihlerinde Dubrovnik/Hırvatistan’ da düzenlenecek olan “Aquaculture Europe 2017” konferansına 16-21  Ekim 2017 tarihlerinde görevlendirilmesi nedeniyle 17  Ekim 2017 tarihinde yapacağı Plankton Kültürü dersini Ekim ayı içerisinde derslerin çakışması nedeniyle Kasım ayında  aşağıda tabloda verilen tarih ve saatlerde telafi etmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.           

Ders Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Dersin Telafi Edileceği Saat

Plankton Kültürü

0+2

17.10.2017

(5.6. saat)

03.11.2017

1.2. saat

 

  Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                      (İmza)  

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (Görevli)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

10.10.2017

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

10.10.2017

1497

2

2- Fakültemiz 1711101003 nolu öğrencisi Afra Gül KÜÇÜKKÖSE ve 1711101004 nolu öğrencisi Gönül Seda PEKCAN’ ın Yabancı Dil Muafiyet sınavı sonucu iptal ettirme dilekçeleri.

            Fakültemiz 1711101003 nolu öğrencisi Afra Gül KÜÇÜKKÖSE ve 1711101004 nolu öğrencisi Gönül Seda PEKCAN’ ın 06.10.2017 tarihli dilekçeleri incelendi. Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı İngilizce I  (ING-101) ve İngilizce II (ING-102) derslerinden aldıkları muafiyet sınav sonuçlarının  öğrenci bilgi sistemine işlenmemesine ve  öğrencilerin  bu dersleri almalarına,

            Oy birliği ile karar verildi.

          

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                      (İmza)  

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (Görevli)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

10.10.2017

 

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

10.10.2017

1497

3

3- Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın  Ankara’ ya Görevlendirilmesi.

Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlarının;  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi TUNÇ ile 11.10.2017 Çarşamba günü yapılacak  olan toplantıya katılmak üzere Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ’ ın 11.10.2017 tarihinde 1 (Bir) gün süreyle Ankara’ ya yevmiyeli olarak görevlendirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.   

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (İmza) Dekan                                                                                      (İmza)  

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (Görevli)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                          (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

10.10.2017

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

17.10.2017

1498

1

1- Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT’ in   Afyonkarahisar’ a  Görevlendirilmesi.

Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT’ in 16.10.2017 tarihli  dilekçesi  (4. Ulusal Su Kongresi Afyonkarahisar’ a  Görevlendirilme isteği) incelendi.

26-29 Ekim 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar’ da gerçekleştirilecek olan 4. Ulusal Su Kongresi ve “1 th International Water Congress”  ne  “Sarı Prenses (Labidochromis caeruleus) Yavrularında Kanola Küspesi İçeren Yemlere Selülaz ve Fitaz Enzimi İlavesinin Yem Dönüşüm Oranı ve Büyüme Performansı Üzerine Etkileri” başlıklı  çalışması kabul edilerek   poster sunum ile katılacak olan Doç .Dr.  Nalan Özgür YİĞİT’ in  yolluk ve 6 günlük yevmiyesinin 20164747/SDÜ.02014 numaralı Güdümlü Proje (Performans) bütçesinden karşılanmak üzere   25-30 Ekim 2017 tarihlerinde 6 (altı) gün süreyle Afyonkarahisar’ a  görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

Oy birliği ile karar verildi.

            Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

        (Görevli) Dekan                                                                                      (İmza)          

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                    Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                            (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                              Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                     (İmza) Dekan V.

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

17.10.2017

Kamil KARATEPE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

27.10.2017

1499

1

1- Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın Denizli’ ye    Görevlendirilmesi.

            Turunç Peyzaj Limited  Şirketi’ nin yürütücülüğünü  yaptığı  “T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik  Dairesi Başkanlığı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Denizli İli’ nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi”  projesi kapsamında İç Su Balıkları Uzmanı olarak görevlendirilen fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA’ nın 2017 yılı sonbahar arazi çalışmaları için 28 Ekim – 06 Kasım  2017 tarihlerinde 10 (On) gün süre ile yolluk, yevmiye ve konaklama giderlerinin proje bütçesinden karşılanmak üzere Denizli İli’ ne 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, 

            Oy birliği ile karar verildi.

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

27.10.2017

Hüsniye GÖKÇE

Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

30.10.2017

1500

1

1- Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in Antalya’ ya     Görevlendirilmesi.

            Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in 27.10.2017 tarihli (Antalya’ ya görevlendirilme isteği ) dilekçesi okundu.

02.11.2017 tarihinde Antalya’ da yapılacak olan  ULAKBİM TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu 2017’  ye katılacak olan Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in 02.11.2017 tarihinde  1 (Bir) gün süreyle yolluk ve yevmiyesi Fakülte Bütçesinden ödenmek üzere Antalya’ ya görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, 

            Oy birliği ile karar verildi.

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

30.10.2017

Ayşe ŞİBARA

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

31.10.2017

1501

1

1- Araş. Gör. İsmail Yüksel GENÇ’ in  50/d kadrosundan 33/a Kadrosuna Aktarılması.

            Fakültemiz Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığının 31.10.2017 tarih ve 87296220-900-E.195650 sayılı (Araş.Gör.İsmail Yüksel GENÇ’ in Kadro Aktarımı) yazıları okundu.        

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi  Anabilim Dalında 07.12.2011 tarihinden itibaren 2547 sayılı Yasanın 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olan Arş. Gör. İsmail Yüksel GENÇ,  Üniversite Senatosunun 09/07/2015 tarih ve 443/19 sayılı kararı ve Personel Daire Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 97620747-050.01.04-8137 sayılı yazısında belirtilen geçiş kriterlerini sağlamış olup; kadrosunun 2547 sayılı yasanın 33/a maddesine göre  Fakültemiz  Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi   kadrosuna aktarılmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına,

            Oy birliği ile karar verildi.

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İzinli)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

31.10.2017

Ayşe ŞİBARA

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

31.10.2017

1501

2

2-   Araş. Gör. Öznur GÖRMEZ’ in   50/d kadrosundan 33/a Kadrosuna Aktarılması.

            Fakültemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölüm Başkanlığının 31.10.2017 tarih ve          72570395-900-E.195647 sayılı  (Araş. Gör. Öznur GÖRMEZ’ in Kadro Aktarımı) yazıları okundu.      

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Hastalıklar Anabilim   Dalında 05.10.2010 tarihinden itibaren 2547 sayılı Yasanın 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olan Arş. Gör. Öznur GÖRMEZ   Üniversite Senatosunun 09/07/2015 tarih ve 443/19 sayılı kararı ve Personel Daire Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 97620747-050.01.04-8137 sayılı yazısında belirtilen geçiş kriterlerini sağlamış olup; kadrosunun 2547 sayılı yasanın 33/a maddesine göre  Fakültemiz  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü  Hastalıklar Anabilim  Dalı Araştırma Görevlisi   kadrosuna aktarılmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına,HastHa

            Oy birliği ile karar verildi.

 Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İzinli)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

31.10.2017

 

Ayşe ŞİBARA

Fakülte Sekreteri V.

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

31.10.2017

1501

3

3- Doç. Dr. Şengül BİLGİN’in Ankara’ya Görevlendirilmesi.

            15-17 Kasım 2017 tarihlerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Daire Başkanlığı tarafından   Ankara’da düzenlenecek olan Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi Temsilci Eğitimi kapsamında  Fakültemiz  öğretim üyesi Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in 14-18 Kasım 2017 tarihlerinde  5 (Beş) gün süreyle yolluksuz ve yevmiyesiz olarak Ankara’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği  ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İzinli)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

31.10.2017

 

Ayşe ŞİBARA

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

31.10.2017

1501

4

4- Prof. Dr. İbrahim DİLER’ in   Ankara’ya Görevlendirilmesi.

            03-05 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan 4. Uluslar arası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresine katılacak olan Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim DİLER’ in 03-05 Kasım 2017 tarihlerinde  3 (Üç) gün süreyle yolluksuz ve yevmiyesiz olarak Ankara’ ya görevlendirilmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği  ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İzinli)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

31.10.2017

 

Ayşe ŞİBARA

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

31.10.2017

1501

5

5- Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in   Telafi Dersi İsteği.

Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in  30.10.2017 tarihli dilekçesi (Gıda Kimyası ve İngilizce Okuma derslerini telafi isteği) incelendi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Daire Başkanlığı tarafından   Ankara’da düzenlenecek olan Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi Temsilcileri Eğitimi kapsamında  Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in 14-18 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’ ya görevlendirilmesi nedeniyle 15.11.2017 ve 17.11.2017 tarihlerinde   yapacağı lisans derslerini aşağıda verilen tarih ve saatlerde  telafi etmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

Dersler

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Telafi Tarihi

Saat

Gıda Kimyası

15.11.2017

09.12.2017

15:15-16:50

İngilizce Okuma

17.11.2017

16.12.2017

09:00-10:35

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İzinli)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

31.10.2017

 

Ayşe ŞİBARA

Fakülte Sekreteri V.

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR NO

31.10.2017

1501

6

6- Mualla Birgül HUBAN’ ın  Telafi Dersi İsteği.

Mualla Birgül HUBAN’ ın  30.10.2017 tarihli dilekçesi (Kalkülüs I “MAT 151” dersini telafi isteği) incelendi.

Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü I. Yarıyılda okutulan Kalkülüs I “MAT 151” dersini veren Mualla Birgül HUBAN’ ın 03-05 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’ da düzenlenecek olan ISCER adlı konferansa katılacağından 03.11.2017 tarihinde yapacağı lisans  dersini aşağıda verilen tarih ve saatlerde  telafi etmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

Dersler

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Telafi Tarihi

Saat

Kalkülüs I “MAT 151”

03.11.207

13.11.2017

13:30-16:50

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

 

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                 Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İzinli)    

 

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                          Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

 

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT

(İmza)

 

A S L I G İ B İ D İ R

31.10.2017

 

Ayşe ŞİBARA

Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

03.11.2017

1502

3

1- Doç. Dr. Şengül BİLGİN’ in Antalya’ ya  Görevlendirilmesi.

            Fakültemizin 30.10.2017 tarih ve 1501/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Antalya’ ya görevlendirilmesi yapılan Doç. Dr. Şengül Bilgin’ in  dilekçe ve eklerinde sehven  eksik bilgi  girildiği  için;  görevlendirmenin yenilenerek  02.11.2017 tarihinde Antalya’ da yapılan  ULAKBİM TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu 2017’   de fakültemizi temsilen Fakülte Dergisi Editörü olarak Editörler toplantısına katılmak üzere    1 (Bir) gün süreyle yolluk ve yevmiyesi Fakülte Bütçesinden (Merkezi Bütçe) karşılanmak  üzere Antalya’ ya görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, 

2-  Uzman Deniz KARA’ nın  ın Görev Süresinin Uzatılması .

Fakültemiz Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığının 01.11.2017 tarih ve 196799 sayılı (Uzman Deniz KARA’ nın Görev Süresinin Uzatılması) yazıları okundu.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/e maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

Kurum                                                                      Görev  Süresinin

Sicil No           Ünvanı               Adı Soyadı                   Bitiş Tarihi         Uzatılacak Süre

SDÜ 0731       Uzman               Deniz KARA                 29.12.2017              1(Bir) Yıl

3- Araş.Gör.Dr.Habil Uğur KOCA’ nın Görev Süresinin Uzatılması .

Fakültemiz Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 196768 sayılı (Araş. Gör. Dr. Habil Uğur KOCA’ nın  Görev Süresinin Uzatılması) yazıları okundu.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

            Oy birliği ile karar verildi.

Kurum                                                                      Görev  Süresinin

Sicil No           Ünvanı             Adı Soyadı                   Bitiş Tarihi         Uzatılacak Süre

SDÜ 1698       Araş.Gör.      Habil Uğur KOCA             02.12.2017              1(Bir) Yıl

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                               Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Ayşe ŞİBARA

                (İmza)                                                                       Fakülte Sekreteri V.

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

07.11.2017

1503

1

1-  Araş. Gör. Sera  Övgü  URCUN’  un   (ÖYP)   50/d    kadrosundan   33/a   Kadrosuna      

    Aktarılması.

            Fakültemiz Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığının  07.11.2017 tarih ve          14862848-900/199506 sayılı  (Araş. Gör. Sera Övgü URCUN’ un “ÖYP” ) yazıları okundu.           Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri  Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalına, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesi kapsamında 26.08.2011tarihinden itibaren ataması yapılan Araş.Gör.Sera Övgü URCUN’ un statüsü 1 Eylül 2016 tarih ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ nin 49. Maddesi gereğince 2547 Sayılı Kanunun 50/d statüsüne dönüştürülmüştür. SDÜ. Senatosunun 09/07/2015 tarih ve 443/19 sayılı kararı ve Personel Daire Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 97620747-050.01.04-8137 sayılı yazısında belirtilen geçiş kriterlerini sağlayan Araş. Gör. Sera Övgü URCUN’ un;   2547 Sayılı Yasanın 33/a maddesine göre  Fakültemiz  Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı  Araştırma Görevlisi   kadrosuna aktarılmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına Arzına,HastHa

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                               Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Ayşe ŞİBARA

                (İmza)                                                                       Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

16.11.2017

1504

1

1-  Araş.Gör.Hasan Batuhan Emre ÖZDOĞANCI’  nın Görev Süresinin Uzatılması .

Fakültemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Bölüm Başkanlığının 07.11.2017 tarih ve 200114 sayılı (Araş. Gör. Hasan Batuhan Emre ÖZDOĞANCI’ nın   Görev Süresinin yenilenmesi) yazıları okundu.

Aşağıda ünvanı ve adı-soyadı yazılı fakültemiz öğretim elemanının 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  33/a maddesi uyarınca görev süresinin  bitiş tarihinden itibaren karşısında  belirtilen süre kadar görev süresinin uzatılarak, yeniden atanmasına ve Rektörlük  makamına  teklifte  bulunulmasına,

           Kurum                                                                                  Görev  Süresinin

Sicil No            Ünvanı         Adı Soyadı                                  Bitiş Tarihi     Uzatılacak Süre

SDÜ 08898 Araş.Gör.  Hasan Batuhan Emre ÖZDOĞANCI    30.12.2017          1(Bir) Yıl

2-  Mazeret sınavları açılması hk.

Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 1611101003 nolu öğrenci Taha Bolat KOCA’ nın   2017-2018 eğitim ve öğretim yılı güz   yarıyılında okutulan  Balık Sistematiği,  Gemicilik,  Mühendislik Mekaniği, Plankton Kültürü ve İngilizce Okuma I derslerinin  vize sınavlarına  katılamayarak aldığı  raporun kabulüne,  mazeret sınavlarının 20-24 Kasım  2017  tarihlerinde derslerin  sorumlu öğretim elemanlarının uygun bulduğu yer, tarih ve saatte yapılmasına ve  ilgili öğretim elemanlarına tebliğine,

3- Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları  (2018 Bahar Yarıyılı) hk.

            SDÜ. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 14.11.2017 tarih ve 87902589-301-06-E.204420 sayılı yazıları (Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları “2018 Bahar” ) okundu.

            Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumiçi Yatay Geçiş Esasları Yönergesinin 5.  Maddesi uyarınca 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Ziraat Fakültesinin “Zootekni Bölümü”, Fen-Edebiyat Fakültesinin “Biyoloji Bölümü”, Mühendislik Fakültesinin “Çevre Mühendisliği Bölümü” ve “Gıda Mühendisliği Bölümü” nden yatay geçiş uygunluğuna ve yönergeler çerçevesinde aşağıda belirtilen yarıyıllarda sayısı belirtilen öğrenci kontenjanlarının kabul edilmesine,

 

  Fakülte Adı

 

Bölüm Program      

       Adı

2. Yarıyıl

4. Yarıyıl

Mevcut Öğrenci

Kontenjan

Mevcut Öğrenci

Kontenjan

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği

10

2

2

2

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

16.11.2017

1504

4

4- Fakültemizin  2018 Yılı Uluslararası Öğrenci Kontenjan Talebi.

SDÜ.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının (Uluslararası Öğrenci Ofisi)   14.11.2017 tarih ve 93235990-301.02-E.204415  sayılı (2018 Yılı  Uluslararası Öğrenci Kontenjan Talebi) yazısı okundu.

“2018 Yılı  Uluslararası Öğrenci Kılavuzunda” yer almak üzere fakültemize 10 (On) Uluslararası Öğrenci Kontenjanı verilmesine, 

Oy birliği ile karar verildi.

             Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                               Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (Görevli)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Ayşe ŞİBARA

                (İmza)                                                                       Fakülte Sekreteri V.

 

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

28.11.2017

1505

1

1-   1711101006 numaralı öğrenci Hasan Hüseyin YILDIZ’ın Muafiyet İsteği.

            Fakültemiz Muafiyet ve İntibak Komisyonunun 22.11.2017 tarihli ( Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 1711101006 numaralı öğrencisi Hasan Hüseyin YILDIZ’ ın  muafiyet isteği)  raporu okundu.

            Öğrencinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim  Fakültesi’nden almış olduğu derslerden muaf olma isteğiyle ilgili olarak 12.09.2017 tarihli dilekçesine istinaden muaf olmuştur. Ancak öğrencinin daha sonraki dönemlerde başvurabileceğini düşünmesi ve Öğrenci İşleri Sistemine giriş yaptıktan sonra Fakültenin tüm derslerini görememesi nedeniyle tekrar dilekçe ile başvurarak  aşağıda belirtilen derslerden de muaf olmak istemektedir. Öğrencinin Fakültemiz  Muafiyet ve İntibak Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda aşağıda verilen derslerden muaf olmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Hasan Hüseyin YILDIZ

Öğrenci No: 1711101006

Aldığı Dersin Adı

K

Not

Ders Kodu

Muaf Olacağı Dersin Adı

Muafiyet

Duru

Matematik I-II-III

6+6+4

56+55+58

MAT-152

Kalkülüs II (Mat.I-II-III dersi karşılığı Kalkülüs II uygundur.

Muaf (DC)

Teknik Resim

3

67

SUM-114

Teknik Resim

Muaf (CB) 

Statik-Dinamik

2+2

70+76

SUM-202

Mukavemet

Muaf (BB)

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                               Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Ayşe ŞİBARA

                (İmza)                                                                       Fakülte Sekreteri V.

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

06.12.2017

1506

1

1-Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın Telafi Dersi İsteği.

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın  05.12.2017 tarihli dilekçesi (İç Su Balıkları Yetiştiriciliği  dersi telafi isteği) incelendi.

            Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY’ ın 07-09 Aralık 2017 tarihlerinde Muğla Alabalık Yetiştiriciler Birliğinin  düzenleyeceği “Sertifikalı Kuluçkahaneler Ve Damızlık Islahı Standartlarının Oluşturulması” konulu toplantıya katılacağından İç Su Balıkları Yetiştiriciliği dersini aşağıda verilen tablodaki gün ve saatlerde telafi etmesinin uygunluğuna,

            Oy birliği ile karar verildi.           

Ders Adı

Dersin Kredisi

Dersin Yapılması Gereken Tarih

Dersin Telafi Edileceği Tarih

Dersin Telafi Edileceği Saat

İç Su Balıkları Yetiştiriciliği

2+2

07.12.2017(3-4-5.6.) saatler)

11.12.2017

1-4. saatler

 

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                               Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                        Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                 Hüsniye GÖKÇE

               (İmza)                                                                     Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

26.12.2017

1507

3

1- Fakültemiz  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirmeleri

           Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında (II., IV., VI., VIII. Yarıyıl ve Üniversite Ortak Seçmeli Dersler ) okutulacak derslerde aşağıda ünvan ve isimleri belirtilen öğretim elemanlarının görevlendirilmelerine, SUM-308 Deniz Balıkları Yetiştiriciliği dersinin  19 Şubat -06 Nisan  2018 tarihleri arasında  Prof. Dr. İbrahim DİLER, 09 Nisan – 01 Haziran 2018 tarihlerinde Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT tarafından ve Balık Hastalıkları dersinin,   19 Şubat -06 Nisan  2018 tarihleri arasında  Doç. Dr. Behire Işıl DİDİNEN, 09 Nisan – 01 Haziran 2018 tarihlerinde Doç. Dr. Seçil METİN  tarafından verilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

II.YARIYIL

DERS  KODU

DERSİN ADI

T

L

A

K

DERS SORUMLUSU

SUM-114

Teknik Resim

1

2

2

2

Doç.Dr.Orhan DEMİR

SUM-104

Su Omurgasızları Zoolojisi

2

1

3

2,5

Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI

SUM-106

Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş

2

0

2

2

Prof.Dr.Murtaza ÖLMEZ

SUM-108

Plankton Bilgisi

2

1

3

2,5

Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ

SUM-110

Su Bitkileri

2

0

2

2

Prof.Dr.Ömer Osman ERTAN

SUM-116

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi

3

2

4

4

Doç.Dr.M.Rüştü ÖZEN

MAT-152

Kalkülüs II

3

1

5

3,5

 

ING-102

İngilizce II

2

0

0

2

Okutman Erhan CANAN

ATA-260

Ata.İlk. ve İnk.Tar.II

2

0

0

2

Okutman Barçin KODAMAN

TUR-270

Türk Dili II

2

0

0

2

 

IV.YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

L

A

K

DERS SORUMLUSU

SUM-202

Mukavemet

2

0

2

2

Öğr.Gör.Saime TURAN

SUM-204

Limnoloji

2

2

4

3

Prof.Dr.Fahrettin KÜÇÜK

SUM-206

Su Kalitesi

2

2

4

3

Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA

SUM-208

Genel Mikrobiyoloji

2

2

5

3

Prof.Dr.Öznur DİLER

SUM-210

Oseanoloji

2

0

3

2

Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

SUM-212

İşletme Yönetimi

2

0

4

2

Prof.Dr.Murtaza ÖLMEZ

SUM-214

Motor Bilgisi

2

0

4

2

Doç.Doç.Yıldız BOLAT

SUM-216

Türkiye Sulak Alanları

2

0

4

2

Prof.Dr.Ömer Osman ERTAN

SUM-218

İngilizce Okuma II

2

0

4

2

Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNEN

SUM-220

İlk Yardım ve Dalma Teknikleri

2

0

4

2

Doç.Dr.Levent İZCİ

SUM-222

Sportif Olta Balıkçılığı

2

0

4

2

Doç.Dr.Yıldız BOLAT

./2

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

26.12.2017

1507

3

VI.YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

L

A

K

DERS SORUMLUSU

SUM-302

İstatistik

2

0

2

2

Doç.Dr.Orhan DEMİR

SUM-304

Balık Hastalıkları

2

2

4

3

Doç.Dr.Behire Işıl DİDİNENDoç.Dr.Seçil METİN

SUM-306

Ağ Materyalleri ve Ağ Yapım Tekniği

2

2

4

3

Yard.Doç.Dr.Mete KUŞAT

SUM-308

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

2

2

4

3

Prof.Dr.İbrahim DİLER Doç.Dr.Nalan Özgür YİĞİT

SUM-310

Staj I

0

0

8

0

Doç.Dr.Şengül BİLGİN

SUM-312

Su Ürünlerinde Kalite Kontrol

2

0

2

2

Doç.Dr.Şengül BİLGİN

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

SUM-314

Balık İmmunolojisi ve Aşılama

2

0

3

2

Prof.Dr.Ayşegül KUBİLAY

SUM-316

Kafes Balıkçılığı

2

0

3

2

Doç.Dr.Orhan DEMİR

SUM-318

Su Kirliliği ve Kontrolü

2

0

3

2

Prof.Dr.Osman ÇETİNKAYA

SUM-320

İngilizce Yazma II

2

0

3

2

Doç.Dr.Seçil METİN

VIII.YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

L

A

K

DERS SORUMLUSU

SUM-402

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

2

2

5

3

Prof.Dr.Abdullah DİLER

SUM-406

Staj II

0

0

3

0

Doç.Dr.Şengül BİLGİN

SUM-410

Bitirme Ödevi II

0

2

3

1

Doç.Dr.Şengül BİLGİN

SUM-420

Su Ürünleri Tesislerinin Projelendirilmesi

2

1

5

2,5

Doç.Dr.Nalan Özgür YİĞİT

SUM-422

Balık Besleme ve Yem Teknolojisi

3

1

6

3,5

Prof.Dr.İbrahim DİLER

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

SUM-412

Alternatif Balık Türleri ve Yetiştiriciliği

3

0

4

3

Prof.Dr.Murtaza ÖLMEZ

SUM-414

Çevresel Etki Değerlendirmesi

3

0

4

3

Doç.Dr.Seval BAHADIR KOCA

SUM-416

İşleme Tesislerinde Hijyen ve Sanitasyon

3

0

4

3

Doç.Dr.Levent İZCİ

SUM-418

İngilizce Çeviri II

3

0

4

3

Doç.Dr.Şengül BİLGİN

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler

DERS KODU

DERSİN ADI

T

L

A

K

DERS SORUMLUSU

SUM-802

Balık Yemekleri ve Sağlığımız

2

0

3

2

Doç.Dr.Seçil METİN

SUM-803

Biyoteknolojide Mikroalgler

2

0

3

2

Prof.Dr.Sevgi SAVAŞ

SUM-804

Yüzme ve Dalma Teknikleri

2

0

3

2

Doç.Dr.Levent İZCİ

SUM-805

Sportif Olta Balıkçılığı

2

0

3

2

Doç.Dr.Yıldız BOLAT

SUM-806

Akvaryum Dünyası

2

0

3

2

Doç.Dr.Nalan Özgür YİĞİT

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

26.12.2017

1507

3

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler

DERS KODU

DERSİN ADI

T

L

A

K

DERS SORUMLUSU

SUM-807

Balık Tüketiminde Hijyen

2

0

3

2

Doç.Dr.Levent İZCİ

SUM-808

Süslemede Su Ürünleri

2

0

3

2

Doç.Dr.Şengül BİLGİN

SUM-809

Amatör Denizcilik ve Tekne Kullanma

2

0

3

2

Yard.Doç.Dr.Mete KUŞAT

2- Prof. Dr. Öznur DİLER’ in Dubai-Birleşik Arap Emirliklerine Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığının 22.12.2017 tarih ve E.228754 sayılı (Prof.Dr.Öznur DİLER’ in görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Dubai-Birleşik Arap Emirliklerinde 22-25 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 3rd  International Conference on Food Properties (iCFP 2018) konferansına bildirisini sunmak üzere  katılacak olan Prof. Dr. Öznur DİLER’ in 20-26/01/2018 tarihlerinde 7 (Yedi) gün süreyle Dubai-Birleşik Arap Emirliklerine yolluksuz ve yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

3- Prof. Dr. Abdullah  DİLER’ in Dubai-Birleşik Arap Emirliklerine Görevlendirilmesi.

            Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi  Bölüm Başkanlığının 25.12.2017 tarih ve       E. 230639 sayılı (Prof.Dr.Abdullah  DİLER’ in görevlendirilmesi) yazıları okundu.

Dubai-Birleşik Arap Emirliklerinde 22-25 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 3rd  International Conference on Food Properties (iCFP 2018) konferansına bildirisini sunmak üzere katılacak olan Prof. Dr. Abdullah  DİLER’ in 20-26/01/2018 tarihlerinde 7 (Yedi) gün süreyle Dubai-Birleşik Arap Emirliklerine yolluk (Uçak),  5 (Beş) günlük yurtdışı yevmiyesi ve 350,00 $ katılım giderinin 20164747/SDÜ.00221 numaralı Güdümlü Proje bütçesinden karşılanmak üzere 5 (Beş) gün yolluklu ve yevmiyeli, 2 gün yevmiyesiz olarak  2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereği görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

            Oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Hüsniye GÖKÇE

               (İmza)                                                                      Fakülte Sekreteri

 

T.C.   

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

YÖNETİM  KURULU KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI SAYISI

KARAR SAYISI

28.12.2017

1508

2

1- Emekli Öğretim Görevlisi Saime TURAN’ ın Ders Görevlendirilmesi.

            Saime TURAN’ ın 17.08.2017 tarihli (Ücret karşılığı ders vermek isteği) dilekçesi okundu.

            Fakültemizin  2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar  yarıyılı Su Ürünleri Mühendisliği bölümünde  okutulacak  olan SUM-202 Mukavemet (2+0) derslerini Fakültemizden emekli Öğretim Görevlisi Saime TURAN’ ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 31.  Maddesi uyarınca ücret karşılığı vermesine ve Rektörlük Makamına arzına,  

2- Fakültemiz Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu.

            SDÜ.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 22.12.2017 tarih ve 75062684-108-E.228720 sayılı (Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Süreci) yazıları okundu.

            Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 5. Maddesinin birinci  fıkrası gereği 2 yıl süre ile seçilen Fakültemiz Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunda Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Bölüm Başkanlığı değişikliğinden dolayı; Bölüm Başkanı  Prof.Dr.Murtaza ÖLMEZ’ in  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Başkanı olarak belirlenmesine,

            Oy birliği ile karar verildi.

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ                                                        Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI    

               Dekan                                                                                      (İmza)      

Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK

              (İmza)                                                                                        (İmza)    

Doç. Dr. Orhan DEMİR                                                         Doç. Dr. Şengül BİLGİN

               (İmza)                                                                                       (İmza)

Yrd. Doç. Dr. Mete KUŞAT                                                  Hüsniye GÖKÇE

               (İmza)                                                                      Fakülte Sekreteri

 

 

    

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi Binası Kat:1 Doğu Yerleşkesi 32260, Isparta

Tel : +90 246 211 86 61

Fax : +90 246 211 86 97

E-posta : esuf@sdu.edu.tr